Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Pediatria 1/2008, s. 18-20
*Adam J. Sybilski1, 2, Katarzyna Tolak-Omernik2, Małgorzata Pawłowska2, Małgorzata Michalczuk1, 2
Ostre zapalenie trzustki jako powikłanie zakażenia wirusem Epstein-Barr u 5-letniego chłopca – opis przypadku
ACUTE PANCREATITIS AS A COMPLICATION OF EBV INFECTION IN 5-YEARs-OLD BOY
1Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych Wydział Nauki o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
2Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych CSK MSWiA w Warszawie
Ordynator Oddziału: dr n. med. Adam J. Sybilski
Streszczenie
Mononucleosis caused by Epstein-Barr virus (EBV) is the acute virus infection frequently in children. In most it is self-limited and generally benign diseases. EBV infection is largely asymptomatic, but occasionally, more severe complications may arise. The acute pancreatitis is very seldom complication of mononucleosis. Authors present the case of 5-year-old boy, at which in case of EBV infection unrolled such complication.
A previously healthy patient was presented to the hospital with symptoms of upper respiratory tract infection, fever up to 39°C and lymphadenopathy. The serological profile was typical for primary EBV infection. Laboratory studies showed pancreas failure. Our diagnosis was mononucleosis complicated by pancreatitis.
Wprowadzenie
Mononukleoza zakaźna jest ostrą chorobą wirusową występującą najczęściej w dzieciństwie i okresie dojrzewania. Czynnikiem etiologicznym jest wirus Epstein-Barr (EBV). Istotą choroby jest samoograniczający się proces limfoproliferacyjny, a głównymi objawami są kilkunastodniowa gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, najczęściej szyjnych, ostry nieżyt gardła i migdałków lub angina z ropnym nalotem, hepatosplenomegalia, niekiedy wysypka plamisto-grudkowa na tułowiu i kończynach. Choroba ma kilkutygodniowy, najczęściej dość łagodny przebieg. Powikłania zdarzają się rzadko, jednakże mogą mieć ciężki przebieg. Należą do nich powikłania ze strony układu oddechowego, (obturacja górnych dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli i płuc), powikłania neurologiczne (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, porażenia nerwów czaszkowych, zespół Guillaina-Barrego), hematologiczne (niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość, granulocytopenia) czy pęknięcie śledziony (1, 2). Wyjątkowo rzadko zdarza się zapalenie mięśnia sercowego, ostre zapalenie nerek, zapalenie jąder czy zapalenie trzustki (3-5).
W artykule prezentujemy przypadek 5-letniego chłopca, u którego w przebiegu zakażenia wirusem Epstein-Barr rozwinęło się ostre zapalenie trzustki.
Opis przypadku
Chłopiec w wieku 5 lat i 8 miesięcy został przyjęty do Oddziału Chorób Dziecięcych z powodu utrzymujących się od tygodnia objawów infekcji górnych dróg oddechowych z gorączką do 39°C oraz powiększeniem węzłów chłonnych szyi. Do czasu hospitalizacji był leczony objawowo preparatami witaminy C, wapna oraz lekami przeciwgorączkowymi. Trzy dni przed przyjęciem dołączyły się zmiany o charakterze pokrzywkowym na skórze całego ciała. Dotychczas chłopiec rozwijał się prawidłowo, oprócz kilku infekcji kataralnych górnych dróg oddechowych nie chorował. Wywiad w kierunku alergii nie obciążony.
Przy przyjęciu dziecko było w stanie ogólnym dość dobrym, temperatura ciała 38°C. Nie zgłaszało dolegliwości bólowych. Podczas badania przedmiotowego stwierdzono wykwity pokrzywkowe na tułowiu, kończynach oraz twarzy. Wyczuwalne były liczne, powiększone (największe wielkości ok. 25 mm x 20 mm), niebolesne, ruchome węzły chłonne podżuchwowe, szyjne, nadobojczykowe, pachowe oraz pachwinowe. Stwierdzono śluzowo-ropną wydzielinę w nosie oraz żywo czerwone gardło i łuki podniebienne. Nie zaobserwowano zamian w obrębie układu oddechowego i układu krążenia. W badaniu palpacyjnym brzuch pozostawał miękki, niebolesny, bez wyczuwalnych oporów patologicznych. Wątroba była wyczuwalna pod łukiem żebrowym, o gładkiej spoistej konsystencji, śledziona niewyczuwalna. Nie stwierdzono objawów otrzewnowych. Wykonane przy przyjęciu badania laboratoryjne w ocenie parametrów stanu zapalnego były podwyższone (CRP 49,7 mg/l, leukocytoza 17,3 tys./ml), z obecnością w rozmazie ręcznym krwi 16% limfomonocytów. Wykonane RTG klatki piersiowej wykazało obraz prawidłowy płuc i serca, nie uwidoczniono powiększonych węzłów chłonnych. Pobrany wymaz z gardła nie wykazał flory patologicznej.
