Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 3/2004, s. 93-95
Andrzej Koczyński1, Zofia Rajtar-Leontiew2
Obrazowanie ultrasonograficzne nadgarstka u dzieci w okresie akcesji szkolnej – uzupełniający miernik oceny rozwoju fizycznego
Echogenic hand carpography in children before the school access – an auxiliary measure mode for evaluation of physical development
1 z Działu Radiologii i Ultrasonografii Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Działu: dr med. Andrzej Koczyński
2 z Kliniki Patologii Noworodka Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Zofia Rajtar-Leontiew
Streszczenie
The paper underlines a meaning of the ultrasound method in the assessment of skeletal maturity of 6 and 7 aged children.
The accessory aim of the paper is an elimination of x-ray exposure connected with preventive examination in the developmental period.
Słowa kluczowe: bone age, skeletal maturity, auxology.
Rozwój osobniczy jest powtórzeniem rozwoju rodowego (10).
W warunkach prawidłowych różne formy tego złożonego procesu są współzależne, przy czym, najistotniejsze znaczenie, z biologicznego punktu widzenia, przypisuje się rozwojowi fizycznemu, którego miarą jest między innymi kształtowanie struktur kostnych.
W auksologii, spośród licznych mierników oceny rozwoju, szczególne znaczenie ma radiografia ręki, która stworzyła podstawy wiarygodnych norm referencyjnych (6).
Dzieci w okresie akcesji szkolnej powinny wykazywać cechy odpowiedniej dojrzałości biologicznej.
Jakkolwiek obowiązkowa edukacja szkolna, zgodnie z dotychczas obowiązującymi normami prawnymi, dotyczy dzieci siedmioletnich, niemniej istnieją powody biologiczno-społeczne do obniżania wieku akcesji szkolnej (7).
CEL PRACY
Celem przedsięwzięcia jest wypracowanie ultrasonograficznego miernika oceny stopnia rozwoju dzieci w wieku 6-7 lat, z pominięciem dotychczas stosowanych metod rentgenowskich.
ZAŁOŻENIA PRACY
Z wielopokoleniowych badań rentgenowskich wynika, że w prawidłowo rozwijających się organizmach występuje z reguły symetryczna mineralizacja jąder kostnienia chrzęstnych struktur nadgarstków, a u dzieci 6-7-letnich mineralizacja dalszych nasad kości łokciowych (6).
Badanie ultrasonograficzne ręki, zazwyczaj lewej, ułożonej ze względu na fizjologiczną wklęsłość powierzchni dłoniowej w supinacji, wykonuje się przy użyciu głowicy sektorowej, a niekiedy liniowej, o przetworniku 5 lub 7,5 MHz na poziomie linii stawu środkowo-nadgarstkowego (rascetta) i na poziomie bruzdy nadgarstkowej zgięcia skóry (restricta), z zastosowaniem opcji powiększenia (zoom).
MATERIAŁ
Materiał opracowania stanowi grupa 40 chłopców i 40 dziewczynek, których rozwój określa 50 centyl siatki rozwojowej (5), w wieku 6 i 7 lat, po 20 w każdym obszarze kwalifikacyjnym, przebadanych w pracowni USG szpitala w 2002 roku, a kierowanych z przychodni przyszpitalnej w celach diagnostycznych.
U żadnego dziecka nie wykonano badań rentgenowskich.
OMóWIENIE MATERIAŁU
Uzyskane obrazy ultrasonograficzne poddano ocenie anatomicznej (ryc. 1) i ocenie rentgenowskiej odpowiedniego poziomu normy rozwojowej (ryc. 2-6).
Ryc. 1. Schemat kości nadgarstka i pogranicza przedramienno- -nadgarstkowego.
Ryc. 2. Chłopiec lat 6. Brak jądra kostnienia dalszej nasady kości łokciowej; chrząstka trójkątna stawu bliższego ręki kształtu kolistego.
Ryc. 3. Chłopiec lat 7. Widoczna mineralizacja nasady dalszej kości łokciowej; chrząstka trójkątna kształtu owalnego.
Ryc. 4. Dziewczynka lat 6. Widoczna wyraźna mineralizacja nasady dalszej kości łokciowej; chrząstka trójkątna kształtu trapezoidalnego.
Ryc. 5. Dziewczynka lat 7. Widoczna znaczna mineralizacja nasady dalszej kości łokciowej; chrząstka trójkątna kształtu elipsoidalnego.
Obrazy ultrasonograficzne uznane za typowe w poszczególnych grupach przedstawia poniższe zestawienie:

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Bochenek A., Reicher M.: Anatomia człowieka. Wyd. PZWL, Warszawa, 1990, str. 480-481. 2. Jacobs Ph.: Atlas of Hand Radiographs. Wyd. Harvey Miller and Medcalf, London, 1973. 3. Koczyński A.: Sonografia przezłonowa (TPS) - pomocnicza i uzupełniająca metoda indywidualnej oceny rozwoju somatycznego w wieku rozwojowym. Streszczenia III Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, Cieszyn, 19-21.IX.1996 r., str. 49-50. 4. Koczyński A.: Badanie ultrasonograficzne pomocniczym miernikiem oceny rozwoju fizycznego dzieci w wieku szkolnym i młodzieży. Nowa Pediatria. Wydanie specjalne, czerwiec 1998 r., str. 57-80. 5. Kopczyńska-Sikorska J.: Normy w pediatrii. Wyd. PZWL, Warszawa, 1996, str. 40-42. 6. Kopczyńska-Sikorska J.: Atlas radiologiczny rozwoju kośćca dłoni i nadgarstka. Wyd. PZWL, Warszawa, 1969. 7. Malinowski A., Boziłow W.: Przejawy trendu sekularnego i akceleracji rozwoju dzieci i młodzieży regionu bydgoskiego, w książce pt. "Auksologia", red. A. Jopkiewicz. Wyd. PAN, Kielce, 1997, str. 97-103. 8. Nowicki A.: Podstawy ultrasonografii dopplerowskiej. Wyd. PWN, Warszawa, 1995, str. 21. 9. Olko P., Waligórski M.: Metody oceny dawek, w książce pt. "Człowiek i promieniowanie jonizujące", red. A.Z. Hrynkiewicz. Wyd. WN, Warszawa, 2001, str. 110-111. 10. Przyrowski Zb.: Kto to był. Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1996, str. 201. 11. Romer T.E.: Endokrynologia kliniczna. Wyd. Springer PWN, Warszawa, 1998, str. 46.
Nowa Pediatria 3/2004
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria