Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 3/2015

Spis treści / Contents

DERMATOLOGIA
DERMATOLOGY
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Transformujący czynnik wzrostu beta w raku podstawnokomórkowym, kolczystokomórkowym i rogowiaku kolczystokomórkowym
Transforming Growth Factor beta in basal cell carcinoma (BCC), squamous cell carcinoma (SCC) and keratoacanthoma (KA)
Mariola Wyględowska-Kania, Joanna Gola, Dominika Wcisło-Dziadecka, Barbara Strzałka-Mrozik, Celina Kruszniewska-Rajs, Małgorzata Porc, Magdalena Tkacz, Urszula Mazurek, Ligia Brzezińska-Wcisło – s. 152-158
Poziom ekspresji defensyny DEFB4A w różnicowaniu rogowiaka kolczystokomórkowego, raka kolczystokomórkowego i raka podstawnokomórkowego
Defensin DEFB4A transcript level in the differentiation of keratoacanthoma, squamous and basal cell carcinomas
Mariola Wyględowska-Kania, Joanna Gola, Anna Uttecht-Pudełko, Dominika Wcisło-Dziadecka, Małgorzata Kapral, Barbara Strzałka-Mrozik, Celina Kruszniewska-Rajs, Magdalena Tkacz, Urszula Mazurek, Ligia Brzezińska-Wcisło – s. 159-165
Pemfigoid pęcherzowy w oddziałach dermatologii województwa śląskiego w latach 2001-2014
Bullous pemphigoid in Dermatology Departments of Silesia in years 2001-2014
Beata Bergler-Czop, Ligia Brzezińska-Wcisło, Bartosz Miziołek – s. 166-172
Potencjalne czynniki etiologiczne u pacjentów z uporczywym świądem odbytu
Potential etiologic factors in patients with persistent pruritus ani
Karolina Hadasik, Grzegorz Hadasik, Ligia Brzezińska-Wcisło – s. 173-176
Nużeniec ludzki w trądziku różowatym na podstawie zmodyfikowanej standaryzowanej biopsji powierzchni skóry
Demodex folliculorum in rosacea based on a modified standardized skin surface biopsy
Hubert Arasiewicz, Piotr Szilman, Ligia Brzezińska-Wcisło – s. 177-180
Siła stereotypów. Wnioski z pilotażowego badania dotyczącego aspektów psychospołecznych oraz jakości życia wśród pacjentów z łysieniem androgenowym
The power of stereotypes. Findings of a pilot study on the psychosocial aspects and quality of life among patients with androgenetic alopecia
Martyna Zbiciak-Nylec, Dominika Wcisło-Dziadecka, Ligia Brzezińska-Wcisło, Michał Smyła, Bartosz Miziołek, Anna Michalska-Bańkowska – s. 181-185
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Starzenie – co nowego?
Aging – what’s new?
Beata Bergler-Czop – s. 186-192
Stany przedrakowe i raki przedinwazyjne skóry – ostatnie doniesienia
Premalignancies and intraepithelial neoplasms of the skin – an update
Anna Lis-Święty – s. 193-199
Zmiany skórne – cenna wskazówka w diagnostyce zespołów otępiennych
Skin lesions – a valuable sign in the diagnosis of dementia syndromes
Katarzyna Mierzwińska, Ligia Brzezińska-Wcisło, Hubert Arasiewicz – s. 200-203
Trądzik różowaty – objawy kliniczne, możliwości terapeutyczne
Rosacea – clinical manifestation and therapeutic options
Grażyna Chodorowska – s. 204-210
Problemy trichologiczne okresu menopauzy
Trichological problems related to menopause
Bartosz Miziołek, Ligia Brzezińska-Wcisło, Dominika Wcisło-Dziadecka, Martyna Zbiciak-Nylec, Anna Michalska-Bańkowska – s. 211-216
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Ligia Brzezińska-Wcisło – s. 217-218
Comment
Ligia Brzezińska-Wcisło – s. 219-220