Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2003
Katarzyna Zbarańska
Odleżyny – patogeneza, profilaktyka i leczenie
Decubitus – pathogenesis, prophylaxis and treatment
z Wojewódzkiej Przychodni Skórno-Wenerologicznej w Lublinie
Kierownik Przychodni: dr n. med. Bogusław Wach
Streszczenie
Summary
Decubitus (bed sore) is the necrosis of skin and subdermal tissues. The lesion is caused by prolonged pressure leading to ischemia of the soft tissues. Therefore, bed sore are typically distributed in region where skin is in close contact with bone´s protuberances. The best management of this serious even life threatening condition is prophylaxis and estimation of risk factors. This latter is achieved by implementation of special scale. The mode of treatment of the bed sores depends on local condition within the lesion and general status of the patient.
Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Agris J., Spira M.: Clinical Symposia: pressure ulcers: prevention and treatment. CIBA GEIGY 1979, 31:(5). 2. Bard A.: Gojenie się ran w środowisku wilgotnym. Odleżyny. Pielęgniarka i Położna 1995, 37, 4:26. 3. Berlowitz D.R., Wilking S.V.B.: Pressure ulcers in the nursing home. In: Reubenstein L., Wieland D., editors. Improving care in the nursing home: Comprehensive reviews of clinical research. Vol. 4. Newbury Park (CA): Sage Publications. 1993: 102-30. 4. Boyce S.T. et al.: Comparitive assessment of cultured skin substitute and native skin autograft for treatment of full thickness burns. Ann. Surg. 1995, 222:743-52. 5. Giełżyński A.: Walka z odleżynami. Postępy Rehabilitacji 1994. 8, 3. 6. Herman L.E., Rothman K.F.: Prevention, care and treatment of pressure (decubitus) ulcers in Intensive Care Unit patients. J Intensive Care Med. 1989, 4:117-23. 7. Jankiewicz L. et al.: Surgical treatment of besores with musclocutaneous flaps. Postępy Nauk Medycznych 1991, 4, 1/2:26-29. 8. Kruk-Krupiec G.: Odleżyny i mechanizmy obronne. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 1996, 1. 9. Leigh I.H., Bennet G.: Pressure ulcers: prevalence, etiology and treatment modalities. Am. J. Surg. 1994, 167 (Suppl I A): 25S-30S. 10. Mustoe T.A. et. al.: A phase II study to evaluate recombinant platelet – derived growth factor B in the reatment of stage 3 and 4 pressure ulcers. Arch. Surg. 1994, 129:213-9. 11. Panel for the Prediction and Prevention of Pressure Ulcers in Adults. Pressure ulcers in adults: prediction and prevention. Clinical Practice Guideline. No. 3 (AHCPR Publication No. 92-0047). Rockville (MD): U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, Agency for Health Care Policy and Research May 1992. 12. Parish L.C. et al.: Editors: Bacteriology the decubitus ulcer. New York: Masson USA. 1983, s.31-35. 13. Parish L.C., Witkowski J.A.: The infected decubitus ulcer. Int. J. Dermatol. 1989, 28: 643-7. 14. Phillips T.J.: Biologic skin substitutes. J. Dermatol. Sur. Oncol. 1993, 19: 794-800. 15. Praktyczne rady, czyli profilaktyka odleżyn u osób zagrożonych. Magazyn Pielęgniarki i Położnej 1996, 1. 16. Reichel S.M.: Shearing force as a factor in decubitus ulcers in paraplegics. JAMA 1958, 166: 762-3. 40. Exton-Smith AN. 17. Reuler J.B., Cooney T.G.: The pressure sore: patophysiology and principles of management. Ann. Intern. Med. 1981, 94: 661-6. 18. Robson M.C. et al.: The safety and effect of topical applied recombinant basic fibroblast growth factor on healing of chronic pressure sores. Ann. Sur. 1992, 216:401-6. 19. Robson M.C. et al.: Platelet derived growth factor B for the treatment of chronic pressure ulcers. Lancet 1992, 339:23-5. 20. Sołowiej E., Sobaniec W.: Zapobieganie i leczenie odleżyn u pacjentów w wieku podeszłym. Nowa Medycyna 1996, 3, 2, 6. 21. Sopata M. et al.: Odleżyny – zapobieganie i leczenie. Poradnik dla pielęgniarek i lekarzy. NRPIP Warszawa 1996, 31-33. 22. Szwałkiewicz E.: Odleżyny. Zapobieganie i leczenie 1996. 23. Szwałkiewicz E.: Zapobieganie odleżynom w domu. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 1996, 3:18-22. 24. Towpik E.: Podstawowe wiadomości o odleżynach. Nowotwory 1995, 45 supl. 2. 25. Turner T.D.: Hospital usage of absorbent dressing. Pharm J. 1979, 222: 421. 26. Wasiak K.: Odleżyny – problem wciąż aktualny. Nowa Medycyna 1996, 3:1. 27. Witkowski J.A., Parisch L.C.: Histopathology of the decubitus ulcer. J. Am. Acad. Dermatol. 1982, 6:1014-21.
Nowa Medycyna 1/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna