Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2003
Iwona Skwara1, Dorota Krasowska2, Grażyna Chodorowska2
Łupież różowy Giberta – historia poglądów na temat przyczyn powstawania i leczenia
Pityriasis rosea – history, causative factor and treatment of pr
1 z SP ZOZ Kraśnik Poradnia Dermatologiczna
2z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie
Kierownik Katedry i Kliniki: dr hab. n. med. Grażyna Chodorowska
Streszczenie
Summary
Pityriasis rosea is a common, acute, self limited papulosquamosus disease with cause and treatment not yet sufficiently clear. In this paper the authors say about history, causative factor and treatment of PR.
Słowa kluczowe: history, cause, treatment.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Allen R.A. et al.: Pityrasis Rosea Cutis:1995, 56:198-201. 2. Anderson C.R.: Dapsone treatment in a case of vesicular pityriasis rosea. Lancet: 1971, 2:493. 3. Andrews G.C.: Diseases of the skin 1954, 202-203. 4. AranjoT. et al.: Human herpesviruses 6 and 7 Dermatol Clin: 2002, 20(2):301-306. 5. Barrodah M.K.: Pityriasis rosea Cure, New Treatment J. Egyptian: 1935,18:766. 6. Bernhardt R.: Choroby skóry:1922, 77-80. 7. Bigby M.: A remarkable result of a double-masked,placebo-controlled trial of the erythromycin in the treatment of pityriasis rosea. Arch of Dermatol. 2000, 136(6):775-776. 8. Bjornberg A., Hellgren L.: Pityriasis rosea. A statistical, clinical and laboratory investigation of 826 patients and matched healthy controls. Acta Dermat. Venereol. (Stockh)42:1962, suppl. 50:1-68. 9. Bolan: Discussion on Pityriasis Rosea Prov. Roy. Soc. Med. 1914, 7:121. 10. Buckley C.: Pityriasis rosea-like eruption in a patient receiving omeprazole. Br. J. Dermaol. 1996, 135(4), 660-661. 11. Chuh A., Chan H.: Prospective case-conrol study of chlamydia,legionella and mycoplasma infections in patiens with pityriasis rosea. Eur. J. Dermat. 2002, 12:170-173. 12. Chuh A. et al.: Acta Derm. Venereol: 2001, 81(4):289-290. 13. Chuh A., Peiris J.: Lack of evidence of active human HHV-7 infection in three cases of pityriasis rosea in children. Pediatric Dermatology: 2001, 18(5):381-383. 14. Durusoy C. et al: Pityriasis rosea in a patient with Behcet´s disease treated with interferon alha 2A J. Dermat. 1999, 26:225-226. 15. Gjenero-Margan I. et al.: Pityriasis rosea Gibert: detection of Legionella micdadei antibodies in patients. E. J. Epidemiol. 1995, 11(4):459-462. 16. Gupta A.K. et al.: Cutaneus adverse effects associated with terbinafine therapy: 10 cases reports and a review of the literature” Br. J. Dermatol. 1998, 138(2):529-532. 17. Gutowski W.: Próba leczenia łupieżu różowego Gibert´a bizmutem i penicyliną. Polski Tygodni Lekarski:1950, V 51, 52:1774-1776. 18. Greenberg S.J.: Control study in Psychosomatic Dermatoses Arch of Dermatol. 1957, 76(2):24-26. 19. Grzybowski M.: Choroby skóry 1948, 408-414. 20. Jabłońska S.: Choroby skóry 1955, 584-591. 21. Jabłońska S.: Choroby skóry 1958, 585-591. 22. Jabłońska S., Chorzelski T.: Choroby skóry 2001, 141-142. 23. Kalbarczyk K., Gutowski W.: Leczenie łupieżu różowego Giberta encortonem. Wiad. Lek. 1972, XXV, 7:627-628. 24. Kempf W. et al.: Pityriasis rosea is not associated with human herpesvirus 7 Arch. Dermat.1999, 135(9):1070-1072. 25. Keyser F. et al.: Immune-mediated pathology following hepatitis B vaccination. Clin. Exp. Rheum. 2000, 18:81-85. 26. Kosuga H. et al.: Epidemiological study of human herpes 6 and human herpes 7 in pityriasis rosea. Br. J. Dermat. 2000, 143(4):795-798. 27. Kwazebart L.: Lecznictwo dermatologiczne 1967, 520-524. 28. Leiner C.: Zur Behandhung der Pityriasis rosea im Kindesalter mit Milchinjectionem Wien. Med. Wchnschr 1921, 171:1802. 29. Parson J.M. et al.: Pityriasis rosea update. J. Am. Acad. Dermat. 1986, 15:59-165. 30. Roxburgh A.C.: Common skin diseases 1947, 379-384. 31. Salin R.W. et al.: The treatment of Pityriasis Rosea with convalescent plasma,gamma globulin and pooled plasma. Arch. Dermat. 1957,76:1, 659-662. 32. Sharma P.K., Yadav T.P.: Erythromycin in pityriasis rosea. A double-blind,placebo-controlled clinical trial. J. Am. Acad. Dermat. 2000, 42(2):241-244.33. Vass I.: Treatment of Pityriasis Rosea with nonspecific substances. Arch. Dermat. Syph.1948, 58:231.
Nowa Medycyna 1/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna