Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2-3/2007, s. 3-3
*Andrzej Budaj
Wprowadzenie
Introduction
Klinika Kardiologii CMKP Szpital Grochowski w Warszawie
Streszczenie
W krajach rozwiniętych choroby układu krążenia są przyczyną ponad połowy wszystkich zgonów. Stany zagrożenia życia stanowią więc szczególną domenę kardiologii. Choroba wieńcowa, w tym zawał serca, oraz udar mózgu to najczęstsze rozpoznania osób zmarłych. Znaczna część zgonów ma charakter nagły.
Słowa kluczowe: wprowadzenie.
Key words: introduction.W krajach rozwiniętych choroby układu krążenia są przyczyną ponad połowy wszystkich zgonów. Stany zagrożenia życia stanowią więc szczególną domenę kardiologii. Choroba wieńcowa, w tym zawał serca, oraz udar mózgu to najczęstsze rozpoznania osób zmarłych. Znaczna część zgonów ma charakter nagły.
Nagłym zgonom sercowym jest poświęcony pierwszy rozdział niniejszego opracowania dotyczącego stanów zagrożenia życia w kardiologii. Zwracamy w nim uwagę na konieczność poprawy świadomości pacjentów i ich rodzin w zakresie objawów niedokrwienia serca lub mózgu oraz innych stanów stanowiących potencjalne ryzyko nagłego zgonu. Uczulamy na jatrogenne przyczyny zwiększające ryzyko nagłego zgonu. Podajemy najnowsze szerokie wskazania do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora.
Ostre zespoły wieńcowe w mechanizmie niedokrwienia mięśnia serca mogą powodować groźne komorowe zaburzenia rytmu, a także niewydolność serca, z mechanicznymi powikłaniami, takimi jak: pęknięcie mięśnia serca i ostra niedomykalność zastawki mitralnej. Stany te są zagrożeniem życia i wymagają jak najszybszych interwencji. Kluczowym zagadnieniem jest maksymalne skrócenie opóźnienia od wystąpienia objawów do leczenia reperfuzyjnego. Leczenie inwazyjne przy pomocy angioplastyki wieńcowej pozwoliło na istotne zmniejszenie śmiertelności w ostrych zespołach wieńcowych. W ostatnich latach w Polsce dokonał się ogromny postęp dzięki uruchomieniu wielu ośrodków z dyżurującą pracownią hemodynamiczną. Ponadto sprawne działanie oddziałów intensywnej opieki kardiologicznej i współpraca z oddziałami kardiochirurgicznymi pozwalają uratować wielu chorych.
Oddzielnie opisujemy skrajny stan niewydolności serca – wstrząs kardiogenny obarczony wysoką śmiertelnością. Poprawę rokowania w tym stanie zapewnia leczenie interwencyjne poprzedzone wspomaganiem krążenia przy pomocy kontrpulsacji aortalnej.
Zaburzenia rytmu serca, takie jak utrwalony częstoskurcz komorowy i migotanie komór, mogą bezpośrednio prowadzić do zgonu. Oprócz nich, w rozdziale o zaburzeniach rytmu przedstawiamy arytmie, które potencjalnie stanowią zagrożenie i wymagają leczenia. Zwracamy uwagę na jatrogenne działanie leków antyarytmicznych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
otrzymano: 2006-12-14
zaakceptowano do druku: 2007-02-10

Adres do korespondencji:
*Andrzej Budaj
Klinika Kardiologii CMKP Szpital Grochowski
ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa
tel./fax (0-22) 810-17-38
e-mail: abudaj@kkcmkp.pl

Postępy Nauk Medycznych 2-3/2007
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych