Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 6/2008

Spis treści / Contents

Osteoporoza &ndash ocena ryzyka złamania. Status Quo Arte Anno 2007/2008: Przegląd stanowisk: Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Europejskiej Agencji Medycznej (EMEA), Europejskiego Towarzystwa Klinicznych i Ekonomicznych Aspektów Osteoporozy (ESEAO), Międzynarodowej Fundacji Osteoporozy (IOF), Polskiej Fundacji Osteoporozy (PFO) i Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii (PTOA)
Osteoporosis &ndash fracture risk estimation Status Quo Arte Anno 2007/2008: Review of positions of World Health Organisation (WHO), European Medicine Agency (EMEA), European Society Of Clinical And Economic Aspects Of Osteoporosis And Osteoartritis (ESEAO), International Osteoporosis Foundation (IOF), Polish Foundation Of Osteoporosis (PFO) and Polish Osteoartrology Society (PTOA)
Janusz Badurski, Edward Czerwiński, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 335-359
Zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia osteoporotycznych złamań kości
The principles of prophylaxis, diagnosis and treatment of osteoporotic bone fractures
Andrzej Górecki, Wojciech Marczyński, Edward Czerwiński, Dariusz Chmielewski – s. 360-363
Osteoporoza wtórna w chorobach przewodu pokarmowego z perspektywy minionych 5 lat
Secondary osteoporosis following gastrointestinal diseases from a perspective of the past 5 years
Tomasz Sikorski, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 366-380
Osteoporoza w reumatoidalnym zapaleniu stawów
Rheumatoid arthritis &ndash osteoporosis
Maria Rell-Bakalarska – s. 381-388
Osteoporoza posteroidowa
Glucocorticoid-induced osteoporosis
Lucyna Papierska, Michał Rabijewski, Waldemar Misiorowski – s. 389-393
Patogeneza i leczenie zmian kostnych u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek
Pathogenesis and treatment of bone disease in patients with chronic renal failure
Marek Tałałaj, Ewa Marcinowska-Suchowierska – s. 394-406
Osteoporoza u mężczyzn
Osteoporosis in the aging male
Waldemar Misiorowski, Michał Rabijewski, Lucyna Papierska – s. 407-412
Choroba Pageta kości
Paget´s disease of bone
Dariusz Chmielewski – s. 413-419
Comment
Marek Tałałaj – s. 420