Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2007, s. 155-157
*Jan Kowalski
Potencjalne zastosowania włóknika bogatopłytkowego (platelet-rich fibrin) w periodontologii
Potential use of platelet-rich fibrin in periodontology
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytut Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Renata Górska
Postępy w biotechnologii i materiałoznawstwie spowodowały znaczne postępy w periodontologii klinicznej w przeciągu ostatniego dwudziestolecia. Chirurgiczne zabiegi regeneracyjne wykonywane są przy użyciu coraz doskonalszych preparatów, głębsze rozumienie procesów biologicznych zachodzących podczas gojenia i osteogenezy pozwoliło na wdrożenie generacji materiałów alloplastycznych, heterogennych i allogennych. Jakkolwiek zdolności manualne operatora i warunki panujące w polu zabiegowym są niezmienne, to nowe preparaty wykazujące się coraz większym potencjałem kościotwórczym umożliwiają uzyskiwanie bardziej zadowalających wyników leczenia. Złotym środkiem w chirurgii odtwórczej (w tym również periodontologicznej) są materiały autogenne. W przypadku zabiegów periodontologicznych, przeprowadzanych w niewielkim obszarze, najczęściej bez wstępnego opracowania wyrostka kostnego (jak ma to miejsce w przypadku implantologii lub części zabiegów z zakresu chirurgii szczękowej) pobór kości własnej pacjenta stanowi problem. Uzyskanie wystarczającej jej ilości może wiązać się z koniecznością poszerzenia pola zabiegowego lub wykorzystania oddalonego miejsca biorczego (dodatkowe cięcie i szwy). Postępem okazało się zastosowanie osocza bogatopłytkowego (z ang. platelet-rich plasma, PRP). Po pobraniu przed zabiegiem od pacjenta krwi obwodowej i dwukrotnym odwirowaniu jej w centryfudze uzyskiwano osoczowy koncentrat płytek krwi, bogaty w czynniki wzrostu znacznie przyspieszające proces gojenia – m.in. PDGF, IGF, TGF-β (1). W przypadku zabiegów na przyzębiu, gdzie do rany pozabiegowej wnika równocześnie tkanka nabłonkowa i łączna (w tym kostna), przyspieszenie procesu tworzenia kości przekłada się na większą objętość odtworzonej tkanki kostnej i lepszy wynik zabiegu. Dodatkowe zabezpieczenie stanowi autogenny klej tkankowy, uzyskany z osocza, które po połączeniu w odpowiednich proporcjach ze sterylnym chlorkiem wapnia i trombiną tworzyło żelowy konglomerat, łatwo aplikowalny na dośluzówkową stronę rany zabiegowej i dodatkowo zabezpieczający ranę. Procedura ta znajduje zastosowanie w chirurgii szczękowej i implantologii. Ito i wsp. u 12 psów przeprowadzili zabiegi usunięcia zębów żuchwy. Po miesiącu od ekstrakcji dodatkowo utworzyli przy pomocy wiertła sztuczne ubytki kostne, jednocześnie pobierając do 4-tygodniowej hodowli mezenchymalne komórki macierzyste (mesenchymal stem cells, MSC). Następnie psom wszczepiono implanty z zastosowaniem 4 preparatów odtwórczych: 1) włóknika; 2) MSC i włóknika; 3) MSC, PRP i włóknika. Czwartą podgrupę stanowiła kontrola. Implanty poddano analizie histologicznej i morfometrycznej, która wykazała największy stopień zrośnięcia implantu z kością w grupie, w której zastosowano PRP. Po 2, 4 i 8 tygodniach od implantacji wynosił on odpowiednio 25%, 49% i 53%, i był znacząco wyższy od wyników uzyskanych w pozostałych grupach (3).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Sanchez A.R., et al.: Is platelet-rich plasma the perfect enhancement factor? A current review. Int. J. Oral. Maxillofac Implants., 2003; 18: 93-103. 2. Kacprzak M., Kowalski J.: Zastosowanie masy płytkowej (Platelet Rich Plasma - PRP) w chirurgicznym leczeniu zapalenia przyzębia - opis przypadku. Nowa Stomatologia 2005; 2: 68-70. 3. Ito K., et al.: Simultaneous implant placement and bone regeneration around dental implants using tissue-engineered bone with fibrin glue, mesenchymal stem cells and platelet-rich plasma. Clin. Oral. Implants Res., 2006; 17: 579-586. 4. Sánchez M., et al.: Comparison of surgically repaired Achilles tendon tears using platelet-rich fibrin matrices. Am. J. Sports Med., 2007; 35: 245-251. 5. Zhu S.J., et al.: A comparative histologic analysis of tissue-engineered bone using platelet-rich plasma and platelet-enriched fibrin glue. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 2006; 102: 175-179. 6. Anitua E., et al.: New insights into and novel applications for platelet-rich fibrin therapies. Trends Biotechnol., 2006; 24: 227-234. 7. Choukroun J., et al.: Platelet-rich fibrin (PRF): a second-generation platelet concentrate. Part V: histologic evaluations of PRF effects on bone allograft maturation in sinus lift. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod., 2006; 101: 299-303. 8. You T.M., et al.: Platelet-enriched fibrin glue and platelet-rich plasma in the repair of bone defects adjacent to titanium dental implants. Int. J. Oral Maxillofac. Implants., 2007; 22: 417-422. 9. Kfir E., et al.: Minimally invasive guided bone regeneration. J. Oral. Implantol., 2007; 33: 205-210.
otrzymano: 2007-11-08
zaakceptowano do druku: 2007-11-25

Adres do korespondencji:
*Jan Kowalski
Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS AM w Warszawie
ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa
tel.: (0-22) 502-20-36
e-mail: sluzowki@am.edu.pl

Nowa Stomatologia 4/2007
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia