Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 2/2019

Spis treści / Contents

ORIGINAL PAPERS
PRACE ORYGINALNE
Endoskopowe i histopatologiczne wyniki badania endoskopowego przełyku pacjentów skierowanych przez lekarzy rodzinnych w latach 2008-2013
Endoscopic and histologic findings in patients referred for endoscopy by general practitioners in 2008-2013
Katarzyna Budrewicz – s. 52-57
Endoscopic and histologic findings in patients referred for endoscopy by general practitioners in 2008-2013
Endoskopowe i histopatologiczne wyniki badania endoskopowego przełyku pacjentów skierowanych przez lekarzy rodzinnych w latach 2008-2013
Katarzyna Budrewicz – s. 52-57
Analiza wpływu różnych rodzajów znieczulenia mieszanego na hemodynamikę centralną w cholecystektomii laparoskopowej
Comparative analysis of the effect of various types of combined anaesthesia on the central hemodynamics in laparoscopic cholecystectomy
Oleksandr Melnyk, Oleksandr Oliynyk, Anna Slifirczyk, Klaudiusz Nadolny, Jerzy Robert Ladny – s. 58-62
Comparative analysis of the effect of various types of combined anaesthesia on the central hemodynamics in laparoscopic cholecystectomy
Analiza wpływu różnych rodzajów znieczulenia mieszanego na hemodynamikę centralną w cholecystektomii laparoskopowej
Oleksandr Melnyk, Oleksandr Oliynyk, Anna Slifirczyk, Klaudiusz Nadolny, Jerzy Robert Ladny – s. 58-62
Terapia z udziałem zwierząt w leczeniu i rehabilitacji dzieci z autyzmem
The use of dog therapy in the treatment and rehabilitation of children with autism
Renata Bociarska, Beata Janina Olejnik, Monika Chorazy, Katarzyna Snarska, Jolanta Lewko – s. 63-73
The use of dog therapy in the treatment and rehabilitation of children with autism
Terapia z udziałem zwierząt w leczeniu i rehabilitacji dzieci z autyzmem
Renata Bociarska, Beata Janina Olejnik, Monika Chorazy, Katarzyna Snarska, Jolanta Lewko – s. 63-73
REVIEW PAPERS
PRACE POGLĄDOWE
Markery uszkodzenia śródbłonka we wczesnym i zaawansowanym rozsiewie raka piersi
Markers of endothelial dysfunction in early and advanced breast cancer dissemination
Weronika Bulska-Bedkowska, Jerzy Chudek – s. 74-82
Markers of endothelial dysfunction in early and advanced breast cancer dissemination
Markery uszkodzenia śródbłonka we wczesnym i zaawansowanym rozsiewie raka piersi
Weronika Bulska-Bedkowska, Jerzy Chudek – s. 74-82