Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Pediatria 3/2004

Spis treści / Contents

Czy u płodu może wystąpić i rozwinąć się wewnątrzmacicznie bakteryjne ropne zapalenie kości i stawów?
May bacterial purulent osteomyelitis (osteitis and arthritis) develop during a foetal life?
Zofia Rajtar-Leontiew, Andrzej Koczyński - s. 90-92
Obrazowanie ultrasonograficzne nadgarstka u dzieci w okresie akcesji szkolnej – uzupełniający miernik oceny rozwoju fizycznego
Echogenic hand carpography in children before the school access – an auxiliary measure mode for evaluation of physical development
Andrzej Koczyński, Zofia Rajtar-Leontiew - s. 93-95
Gorączka bez uchwytnej przyczyny (FWS) – analiza 57 pacjentów hospitalizowanych w oddziale dziecięcym CSK MSWiA w Warszawie
Fever without source (FWS): report on 57 patients in a Department of Paediatrics Central Clinical Hospital MSWiA in Warsaw
Adam J. Sybilski - s. 96-102
Czynnik von Willebranda a uszkodzenie śródbłonka naczyń u pacjentów operowanych w krążeniu pozaustrojowym
The Role of von Willebrand Factor in Endothelial Damage in Patients Operated on with Use of Cardiopulmonary Bypass – a review
Leszek Bęc, Maciej A. Karolczak, Barbara Motylewicz - s. 103-105
Paciorkowiec b-hemolizujący z grupy B – dominujący czynnik w patogenezie infekcji okresu noworodkowego
Group B streptococcus – a dominant factor of the newborins´ infection
Urszula Jędrasiak, Anna Tarasiuk, Grażyna Wyględowska - s. 106-109
Uzasadnienie leczenia klenbuterolem niektórych chorób ośrodkowego układu nerwowego
Finding grounds for medical treatment of some CNS using clenbuterol
Andrzej Brzecki - s. 110-115
Odpływ pęcherzowo-moczowodowy – współczesne poglądy i leczenie
Vesicoureteral reflux (vur) – current opinion and management
Lidia Skobejko-Włodarska - s. 119-128