Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 1/2003 - Dermatologia V

Spis treści / Contents

Odleżyny – patogeneza, profilaktyka i leczenie
Decubitus – pathogenesis, prophylaxis and treatment
Katarzyna Zbarańska
Zastosowanie retinoidów w dermatologii
Clinical applications of retinoids in dermatology
Anna Bronikowska, Dorota Wojnowska
Wpływ niektórych leków na stan korzeni włosów
The influence of some drugs on the state of hair roots
Iwona Jazienicka, Joanna Pucuła, Renata Miturska
Zaburzenia barwnikowe hiperpigmentacyjne jako problem kosmetyczny
Skin hyperpigmentation as cosmetic problem
Aneta Urbańska
Łupież różowy Giberta – historia poglądów na temat przyczyn powstawania i leczenia
Pityriasis rosea – history, causative factor and treatment of pr
Iwona Skwara, Dorota Krasowska, Grażyna Chodorowska
Łuszczycowe zapalenie stawów
Psoriatic arthritis
Agnieszka Basiora, Aldona Pietrzak, Grażyna Chodorowska
Zaburzenia psychosomatyczne w przebiegu łuszczycy
Psychosomatic disorders in the course of psoriasis vulgaris
Katarzyna Łoza, Adam Borzęcki, Wojciech Cielica, Bartosz Łoza
Kriochirurgia i jej zastosowanie w dermatologii
CRYOSURGERY IN DERMATOLOGY
Madgalena Jakubiak, Dorota Wojnowska
Skórne manifestacje chorób wątroby. Część III. Niektóre choroby tkanki łącznej a wątroba
Cutaneous manifestation of hepar diseases. Part III
Aldona Pietrzak, Bogusław Pietrzak, Grażyna Chodorowska, Iwona Jazienicka, Dorota Czelej
Guzowatość nosa – leczenie laserem co2 – doświadczenia własne
Rhinophyma – treatment with CO2 laser – personal experiences
Adam Borzęcki, Wojciech Cielica, Katarzyna Łoza
Guzowatość nosa – leczenie laserem co2 – doświadczenia własne
Rhinophyma – treatment with CO2 laser – personal experiences
Adam Borzęcki, Wojciech Cielica, Katarzyna Łoza