Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Anestezjologia Intensywna Terapia 3/2005

Spis treści / Contents

Wpływ sewofluranu na ustępowanie zwiotczenia wywołanego przez miwakurium u dzieci*)
The influence of sevoflurane on the recovery from mivacurium-induced neuromuscular block in children
Bogumiła Wołoszczuk-Gębicka, Elżbieta Wyska - s. 150-154
Intubacja dotchawicza u chorych z akromegalią
Endotracheal intubation in acromegalic patients
Izabela Duda, Konstancja Grzybowska, Adam Rudnik, Anna Skorupa, Ewa Karpel - s. 155-158
Przydatność kliniczna indukcji znieczulenia ogólnego metodą wziewną z zastosowaniem sewofluranu
Vital capacity rapid inhalation induction with sevoflurane
Ewa Karpel, Agnieszka Misiewska-Kaczur, Ryszard Woźnica - s. 159-164
Porównanie oceny klinicznej głębokości znieczulenia ogólnego z monitorowaniem za pomocą indeksu bispektralnego
Assessment of the depth of anaesthesia: a comparison of clinical versus BIS monitoring
Ewa Wojcieszek, Elżbieta Wojarska-Tręda, Wanda Woźniakowska, Zofia Kołosza, Anna Dyaczyńska-Herman, Bożena Lassota-Korba - s. 165-169
Ocena wpływu skojarzonego znieczulenia ogólnego i zewnątrzoponowego w odcinku piersiowym na śródoperacyjną ciepłotę ciała u chorych w podeszłym wieku podczas operacji torakochirurgicznych
Perioperative hypothermia in the elderly. General versus combined general and thoracic epidural anaesthesia
Wiktor Szymanowicz, Maria Szłyk-Augustyn, Mariusz Steffek, Radosław Owczuk, Maria Wujtewicz - s. 170-174
Ocena wybranych czynników wpływających na wyniki postępowania resuscytacyjnego w pozaszpitalnych zatrzymaniach krążenia*)
The effects of selected factors on survival of out-of-hospital cardiac arrest victims
Robert Rudner, Przemysław Jałowiecki, Magdalena Wartak, Radosław Marciniak, Tomasz Byrczek - s. 174-180
Wykorzystanie skal niewydolności wielonarządowej APACHE II, MODS, SAPS II i SOFA w ocenie stanu chorych w okresie poresuscytacyjnym
Estimation of severity of illness of cardiac arrest victims with multiple organ dysfunction scores: APACHE II, MODS, SAPS II and SOFA
Andrzej Mysiak, Małgorzata Kobusiak-Prokopowicz - s. 181-187
Nadzór nad zakażeniami w polskich szpitalach w roku 1999 i w latach 2002-2003 na przykładzie szpitalnego zapalenia płuc w oddziałach intensywnej terapii
Polish national intensive care nosocomial pneumonia surveillance. Data analysis from 1999, 2002 and 2003
Jadwiga Wójkowska-Mach, Małgorzata Bulanda, Anna Różańska, Mirosław Jawień, Piotr B. Heczko - s. 188-192
Spontaniczna czynność ruchowa po rozpoznaniu śmierci pnia mózgu - opis przypadku
Spontaneous movements in a brain stem dead patient. Case report
Waldemar Iwańczuk - s. 193-196
Zawał mięśnia sercowego u 25-letniej rodzącej - opis przypadku
Acute myocardial infarction in a 25-yr-old parturient. Case report
Elżbieta Nowacka,, Wiesław Schubert, Jarosław Galewski, Nikola Niewęgłowska - s. 197-199
Płynna wyściółka dróg oddechowych i transport śluzowo-rzęskowy. Czy znieczulenie ogólne może wpływać na ich funkcję?
Airway surface liquid and mucociliary transport. Can general anaesthesia affect their function?
Piotr Smuszkiewicz, Tomasz Tyrakowski, Leon Drobnik - s. 200-206
Przypadkowe zadzierzgnięcie cewnika Swan-Ganza podwiązką tętnicy płucnej w trakcie pneumonektomii
Accidental strangulation of the Swan-Ganz catheter by pulmonary artery ligature during pneumonectomy
Waldemar Machała, Jakub Perdeus, Renata Szebla - s. 207
V Europejski Kongres Anestezji Ortopedycznej
Barcelona, 28.04-1.05.2005

5th European Congress of Orthopaedic Anaesthesia and Pain Barcelona, 28.04-1.05.2005
Dariusz Tomaszewski - s. 208-210