Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 12/2007

Spis treści / Contents

Gruźlica pozapłucna. Wprowadzenie
Extrapulmonary tuberculosis. Introduction
Jan Kuś – s. 544-546
Gruźlica prosowata
Miliary tuberculosis
Dorota Michałowska-Mitczuk – s. 547-550
Gruźlica opłucnej
Pleural tuberculosis
Maria Korzeniewska-Koseła – s. 551-552
Gruźlica węzłów chłonnych
Lymph node tuberculosis
Dorota Michałowska-Mitczuk – s. 553-556
Gruźlica układu moczowo-płciowego
Genitourinary tuberculosis
Izabela Siemion-Szcześniak – s. 557-559
Gruźlica kości i stawów
Musculoskeletal tuberculosis
Izabela Siemion-Szcześniak – s. 560-562
Gruźlica ośrodkowego układu nerwowego
Central nervous system tuberculosis
Maria Korzeniewska-Koseła – s. 563-565
Gruźlica układu sercowo-naczyniowego
Cardiovascular tuberculosis
Dorota Michałowska-Mitczuk – s. 566-569
Gruźlica układu pokarmowego
Gastrointestinal tuberculosis
Dorota Michałowska-Mitczuk – s. 570-574
Galanina oraz inne neuromediatory ośrodkowego układu nerwowego &ndash wspólne występowanie i wzajemne interakcje
Galanin and other central nervous system neuromediators &ndash common localization and mutual interactions
Joanna Ciosek, Katarzyna Izdebska – s. 575-579