Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 12/2013

Spis treści / Contents

PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Kliniczne zastosowanie mikroperymetrii – wady i zalety tej metody. Doświadczenia własne
Clinical applications of microperimetry techniques – advantages and disadvantages. Own experience
Wanda Romaniuk, Piotr Gościniewicz, Ewa Mrukwa-Kominek, Łukasz Drzyzga, Sabina Sapeta, Monika Sarnat, Iwona Grabska-Liberek – s. 843-846

PRACE PRZEGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Jaskra a choroba Alzheimera – wspólne patomechanizmy i metody terapii
Glaucoma and Alzheimer’s Disease – Common Pathomechanisms and Therapeutic Measures
Iwona Grabska-Liberek, Katarzyna Chwiejczak, Barbara Terelak-Borys, Jacek Kosmala – s. 847-855
Naczyniowe czynniki ryzyka w jaskrze normalnego ciśnienia i metody pomiaru ocznego przepływu krwi
Vascular risk factors in normal-tension glaucoma and techniques for evaluating ocular blood flow
Barbara Terelak-Borys, Anna Walczak, Iwona Grabska-Liberek – s. 856-864
Narażenie na dym tytoniowy i jego wpływ na narząd wzroku
Environmental exposure to tobacco smoke and condition of organ of vision
Ewa Czaplicka, Iwona Grabska-Liberek, Iwona Rospond, Jarosław Kocięcki – s. 865-867
Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) – choroba starzejących się społeczeństw
Age-related macular degeneration (AMD) – disease of ageing society
Irmina Jankowska-Lech, Iwona Grabska-Liberek, Aldona Krzyżewska-Niedziałek, Marta Pietruszyńska – s. 868-873
Jaskra wtórna związana z wiekiem
Age-related secondary glaucoma
Iwona Grabska-Liberek, Jacek Kosmala, Piotr Tesla, Kinga Zelek – s. 874-879
Nowoczesne metody leczenia zaćmy
New methods of treatment of cataract
Iwona Grabska-Liberek, Dorota Derlacka, Agnieszka Skowyra – s. 880-883
Okulistyka współczesna – obecne możliwości i perspektywy w zakresie diagnostyki i terapii najczęstszych chorób oczu
Contemporary ophthalmology – current possibilities and future prospects regarding diagnostics and management of the most common ophthalmic disorders
Iwona Grabska-Liberek, Jaromir Wasyluk, Dorota Derlacka, Katarzyna Kowalska-Bylak, Aldona Krzyżewska-Niedziałek, Urszula Łukasik, Anna Tręda – s. 884-890
Orbitopatia tarczycowa
Thyroid associated orbithopathy
Agnieszka Jamrozy-Witkowska, Anna Uliasz, Ewa Czaplicka, Iwona Grabska-Liberek – s. 891-895
Zmiany starcze aparatu ochronnego oka
Ageing of eye adnexa
Irmina Jankowska-Lech, Iwona Grabska-Liberek, Piotr Chojnowski, Agnieszka Skowyra, Jaromir Wasyluk – s. 896-900

OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT
Zespół Tersona – omówienie przypadków klinicznych i postępowania leczniczego
Terson’s syndrome – case presentation and therapeutic management
Ewa Czaplicka, Iwona Grabska-Liberek, Iwona Rospond, Jarosław Kocięcki – s. 901-903
Komentarz do prac
Iwona Grabska-Liberek – s. 904
Comment
Iwona Grabska-Liberek – s. 905
INNE PRACE
OTHER ARTICLES
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Guzy neuroendokrynne – insulinoma w praktyce klinicznej
Neuroendocrine tumors – insulinoma in clinical practise
Marcin Gierach, Joanna Gierach, Agnieszka Skowrońska, Roman Junik – s. 906-909