Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 4/2020

Spis treści / Contents

ORIGINAL PAPER
PRACA ORYGINALNA
Results of the impact of antiproteinase hemosorbent on the dynamics of clinical and laboratory indicators in children with generalized peritonitis
Wyniki wpływu hemosorbentu antyproteinazowego na dynamikę wskaźników klinicznych i laboratoryjnych u dzieci z uogólnionym zapaleniem otrzewnej
Ruslan Yackubtsevich, Uladzimir Serhiyenka, Aleksander Khmialenka, Victor Vakulchik, Valery Kazhina, Klaudiusz Nadolny, Jerzy Robert Ladny – s. 88-94
REVIEW PAPERS
PRACE POGLĄDOWE
Analysis of the effectiveness of noninvasive ventilation techniques in patients with COVID-19
Analiza skuteczności nieinwazyjnych technik wentylacji u pacjentów z COVID-19
Adam Jakubowski, Sylwia Jablonska, Grzegorz Lopienski, Agnieszka Szymanska, Marzena Wojewodzka-Zelezniakowicz, Robert Klimkowski, Klaudiusz Nadolny, Jerzy Robert Ladny – s. 95-99
Retraction pockets of the tympanic membrane – introduction to the development of cholesteatoma
Kieszonki retrakcyjne błony bębenkowej – wstęp do rozwoju perlaka
Magdalena Godlewska, Jolanta Biszewska, Jaroslaw Luczaj, Emilia Duchnowska, Bozena Kosztyla-Hojna, Jerzy Robert Ladny – s. 100-104
Do adhesive molecules ICAM-1 and VCAM-1 affect the development and course of gastrointestinal tumors?
Czy molekuły adhezyjne ICAM-1 i VCAM-1 wpływają na rozwój i przebieg nowotworów przewodu pokarmowego?
Pawel Zarebski, Anna Zubkiewicz, Agnieszka Zubkiewicz-Kucharska – s. 105-110