Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Postępy Nauk Medycznych 6/2010

Spis treści / Contents

Stwardnienie boczne zanikowe
Sclerosis lateralis amyotrophica
Justyna Kubiszewska, Hubert Kwieciński – s. 440-448
Choroba Alzheimera w systemie rodzinnym z perspektywy psychologicznej
Alzheimer disease in the family system from the psychological perspective
Monika Mandecka, Małgorzata Florczak – s. 449-457
Mięsień szkieletowy w staro¶ci – od zmian neurogennych po toksyczny wpływ leków
Skeletal muscle aging – from neurogenic changes to drug toxicity
Biruta Kierdaszuk, Anna M. Kamińska – s. 458-463
Myasthenia Gravis in Older People
Miastenia u osób starszych
Marek Leszek Kamiński – s. 464-473
Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa a leczenie i problem społeczny
Degenerative changes of the spine – treatment and social problem
Tadeusz Styczyński – s. 474-482
Niebezpieczeństwa polipragmazji w neurologii
Hazards of polypharmacy in neurology
Tomasz Sobów – s. 483-491
Rehabilitacja w wieku podeszłym
Rehabilitation in old age
Agnieszka Gorzkowska, Grzegorz Opala – s. 492-498
Komentarz do prac
– s. 499-500
Comment
– s. 501-502
Fizjologiczna rola adiponektyny
The physiological role of adiponectin
Bogusława Baranowska, Wojciech Bik – s. 503-508
Rola układu fibrynolitycznego w progresji nowotworówa)
The fibrinolytic system in tumor progression
Joanna Kołodziejczyk, Barbara Wachowicz – s. 509-514