Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 2-3/2007, s. 3-3
*Andrzej Budaj
Wprowadzenie
Introduction
Klinika Kardiologii CMKP Szpital Grochowski w Warszawie
Streszczenie
W krajach rozwiniętych choroby układu krążenia są przyczyną ponad połowy wszystkich zgonów. Stany zagrożenia życia stanowią więc szczególną domenę kardiologii. Choroba wieńcowa, w tym zawał serca, oraz udar mózgu to najczęstsze rozpoznania osób zmarłych. Znaczna część zgonów ma charakter nagły.
Słowa kluczowe: wprowadzenie.
Key words: introduction.
W krajach rozwiniętych choroby układu krążenia są przyczyną ponad połowy wszystkich zgonów. Stany zagrożenia życia stanowią więc szczególną domenę kardiologii. Choroba wieńcowa, w tym zawał serca, oraz udar mózgu to najczęstsze rozpoznania osób zmarłych. Znaczna część zgonów ma charakter nagły.
Nagłym zgonom sercowym jest poświęcony pierwszy rozdział niniejszego opracowania dotyczącego stanów zagrożenia życia w kardiologii. Zwracamy w nim uwagę na konieczność poprawy świadomości pacjentów i ich rodzin w zakresie objawów niedokrwienia serca lub mózgu oraz innych stanów stanowiących potencjalne ryzyko nagłego zgonu. Uczulamy na jatrogenne przyczyny zwiększające ryzyko nagłego zgonu. Podajemy najnowsze szerokie wskazania do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora.
Ostre zespoły wieńcowe w mechanizmie niedokrwienia mięśnia serca mogą powodować groźne komorowe zaburzenia rytmu, a także niewydolność serca, z mechanicznymi powikłaniami, takimi jak: pęknięcie mięśnia serca i ostra niedomykalność zastawki mitralnej. Stany te są zagrożeniem życia i wymagają jak najszybszych interwencji. Kluczowym zagadnieniem jest maksymalne skrócenie opóźnienia od wystąpienia objawów do leczenia reperfuzyjnego. Leczenie inwazyjne przy pomocy angioplastyki wieńcowej pozwoliło na istotne zmniejszenie śmiertelności w ostrych zespołach wieńcowych. W ostatnich latach w Polsce dokonał się ogromny postęp dzięki uruchomieniu wielu ośrodków z dyżurującą pracownią hemodynamiczną. Ponadto sprawne działanie oddziałów intensywnej opieki kardiologicznej i współpraca z oddziałami kardiochirurgicznymi pozwalają uratować wielu chorych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

otrzymano: 2006-12-14
zaakceptowano do druku: 2007-02-10

Adres do korespondencji:
*Andrzej Budaj
Klinika Kardiologii CMKP Szpital Grochowski
ul. Grenadierów 51/59, 04-073 Warszawa
tel./fax (0-22) 810-17-38
e-mail: abudaj@kkcmkp.pl

Postępy Nauk Medycznych 2-3/2007
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych