Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 12/2009

Spis treści / Contents

Ocena zależno¶ci wydzielania adipokin i insulinooporno¶ci oraz asocjacji wybranych polimorfizmów genów adiponektyny i rezystyny w otyło¶ci
Assessment of correlations between adipokine release and insulin resistance, and evaluation of selected polymorphisms of adiponectin and resistin genes in obesity
Dr n. med. Wojciech Bik – s. 912-980