Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 1/2003
Adam Borzęcki1, Wojciech Cielica1, Katarzyna Łoza2
Guzowatość nosa – leczenie laserem co2 – doświadczenia własne
Rhinophyma – treatment with CO2 laser – personal experiences
1 z NZOZ Med.-Laser w Lublinie
2 z Pododdziału Dermatologicznego 1 Szpitala Wojskowego w Lublinie
Streszczenie
Summary
The authors present one of the therapeutic method which can be useful in the treatment of hypertrophic form of rosacea (rhinophyma). 5 patients were treated using CO2 laser. The laserotherapy procedures were performed 2-3 times.
Satisfactory esthetical effects were achieved.
Słowa kluczowe: rhinophyma, treatment, laser CO2.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Bogdanowski T. i wsp.: Niezwykły przypadek guzowatości nosa u kobiety. Przegl. Dermatol., 1996, 83:71. 2. Calle S.C. et al.: Rhinophyma. Otolaryngol. Head. Neck. Surg., 1994, 110:253. 3. Chalmers D.A.: Rosacea: recognition and management for the primary care provider. Nurse-Pract., 1997, 22:18. 4. Frontczak M., Frontczak-Toborek K.: Chirurgiczne leczenie guzowatości nosa (rhinophyma). Przegl. Dermatol., 1998, 85:127. 5. Furukawa M. et al.: Rhinophyma in Japan. Int-J-Dermatol., 1994, 33:35. 6. Har El.G. et al.: The treatment of rhinophyma. Cold vs laser techniques. Arch. Otolaryngol. Head. Neck. Surg. 1993, 119:628. 7. Hoasjoe D.K., Stucker F.J.: Rhinophyma: review of patophysiology and treatment. J. Otolaryngol., 1995, 24:51. 8. Jurkiewicz D. i wsp.: Chirurgiczne leczenie guzowatości nosa z zastosowaniem lasera CO2. Otolaryngol. Pol. 1999, 53:157. 9. Jurkiewicz T., Ligęziński A.: Zastosowanie laserochirurgi w leczeniu guzowatości nosa. Otolaryngol. Pol., 1997, 51, Suppl. 25:129. 10. Lewandowicz E. i wsp.: Chirurgiczne leczenie guzowatości nosa. Przegl. Dermatol., 1995, 82:304. 11. Szmeja Z. i wsp.: Uwagi dotyczące postępowania w przypadkach guzowatości nosa (rhinophyma). Otolaryngol. Pol. 1999.53.29. 12. Szymańczyk J.: Laseroterapia – zastosowanie w dermatologii. Medipress-Dermatol., 1998, 3:12. 13. Tamir G. et al.: Mohs surgery as an approach to treatment of multiple skin cancer in rhimophyma. J. Cutan. Med. Surg. 1999, 3:169. 14. Wenig B.L., Weingarten R.T.: Excision of rhinophyma with Nd:YAG laser, a new technique. Laryngoscope 1993, 103:101. 15. Więcko J., Sonnenberg Z.: Guzowatość nosa (rhinophyma). Skojarzone leczenie chirurgiczne i krioterapią. Otolaryngol. Pol., 1985, 39:204. 16. Wyględowska-Kania M. i wsp.: Skuteczność chirurgicznego leczenia przerosłej postaci trądziku różowatego (rhinophyma). Dermatol. Estetyczna 2002, 5:268. 17. Żaba R., Grzybowski G.: Leczenie trądzika różowatego izotretinoiną. Dermatol. Estetyczna 1999, 1:106.
Nowa Medycyna 1/2003
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna