Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 5/2010, s. 348
Wstęp
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego prowadzi program ustawicznego kształcenia zawodowego lekarzy różnych specjalności.
Klinika Medycyny Rodzinnej i Chorób Wewnętrznych CMKP, oprócz kształcenia podstawowego w zakresie interny dla lekarzy rodzinnych, od 4 lat prowadzi program ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych lekarzy rodzinnych oraz lekarzy praktykujących w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej, pragnących doskonalić swoją wiedzę medyczną i rozwijać się zawodowo.
Równocześnie z corocznymi spotkaniami przygotowujemy specjalny numer miesięcznika – „Postępy Nauk Medycznych” poświęcony omawianym zagadnieniom. Jest on rozprowadzany wśród uczestników spotkań jako materiał szkoleniowy, stanowi też źródło wiedzy dla grup lekarzy innych specjalności interesujących się chorobami wewnętrznymi.
Nasze dotychczasowe opracowania spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem nie tylko w środowisku lekarzy rodzinnych, ale i ogółu czytelników „Postępów Nauk Medycznych”. Stały się one ważnym elementem kształcenia podyplomowego lekarzy różnych specjalności.
W tym wydaniu skupiliśmy się głównie na odrębnościach terapeutycznych chorób internistycznych w okresie ciąży, najczęściej spotykanych w praktyce lekarza rodzinnego. Są to zagadnienia interdyscyplinarne ważne nie tylko dla ginekologów, położników, internistów, diabetologów, pediatrów, ale i dla lekarzy rodzinnych. Przygotowując materiały staraliśmy się pamiętać, że wśród lekarzy opieki podstawowej są lekarze różnych specjalności – rodzinni, interniści, pediatrzy i inni – o różnym doświadczeniu internistycznym. W moim odczuciu wszystkie omawiane zagadnienia podano w sposób przystępny i praktyczny. Mam nadzieję, że będziecie Państwo chętnie sięgali po ten numer przy rozwiązywaniu rozmaitych problemów w swojej praktyce zawodowej.
Prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Kierownik Kliniki Medycyny Rodzinnej i Chorób Wewnętrznych CMKP
Postępy Nauk Medycznych 5/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych