Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych Suplement 2/2013

Spis treści / Contents

Rekomendacje Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczące cholestatycznych chorób wątroby – adaptacja wytycznych europejskich
Hepatology Group of Polish Society of Gastroenterology recommendations for of cholestatic liver diseases – adaptation of European guidelines
Andrzej Habior, Marek Hartleb, Piotr Milkiewicz, Krzysztof Gutkowski, Halina Cichoż-Lach, Tomasz Mach, Irena Ciećko-Michalska, Małgorzata Ferenc, Tomasz Bobiński, Joanna Raszeja-Wyszomirska, Andrzej Prystupa, Włodzimierz Zych, Ewa Wunsch, Michał Wasilewicz i pozostali członkowie Sekcji Hepatologicznej PTG-E – s. 5-34