Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 6/2011

Spis treści / Contents

Wstęp
– s. 472
Autologiczne przeszczepienie komórek macierzystych (ASCT) jako konsolidacja remisji wydłuża przeżycie chorym z chłoniakiem z obwodowych limfocytów T (PTCL)
Autologous stem cell transplantation (ASCT) as a remission consolidation offers a durable survival benefit in patients with peripheral T-cell lymphomas (PTCL)
Grzegorz Helbig, Tomasz Kandzia, Marcin Kubeczko, Maria Liszka, Klaudyna Machura, Małgorzata Makowska, Tomasz Oleksy, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 473-478
Allogeniczne przeszczepienie komórek krwiotwórczych: stan obecny i perspektywy rozwoju
Allogeneic hematopoietic cell transplantation: current state and future perspectives
Mirosław Markiewicz, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 479-485
Postępy w terapii przewlekłej białaczki szpikowej
The progress in the therapy of chronic myeloid leukemia
Witold Prejzner, Andrzej Hellmann – s. 486-489
Przewlekła białaczka limfocytowa: rokowanie i leczenie
Chronic lymphocytic leukemia: prognosis and treatment
Tadeusz Robak, Paweł Robak – s. 490-498
Zespoły mielodysplastyczne – współczesna diagnostyka, klasyfikacja i leczenie Część I: Diagnostyka, klasyfikacja i stratyfikacja prognostyczna zespołów mielodysplastycznych
Myelodysplastic syndromes – current diagnostic approach, classification and treatment Part I: Diagnosis, classification an prognostic stratification of myelodysplastic syndromes
Dariusz Kata, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 499-503
Zespoły mielodysplastyczne – współczesna diagnostyka, klasyfikacja i leczenie Część II: Opcje terapeutyczne w zespołach mielodysplastycznych
Myelodysplastic syndromes – current diagnostic approach, classification and treatment Part II: Therapeutic options in myelodysplastic syndromes
Dariusz Kata, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 504-511
Aktualne postępy w patogenezie i leczeniu klasycznych nowotworów mieloproliferacyjnych Filadelfia-ujemnych
Recent advances in pathogenesis and treatment of classical Philadelphia-negative myeloproliferative neoplasms
Grzegorz Helbig, Sławomira Kyrcz-Krzemień – s. 512-520
Komentarz do prac
– s. 521
Comment
– s. 533
Akwafereza w leczeniu zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca – uzasadnienie i początkowe doświadczenia kliniczne jednego ośrodka
AQUAPHERESIS for Acute Decompensated Heart Failure in Adults – rationale and initial clinical experience in a single center
Ryszard Gellert, Dorota Daniewska, Danuta Kobus, Tomasz Żelek, Ewa Wolska, Wojciech Drewniak, Joanna Kotlarska – s. 523-528
Zależności pomiędzy ryzykiem okołooperacyjnym, związanym z leczeniem miażdżycowego zwężenia tętnic szyjnych a aktualnym stanem neurologicznym
The correlation between the increased perioperative risk of carotid endarterectomy and the neurological status
Grzegorz Madycki, Walerian Staszkiewicz, Witold Raciborski – s. 529-537
Chemiczna sympatektomia lędźwiowa (CHSL) w leczeniu zaawansowanego niedokrwienia kończyn dolnych – 15-letnie doświadczenie
Chemical lumbar sympathectomy (ChLS) in treatment of the lower limbs’ ischaemia – 15 years experience
Witold Raciborski, Walerian Staszkiewicz, Grzegorz Madycki – s. 538-545