Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 3/2004, s. 90-92
Zofia Rajtar-Leontiew1, Andrzej Koczyński2
Czy u płodu może wystąpić i rozwinąć się wewnątrzmacicznie bakteryjne ropne zapalenie kości i stawów?
May bacterial purulent osteomyelitis (osteitis and arthritis) develop during a foetal life?
1z Kliniki Patologii Noworodka Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Zofia Rajtar-Leontiew
2z Działu Radiologii i Ultrasonografii Szpitala Klinicznego im. Prof. Wł. Szenajcha Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Działu: dr med. Andrzej Koczyński
Streszczenie
The authors pose a question whether bacterial purulent osteomyelitis may originate during foetal life and develop later in a neonate. They present two cases with the disease and discuss this original and new problem and its practical implication.
Bakteryjne ropne zapalenie kości i stawów u noworodków jest chorobą ostrą krwiopochodną (1). Ma już od dawna ustalony i opisany obraz kliniczny, ultrasonograficzny i rentgenowski związany z odmiennym ukrwieniem i budową kości w tym okresie życia (2).
Wczesne rozpoznanie zapalenia kości i jego etiologia są bardzo ważne dla ustalenia prawidłowego leczenia i możliwości ograniczenia negatywnych skutków choroby, w tym nieraz nawet znacznego kalectwa. Zapalenie kości u noworodka mogą sugerować takie objawy jak: niepokój, nieprawidłowe układanie kończyny, krzyk przy ruchu (czynnym i biernym), reakcje bólowe, obrzęk chorego miejsca, jego zwiększone ucieplenie, czasem zaczerwienienie. Wykonane w tym czasie USG kości i stawu wykazuje obrzęk tkanek miękkich i wysięk do stawu – zwykle stopniowo narastające. W pierwszych dniach lokalizacji infekcji kości i chrząstki nie wykazują zmian destrukcyjnych, bo te według dotychczas ustalonych danych, pojawiają się dopiero po 7, a nawet 10 dniach trwania choroby (3, 4, 5). Zatem stwierdzenie zapalenia kości z jej destrukcją i/lub patologicznym zwichnięciem stawu już w pierwszych 3 dniach życia noworodka, jak to miało miejsce w 2 przypadkach, które obserwowaliśmy, musi budzić podejrzenie, że zmiany te powstały już u płodu jakiś czas przed urodzeniem się dziecka i dlatego mogły być w tak wczesnym okresie wykazane i opisane w obrazie rentgenowskim. Zakażenie bakteryjne od matki do płodu może przejść przez łożysko pokonując jego naczynia i kapilary płodu, lub drogą wstępującą szyjkową. Dotychczas opisane bakteryjne zakażenia wewnątrzłonowe dotyczyły posocznicy, zapaleń płuc, opon mózgowo-rdzeniowych, spojówek i chrząstek i kości w kile wrodzonej. Nie znalazłam, aby ktokolwiek opisał bakteryjne ropne wewnątrzmaciczne zapalenie kości i stawów, które ujawniłoby się znacznymi zmianami w obrazie rentgenowskim widocznymi już w drugim czy trzecim dniu po narodzinach.
Opisane przez nas 2 przypadki wewnątrzłonowego zapalenia kości i stawów są pierwszymi tego typu doniesieniami.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Dobrzańska A. i wsp.: Krwiopochodne zapalenie kości i stawów u noworodków na podstawie własnego materiału. Ped. Pol. 2000, 12:447-453. 2. Konarska Z. i wsp.: Septic coxitis during the neonatal period the diagnosis and therapy of early-stage osteitis and arthritis. New Medicine 2001, 4, 1:10-11. 3. Banhoeffer J. et al.: Diagnosis of acute haematogenous osteomyelitis and septic arthritis: 20 years experience at the University children´s Hospital Basel. Swiss Med. WKLY, 2001, 131:575-58. www.smw.ch. 4. Merino Arribas J. et al.: Acute osteomyelitis. Clinical, radiological and bacteriological features and outcome. An. Esp. Pediatr. 2001, 55(1):20-24. 5. Aroojis A.J. et al: Epiphyseal Separations after Neonatal Osteomyelitis and arthritis. J. Pediatr. Orthop. 2000, 20:544-549.
Nowa Pediatria 3/2004
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria