Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 9/2007

Spis treści / Contents

Patomechanizm i objawy kliniczne najczęstszych postaci jaskry wtórnej
Pathology and clinical symptoms of the most popular types of secondary glaucomas
Iwona Grabska-Liberek, Beata Janiszewska, Irmina Jankowska-Lech, Jaromir Wasyluk, Anna Dyczkowska, Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Agnieszka Nowosielska – s. 409-414
Diagnostyka jaskry wtórnej
Diagnostics of the secondary glaucoma
Jaromir Wasyluk, Iwona Grabska-Liberek, Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Irmina Jankowska-Lech, Anna Dyczkowska, Agnieszka Nowosielska – s. 415-421
Farmakoterapia jaskry wtórnej
Pharmacotherapy of the secondary glaucomas
Agnieszka Nowosielska, Iwona Grabska-Liberek, Barbara Terelak-Borys, Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Jaromir Wasyluk, Anna Dyczkowska, Irmina Jankowska-Lech – s. 422-426
Procedury laserowe w jaskrze wtórnej
Laser therapy for secondary glaucoma
Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Iwona Grabska-Liberek, Jaromir Wasyluk, Agnieszka Nowosielska, Irmina Jankowska-Lech, Anna Dyczkowska – s. 427-430
Preparaty złożone w farmakoterapii jaskry wtórnej
Fixed combinations in the secondary glaucoma topical therapy
Anna Dyczkowska, Iwona Grabska-Liberek, Jaromir Wasyluk, Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Agnieszka Nowosielska, Irmina Jankowska-Lech – s. 431-434
Zabiegi chirurgiczne w jaskrze wtórnej
Secondary glaucoma surgery
Irmina Jankowska-Lech, Iwona Grabska-Liberek, Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Jaromir Wasyluk, Agnieszka Nowosielska, Anna Dyczkowska – s. 435-439