Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Postępy Fitoterapii 3-4/2002, s. 84-85
Jadwiga Panek-Lenartowicz
Sprawozdanie z Zebrania Plenarnego ZG PTL
Członek Zarządu Głównego Sekcji Fitoterapii PTL
24 maja 2002 roku w miejscowości Zbrudzewo k./Śremu odbyło się wiosenne Zebranie Plenarne Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Organizatorem i gospodarzem zebrania było koło PTL w Śremie. Obrady odbywały się w obiekcie zwanym „Gajówką”. Na miejscu powitała nas chlebem i solą młodzież ubrana w regionalne stroje, wręczając każdemu z uczestników czerwoną różę.
Obrady rozpoczęły się od zaakceptowania porządku dziennego. Po wysłuchaniu sprawozdań z poszczególnych komisji nadszedł czas na przedstawienie wolnych wniosków. Poinformowano zebranych, że została utworzona sekcja bytowa przy PTL, której przewodniczącym został dr Stanisław Gołba z Katowic. Poruszono też pilną sprawę dalszego finansowania Domu Seniora – w tej kwestii przyjęto propozycję, aby koszty utrzymania rozłożyć na poszczególne oddziały PTL.
W toku dalszych obrad stwierdzono, iż młodzi lekarze nie przejawiają inicjatywy w zakresie publikowania swoich prac naukowych i doświadczeń z praktyki lekarskiej na łamach czasopism medycznych, jak również brakuje jej na posiedzeniach naukowych w oddziałach. W tej sprawie zaproponowano, aby ciekawe prace były wynagradzane, co w założeniu zaowocować może większą aktywnością młodych lekarzy i wniesie trochę świeżości do dyskusji naukowych. Opiekę nad tymi zagadnieniami powierzono prof. Tołłoczko. Poinformowano również uczestników Plenum, że we Wrocławiu powstało Towarzystwo „Walka o godność lekarza”, któremu przewodniczy doc. Jeleń. Powstało ono jako przeciwwaga na prowadzoną w mediach, i nie tylko, nagonkę na środowisko lekarskie. Na zakończenie przypomniano zebranym o planowanym w 2003 roku Krajowym Zjeździe PTL i wyborach do nowych władz. W związku z tym do końca kwietnia 2003 roku należy przesyłać na adres Zarządu Głównego PTL listy delegatów (1 delegat na 80 członków). W swoim wystąpieniu Prezes PTL prof. Woy-Wojciechowski zaapelował do uczestników, aby Oddziały i Sekcje przesyłały sprawozdania ze swojej działalności przypominając, że jest to obowiązek statutowy. Jako ciekawostkę na zakończenie obrad podano informację, że nakładem Wydawnictwa Wrocławskiego została wydana książka prof. Gerwazego Świderskiego – „Świeradową Przesieką – o pierwszym polskim lekarzu”.
Po obradach odbył się uroczysty obiad z uwzględnieniem regionalnych potraw ku wielkiemu zadowoleniu uczestników. Następnie organizatorzy pokazali nam swoje bardzo zadbane i pełne zieleni miasto, po czym zostaliśmy przewiezieni do Manieczek, gdzie zwiedziliśmy Muzeum gen. Józefa Wybickiego. Po powrocie do „Gajówki” odbyło się spotkanie uczestników Plenum, władz samorządowych, powiatowych, miejskich i gminnych, dyrektorów przedsiębiorstw oraz członków śremskiego Koła PTL. Dyskutowano na temat: „Miejsce lekarza w stale zmieniającej się rzeczywistości”. Moderatorem był prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kwias. Wieczorem zaproszono nas na występy artystyczne miejscowych zespołów i solistów, a następnie na terenach rekreacyjnych obok budynku obrad odbyła się majówka w staropolskim stylu i wspólna biesiada.
Drugi dzień również obfitował w wiele atrakcji. Przed południem była wyprawa do Kórnika – zwiedzanie zamku i arboretum, a następnie zwiedzanie pałacu w Rogalinie. Po obiedzie udział w pierwszych w Polsce Międzynarodowych Zawodach w Skokach Pony i Małych Koni w Centrum Hipiki w Jaszkowie pod Śremem, którego właścicielem jest pan Antoni Chłapowski – potomek gen. Dezyderego Chłapowskiego.
Koło w Śremie pokazało, że obrady ZG PTL można znakomicie połączyć z rekreacją, co sprzyja nie tylko odpoczynkowi ale również wzajemnemu poznaniu, zawiązywaniu przyjaźni i lepszej integracji całego środowiska lekarskiego.
Postępy Fitoterapii 3-4/2002
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii