Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 6/2018

Spis treści / Contents

ORIGINAL PAPERS
PRACE ORYGINALNE
The influence of emergency medical procedures and event circumstances on the acute effectiveness of resuscitation in out-of-hospital sudden cardiac arrest in adults
Wpływ udzielanych czynności medycznych a skuteczność resuscytacji z pozaszpitalnym nagłym zatrzymaniem krążenia u osób dorosłych
Klaudiusz Nadolny, , Jerzy Robert Ladny, Daniel Slezak – s. 308-313
Quality of chest compressions during cardiopulmonary resuscitation performed by physicians: do we need to use mechanical chest compression devices? A multicenter, randomized, crossover study
Jakość kompresji klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez lekarzy: czy potrzebujemy mechanicznej kompresji klatki piersiowej? Badanie wieloośrodkowe, randomizowane, krzyżowe
Jolanta Majer, Jacek Smereka, Jerzy R. Ladny, Marek Dabrowski, Mateusz Puslecki, Agata Dabrowska, Michael Czekajlo, Dominika Dunder, Lukasz Szarpak, – s. 314-321
Comparison of chest compressions with and without LUCAS3 mechanical chest compression system during resuscitation performed by novice physicians
Porównanie kompresji klatki piersiowej z systemem i bez systemu mechanicznej kompresji klatki piersiowej LUCAS3 podczas resuscytacji wykonywanej przez lekarzy stażystów
Jolanta Majer, , Piotr Zwolinski, Zuzanna Popielarska, Dominika Dunder, Olga Aniolek, Marcin Madziala, Agnieszka Madziala, , Lukasz Szarpak – s. 322-327
Leriche syndrome – the analysis of 502 cases. Novel or already known issues?
Zespół Leriche’a – analiza 502 przypadków. Nowe czy znane aspekty?
Piotr Kazmierski, Michal Pajak, Justyna Krus-Hadala, Mateusz Jeckowski – s. 328-333
The relation between hyperhomocysteinemia and the intima-media complex thickness in common carotid artery, as risk factors for ischemic stroke
Zależność między hiperhomocysteinemią a grubością kompleksu intima media tętnic szyjnych wspólnych jako czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu
Monika Chorazy, Dominika Jakubowicz-Lachowska, Michal Szczepanski, Katarzyna Krystyna Snarska, Agata Krajewska, Marzena Wojewodzka-Zelezniakowicz, Robert Jerzy Ladny, Slawomir Lawicki, Jan Kochanowicz, Alina Kulakowska – s. 334-337
Psychophysical burden of connections with work in the State Emergency Medical Services System in the light of the Public Health strategy
Obciążenia psychofizyczne związane z pracą w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego w świetle strategii Zdrowia Publicznego
Katarzyna Zackiewicz, Maria Dorota Kwika, Halina Slizewska, Bogdan Wieczorek, Jerzy Robert Ladny – s. 338-348
Clinically overt infections and markers of inflammation in patients admitted to Emergency Department due to high-energy discharges of implantable cardioverter-defibrillator**
Występowanie klinicznie jawnych infekcji i poziom markerów stanu zapalnego u pacjentów przyjętych do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z powodu terapii wysokoenergetycznej kardiowertera-defibrylatora
Dariusz Jagielski, Dorota Zysko, Piotr Niewinski, , Krystian Josiak, , Joanna Wizowska, Bartosz Biel, Waldemar Banasiak, Piotr Ponikowski, – s. 349-352
REVIEW PAPERS
PRACE POGLĄDOWE
Focused Assessment with Sonography in Trauma as a diagnostic procedure in prehospital medicine
Badanie ultrasonograficzne FAST jako procedura diagnostyczna w medycynie przedszpitalnej
Maciej Dudek, Lukasz Szarpak, Kacper Kranc, Michal Pruc, Marek Dabrowski, Beata Zwolinska – s. 353-357
Ischemic heart disease – definition, epidemiology, pathogenesis, risk factors and treatment
Choroba niedokrwienna serca – definicja, epidemiologia, patogeneza, czynniki ryzyka i postępowanie
Maria Kasprzyk, Beata Wudarczyk, Rafal Czyz, Lukasz Szarpak, Beata Jankowska-Polanska – s. 358-360
The use of digital technologies in stroke management in the world: an analysis of examples
Technologie cyfrowe wykorzystywane w opiece nad pacjentami z udarami – analiza przypadków na świecie
Natasza Blek, Lukasz Szarpak, Michalina Drejza – s. 361-365
Mass spectrometry as a potential technique for clinical medicine
Spektrometria mas jako potencjalna technika w medycynie klinicznej
Damian Gorczyca, Elzbieta Makomaska-Szaroszyk, Lukasz Szarpak, Kacper Kranc – s. 366-369
CASE REPORT
OPIS PRZYPADKU
Epidural lipomatosis of the thoracic spine as the cause of a rapid progression of neurological symptoms after applying spine manual therapy
Tłuszczakowatość nadtwardówkowa odcinka piersiowego kręgosłupa jako przyczyna szybkiej progresji objawów neurologicznych po zastosowaniu terapii manualnej kręgosłupa
Bartlomiej Tyzo, Wojciech Czyzewski, Dominik Ziemianek, Karolina Thum-Tyzo, Jakub Litak, Andrzej Hermanowicz, Iwona Luszczewska-Sierakowska, Anna Charuta, Piotr Leszczynski – s. 370-372