Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 3/2005, s. 207
Waldemar Machała1, Jakub Perdeus2, Renata Szebla3
Przypadkowe zadzierzgnięcie cewnika Swan-Ganza podwiązką tętnicy płucnej w trakcie pneumonektomii
Accidental strangulation of the Swan-Ganz catheter by pulmonary artery ligature during pneumonectomy
1 II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Łodzi
kierownik: dr n. med. W. Machała
2 Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej WSS Gruźlicy i Chorób Płuc w Chęcinach
kierownik: lek. med. J. Perdeus
3 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSS Gruźlicy i Chorób Płuc w Chęcinach
kierownik: lek. med. J. Janowski
SZANOWNA REDAKCJO,
Jedną z form monitorowania układu krążenia, przydatną w chirurgii klatki piersiowej – jest inwazyjne monitorowanie za pomocą cewnika Swan-Ganza (S-G). Uważa się bowiem, że w przypadku gdy średnie ciśnienie w tętnicy płucnej jest wyższe niż 30 mm Hg, szansa na normalne funkcjonowanie chorego po wykonanej redukcji płuca (lobektomia, pneumonektomia) jest wątpliwa. Z tych powodów jest on kwalifikowany do śródoperacyjnego rozszerzanego monitorowania hemodynamicznego.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Adres do korespondencji:
II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii UM w Łodzi
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 2
ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź
e-mail: waldemar@machala.onfo

Anestezjologia Intensywna Terapia 3/2005