W toku dalszej diagnostyki potwierdzono aktualne zakażenie wirusem Epstein-Barr stwierdzając obecność przeciwciał anty-EBV w klasie IgM. W badaniu USG węzłów chłonnych uwidoczniono powiększone, silnie unaczynione węzły chłonne wszystkich grup szyi. Ślinianki podżuchwowe i przyuszne w badaniu USG były prawidłowe. Badanie USG jamy brzusznej uwidoczniło powiększoną wątrobę normoechogeniczną, bez zmian ogniskowych, słabo wypełniony pęcherzyk żółciowy cienkościenny, bez złogów, drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe i PŻW nieposzerzone, powiększoną śledzionę o długości 107 mm, bez zmian ogniskowych oraz powiększoną trzustkę o wym. głowa – 31 mm, trzon 15 mm, ogon 16 mm, normoechogeniczną, bez zmian ogniskowych. W nadbrzuszu wokół trzustki uwidoczniono liczne powiększone węzły chłonne, kolejne wzdłuż aorty oraz wzdłuż naczyń biodrowych. Pomiędzy prawym płatem wątroby stwierdzono płyn z hiperechogenicznymi echami (włóknik?), podobny, ale w mniejszej ilości przy pęcherzu.
Rozszerzono diagnostykę o oznaczenie stężenia amylazy całkowitej w surowicy krwi, które wynosiło 624 IU/I (norma ≤100 IU/I). W kolejnym badaniu wykonanym po 12 godzinach amylaza całkowita wynosiła 273 IU/I, w tym frakcja trzustkowa 246 IU/I. Poziom bilirubiny całkowitej, enzymów wątrobowych oraz glukozy pozostawał w granicach normy. Na podstawie przeprowadzonej diagnostyki rozpoznano ostre zapalenie trzustki u chłopca z mononukleozą zakaźną oraz ostrą pokrzywką.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Kubicka K., Kawalec W.: Pediatria. Warszawa, PZWL, 2006: 367-368, 649-650. 2. Koutras A.: Epstein-Barr virus infection with pancreatitis, hepatitis and proctitis. Pediatr Infect Dis. 1983; 2: 312-3. 3. Mor R., et al.: Parotitis and pancreatitis complicating infectious mononucleosis. Isr J Med Sci. 1982; 18:709-10. 4. Sybilski Adam J., Szymaniec Joanna: „Ostre zapalenie nerek jako powikłanie infekcji wirusem Epstein-Barr u 4-letniego dziecka – opis przypadku.” Przegląd Pediatryczny, 2006; 36: 181-184. 5. Stawarski A.: Diagnostyka i leczenie ostrego zapalenia trzustki u dzieci. Now. Pediatr. 2001; 6: 163-167. 6. De Banto J.R.: Acute Pancreatitis In Children. Am J. Gastroenterol. 2002; 97:1726-31. 7. Nydegger A. Couper R. T. L., Oliver M. R.: Childhood pancreatitis. J Gastrol Hepatol 2006; 21: 499-509. 8. Sanchez-Ramirez C.A., et al.: Acute and Recurrent pancreatitis in children:etiological factors. Acta Paediatr. 2007; 96: 534-7. 9. Otto-Buczkowska E.: Pediatria-co nowego? Wrocław, Cornetis, 2007: 123-128. 10. Sunamura M., et al.: Criteria for diagnosis of acute pancreatitis In Japa and clinical implications. Pancreas, 1998; 16:243-9.
otrzymano: 2008-02-03
zaakceptowano do druku: 2008-02-22

Adres do korespondencji:
Adam J. Sybilski
Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych CSK
MSWiA w Warszawie
ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
tel. (0-22) 508-12-21, fax: (0-22) 508-12-20
e-mail: Adam.Sybilski@cskmswia.pl

Nowa Pediatria 1/2008
Strona internetowa czasopisma Nowa Pediatria