Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 7/2015

Spis treści / Contents

Spis treści / Contents

GERIATRIA
GERIATRICS
PRACE POGLĄDOWE
REVIEW PAPERS
Komunikacja z pacjentami w starszym wieku – klucz do sukcesu w opiece geriatrycznej
Communication with elderly patients – a key to success in geriatric care
Katarzyna Broczek – s. 444-450
Starzenie i układ endokrynny
Aging and the endocrine system
Marta Jonas, Alina Kuryłowicz, Monika Puzianowska-Kuźnicka, – s. 451-457
Leczenie migotania przedsionków u pacjentów w podeszłym wieku
The strategies of treatment of atrial fibrillation in the elderly
Agata Bogołowska-Stieblich, Agata Kusz-Rynkun, Marek Tałałaj – s. 458-462
Niewydolność serca w wieku podeszłym
Heart failure in the elderly
Agata Kusz-Rynkun, Agata Bogołowska-Stieblich, Marek Tałałaj – s. 463-467
Choroby neurodegeneracyjne: choroba Alzheimera i Parkinsona
Neurodegenerative diseases: Alzheimer’s and Parkinson’s disease
Małgorzata Gaweł, Anna Potulska-Chromik – s. 468-476
Niekognitywne objawy demencji
Non-cognitive symptoms of dementia
Jacek J. Pruszyński – s. 477-481
Przewlekła choroba nerek w wieku podeszłym
Chronic kidney disease in the elderly
Marek Tałałaj, Agata Bogołowska-Stieblich, Agata Kusz-Rynkun – s. 482-488
Leczenie bólu u chorych w wieku podeszłym
Pain treatment in the elderly
Małgorzata Malec-Milewska – s. 489-497
OPIS PRZYPADKU
CASE REPORT
Błędy w diagnostyce objawów ze strony układu oddechowego u pacjentów w starszym wieku – przypadki kliniczne
Misdiagnosis of respiratory symptoms in elderly patients – clinical cases
Katarzyna Broczek – s. 498-504
KOMENTARZ
COMMENT
Komentarz do prac
Jacek Putz – s. 505-506
Comment
Jacek Putz – s. 507-508
INNE PRACE
OTHER ARTICLES
PRACE ORYGINALNE
ORIGINAL PAPERS
Ocena postawy ciała i sprawności kończyny górnej u kobiet po zabiegu chirurgicznym w obrębie gruczołu piersiowego
Evaluation of body posture and upper limb efficiency in women after surgery within the mammary gland
Aleksandra Kołodziejczyk, Wojciech Zegarski, Maciej Kopeć – s. 509-514
Identyfikacja zagrożeń dla układu mięśniowo-szkieletowego u chirurgów wykonujących zabiegi laparoskopowe
Identification of musculoskeletal hazards for laparoscopic surgeons
Joanna Bartnicka, Grzegorz Kowalski, Agnieszka Ziętkiewicz – s. 515-523
Wykorzystanie terapii behawioralnej jako głównej metody interwencji u dzieci i młodzieży w celu zwiększenia doustnej akceptacji pokarmów i płynów: systematyczny przegląd badań empirycznych
Implementation of behavioral therapy as a primary intervention for children and teenagers to increase solids and liquids acceptance: systematic review of the empirical researches
Katarzyna Bąbik, Monika Suchowierska, Paweł Ostaszewski – s. 524-534