Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 6/2010, s. 499-500
Komentarz do pracProponujemy Państwu drugi zeszyt przeglądowych artykułów dotyczący chorób neurologicznych, na które zapadają ludzie starzy. Część z nich jak SLA, zmiany zwyrodnieniowe układu kostnego czy mięśni pojawia się u ludzi w wieku podeszłym typowo, inne dlatego, że dotyczą tego właśnie okresu życia człowieka, charakteryzują się odmiennym przebiegiem. Artykuł o SLA pochodzący z wiodącego w Polsce ośrodka jakim jest Klinika Neurologii WUM dotyczy tej pierwszej grupy chorych w wieku podeszłym. Szczyt zachorowań na SLA obserwuje się bowiem u ludzi w wieku 65 lat, około 20% przypadków SLA rozpoczyna się powyżej 70. r.ż., a więc w dużej części również neurodegeneracyjną chorobą wieku podeszłego. Jak wiadomo, nie znamy przyczyny SLA, w wieku podeszłym badane ostatnio genetyczne czynniki ryzyka zachorowania, chociaż wskazują na wyjątkową wrażliwość komórek ruchowych na ekscytotoksyczność glutaminianu oraz zaburzenia transportu aksonalnego, funkcji mitochondriów i udział stresu oksydacyjnego, mają pewnie mniejsze znaczenie niż w wieku młodym. Wobec braku leczenia przyczynowego preferuje się obecnie model skoordynowanej opieki wielospecjalistycznej, której celem jest tylko, czy aż poprawa jakości życia i podtrzymywania niezależności pacjenta tak długo, jak to jest możliwe. Podobna sytuacja dotyczy także chorych na chorobę Alzheimera. W przypadku tej choroby także należącej do wieloczynnikowych schorzeń pierwotnie zwyrodnieniowych CUN również możemy chorym przede wszystkim zaoferować objawową pomoc w chorobie, w której to „opieka nad opiekunem” ma na celu ostatecznie pomóc samemu pacjentowi. Artykuł na ten temat jest rodzajem podsumowania pracy z prowadzonej przez autorki grupy wsparcia (Monika Mandecka i Małgorzata Florczak). W jej skład weszli opiekunowie pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera. Opisano różne style radzenia sobie ze stresem i ich wpływ na relacje z chorym. Zaproponowano schemat oswajania się z sytuacją pojawienia się i rozwoju choroby w rodzinie. Przedstawiony pilotażowy program grupy wsparcia dla opiekunów może być zalążkiem do upowszechnienia w innych ośrodkach takiego podejścia do pracy z opiekunem chorego. Z wiekiem także nieubłaganie dochodzi do patologicznych zmian w obrębie mięśni, co powoduje dolegliwości ruchowe i bólowe, będące częstą skargą naszych pacjentów.
Praca Biruty Kierdaszuk i Anny Kamińskiej (WUM) opisuje ten stan podkreślając, że systematyczne zmniejszanie się zarówno siły, jak i masy mięśni w starzeniu negatywnie wpływa na sprawność ruchową, tym bardziej że komórki mięśni szkieletowych nie posiadają zdolności do regeneracji. Dodatkowo też w starzeniu obserwuje się powolny ubytek motoneuronów, co w obrazie morfologicznym mięśnia szkieletowego daje obraz przewlekłego odnerwienia. Ponadto osoby starsze są także bardziej narażone na toksyczny wpływ leków, między innymi statyn. Niewiele możemy naszym chorym zaproponować poza trudną dla wielu metodą prewencji jaką jest motywowanie starszych osób do regularnego treningu fizycznego obok oczywiście pewnej pomocy farmakologicznej. Systematyczne wykonywanie ćwiczeń o umiarkowanym nasileniu może znacząco poprawić komfort życia. Natomiast pierwotne choroby mięśni rzadko typowo pojawiają się w starzeniu – a do nich należy zaliczyć wtrętowe zapalenie mięśni.
W wieku podeszłym może także pojawić się groźna choroba złącza nerwowo-mięśniowego jaką jest miastenia, MG (opracowanie doktora Marka Kamińskiego). Początek MG może wystąpić w różnym wieku, wyróżnić należy jednak dwie fazy zachorowań, z obecnością późnego szczytu pomiędzy 70. i 75. rokiem życia. W podeszłym wieku należy przed wszystkim pamiętać o możliwości wystąpienia przełomu miastenicznego pojawiającego się częściej w przypadkach MG związanej z grasiczakiem, którego obecność trzeba zdiagnozować w pierwszej kolejności. W przypadku starszych pacjentów obciążenie poważnymi schorzeniami towarzyszącymi, objawami ubocznymi stosowanych leków oraz zależnymi od wieku zmianami układu nerwowo-mięśniowego może mieć wpływ na przebieg i poprawę stanu klinicznego pacjentów.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Postępy Nauk Medycznych 6/2010
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych