Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 3/2006

Spis treści / Contents

Udar mózgu jako choroba uwarunkowana genetycznie
Stroke &ndash the hereditary disease
Witold Palasik – s. 83-88
Postępowanie w przebiegu zaburzeń psychicznych w padaczce
Treatment of psychiatric comorbidity in epilepsy
Ałbena Grabowska-Grzyb – s. 89-94
Zastosowanie funkcjonalnego rezonansu magnetycznego w ocenie zaburzeń pamięci u chorych z padaczką
Use of functional magnetic resonance in evaluation of memory impairment in patients with epilepsy
Joanna Jędrzejczak – s. 93-98
Znaczenie rezonansu magnetycznego w diagnostyce epileptogennych uszkodzeń mózgu
Usefulness of MRI in topographical diagnosis of epileptogenic brain lesions
Cezary Siemianowski – s. 99-102
Stany nagłe w zespołach parkinsonowskich
Parkinsonism emergencies
Urszula Fiszer – s. 103-106
Zanik wieloukładowy
Multiple system atrophy
Małgorzata Michałowska – s. 107-111
Objawy neurologiczne guzów mózgu
Neurological symptoms of brain tumours
Ewa Nagańska – s. 112-118
Objawy neurologiczne w porfiriach
Neurological symptoms of porphyrias
Marta Piaścik-Gromada – s. 119-122