Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych Suplement 2/2012

Spis treści / Contents

Ablacja arytmii komorowej u chorych bez organicznej choroby serca
Rozprawa habilitacyjna

Catheter ablation of ventricular arrhythmias in patients without organic heart disease
Dr n. med. Sebastian Stec – s. 56