Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2-3/2007, s. 3-3
*Andrzej Budaj
Wprowadzenie
Introduction
Klinika Kardiologii CMKP Szpital Grochowski w Warszawie
Streszczenie
W krajach rozwiniętych choroby układu krążenia są przyczyną ponad połowy wszystkich zgonów. Stany zagrożenia życia stanowią więc szczególną domenę kardiologii. Choroba wieńcowa, w tym zawał serca, oraz udar mózgu to najczęstsze rozpoznania osób zmarłych. Znaczna część zgonów ma charakter nagły.
Słowa kluczowe: wprowadzenie.
Key words: introduction.
W krajach rozwiniętych choroby układu krążenia są przyczyną ponad połowy wszystkich zgonów. Stany zagrożenia życia stanowią więc szczególną domenę kardiologii. Choroba wieńcowa, w tym zawał serca, oraz udar mózgu to najczęstsze rozpoznania osób zmarłych. Znaczna część zgonów ma charakter nagły.
Nagłym zgonom sercowym jest poświęcony pierwszy rozdział niniejszego opracowania dotyczącego stanów zagrożenia życia w kardiologii. Zwracamy w nim uwagę na konieczność poprawy świadomości pacjentów i ich rodzin w zakresie objawów niedokrwienia serca lub mózgu oraz innych stanów stanowiących potencjalne ryzyko nagłego zgonu. Uczulamy na jatrogenne przyczyny zwiększające ryzyko nagłego zgonu. Podajemy najnowsze szerokie wskazania do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora.
Ostre zespoły wieńcowe w mechanizmie niedokrwienia mięśnia serca mogą powodować groźne komorowe zaburzenia rytmu, a także niewydolność serca, z mechanicznymi powikłaniami, takimi jak: pęknięcie mięśnia serca i ostra niedomykalność zastawki mitralnej. Stany te są zagrożeniem życia i wymagają jak najszybszych interwencji. Kluczowym zagadnieniem jest maksymalne skrócenie opóźnienia od wystąpienia objawów do leczenia reperfuzyjnego. Leczenie inwazyjne przy pomocy angioplastyki wieńcowej pozwoliło na istotne zmniejszenie śmiertelności w ostrych zespołach wieńcowych. W ostatnich latach w Polsce dokonał się ogromny postęp dzięki uruchomieniu wielu ośrodków z dyżurującą pracownią hemodynamiczną. Ponadto sprawne działanie oddziałów intensywnej opieki kardiologicznej i współpraca z oddziałami kardiochirurgicznymi pozwalają uratować wielu chorych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2006-12-14
zaakceptowano do druku: 2007-02-10

Adres do korespondencji:
*Andrzej Budaj
Klinika Kardiologii CMKP Szpital Grochowski
ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa
tel./fax (0-22) 810-17-38
e-mail: abudaj@kkcmkp.pl

Postępy Nauk Medycznych 2-3/2007
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych