Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 2/2007

Spis treści / Contents

Wprowadzenie
Introduction
Andrzej Budaj – s. 3-3
Nagły zgon sercowy
Sudden cardiac death
Aleksander Górecki – s. 48-52
Ostre zespoły wieńcowe
Acute coronary syndromes
Bronisław Bednarz – s. 53-57
Wstrząs kardiogenny
Cardiogenic shock
Bronisław Bednarz – s. 58-61
Zaburzenia rytmu serca
Cardiac arrhythmias
Aleksandra Czepiel – s. 62-67
Zaburzenia przewodzenia
Conduction disturbances
Ewa Makowska – s. 68-73
Zatorowość płucna
Pulmonary embolism
Krzysztof Smarż – s. 74-79
Tętniak rozwarstwiający aorty
Aortic dissecting aneurysm
Beata Kłosiewicz-Wąsek – s. 80-82
Tamponada serca
Cardiac tamponade
Ewa Pilichowska-Paszkiet – s. 83-86
Nagłe zatrzymanie krążenia &ndash aktualne wytyczne postępowania resuscytacyjnego
Sudden cardiac arrest &ndash current guidelines on resuscitation
Aleksander Górecki – s. 87-97
Wspomnienie o profesorze Witoldzie Orłowskim
Memory of prof Witold Orłowski
Ryszard Brzozowski – s. 99-104