Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę doktorską, habilitacyjną czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 6/2010, s. 501-502
Comment
In this second volume of „neurogeriatry” we offer you seven new papers. Our job is to highlight you the most important issues of old age neurology that will affect your every day practice. Some of presented diseases such as SLA, Alzheimer's disease are typical for that period of time some of them are different when appeared in senility. Justyna Kubiszewska and Hubert Kwieciński from Neurological Department of WUM emphasize that the average age of ALS is 65 years, 20% cases of the ALS begins over the age of 70 years, which means ALS is also the neurodegenerative disorder of elderly people. The diagnosis of ALS id based on correlation of clinical symptoms, neurophysiologic studies, neuroimaging and some serological tests. The direct cause of ALS is unknown, although there are genetic risk factors of this disease. In ALS there is a special vulnerability of motor neurons to glutaminergic excitotoxicity. Despite, that disease is incurable, many of ALS symptoms can be alleviated, the aim of management should be the improvement of quality of life and supporting the patient's independence as long as possible. Alzheimer disease also incurable in our volume is represented by psychological paper (Mandecka Monika, Florczak Małgorzata) which, presents a summing up of the work from led by authors support group for Alzheimer's caregivers. It describes also stress coping strategies among caregivers witch influence the relationship with patient. Authors try analyze the impact of diagnosis and the changing process of the disease on whole family system. This attitudes toward patients are changing in the course of time and progress of disease. They also present preliminary program of support group for Alzheimer's caregivers and conclusions from first group led by authors. Aging refers to all tissues and organs as well as to the skeletal muscles. The strength and mass of skeletal muscles progressively decrease through years and have negative influence on efficiency of people in an old age. Moreover skeletal muscle cells are unable to regenerate. Additionally, elderly people are much more susceptible to the negative influence of medications. One of the most widely used and prescribed drugs as the prevention of cardiovascular diseases and stroke are statins. It is very controversial how they react and damage muscle cells, however, they may cause muscle pain, weakness, elevated creatine kinase activity as well as life threatened rhabdomyolsis. One of the potential remedies is to encourage old people to regular physical activity, which may significantly improve the quality of life in elderly. There are only a few muscle diseases characteristic for people in an old age, and one of them is inclusion body myositis (Biruta Kierdaszuk, Anna M. Kamińska).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Nauk Medycznych 6/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych