Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2011, s. 19-21
*Karolina Szaniawska1, Andrzej Wojtowicz1, Tomasz Kamiński2, Piotr Bar2
Squamous cell carcinoma of the oropharynx in a patient infected with HPV type 35 – case report
Rak płaskonabłonkowy ustnej części gardła u pacjenta z wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 35 – opis przypadku
1Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Instytut Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz
2Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chirurgii Stomatoligicznej, Instytut Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz
Summary
Raki płaskonabłonkowe jamy ustnej, a szczególnie te zlokalizowane w obrębie głowy i szyi, są jednymi z najczęściej występujących nowotworów w Polsce. Z danych literaturowych wynika, iż są dwie główne drogi prowadzące do rozwoju tego nowotworu. Jedna z nich to używanie wyrobów tytoniowych i alkoholu, druga to występowanie wirusa brodawczaka ludzkiego HPV, a przede wszystkim typów onkogennych wirusa, m.in. typu 35. W pracy przedstawiono przypadek 53-letniego chorego, u którego po wykonaniu testu diagnostycznego opracowanego przez firmę Nucleagena, stwierdzono obecność wirusa HPV35. Dodatkowo w wyniku badania stomatologicznego chorego, stwierdzono obecność raka ustnej części gardła (Carcinoma oropharyngis). W badaniu histopatologicznym zmiana okazała się rakiem płaskonabłonkowym o stopniu zawansowania miejscowego pT3. Ze względu na wiek oraz dobry stan ogólny zdrowia, pacjent został poddany skojarzonemu leczeniu radiochemioterapii.
In 1999, malignant neoplasms of the oral cavity (including lips) and oropharynx constituted 2.8% of all malignant neoplasms in men and 0.8% in women. Epidemiological studies show that that incidence in men is almost 5 times higher than in women.
The most common locations of these neoplasms include, in decreasing order, vermilion, tongue, palatine tonsils, floor of the mouth, oropharynx, palate and gingiva (1). In 90% it is the case of squamous cell carcinoma (2).
The most important risk factors for cancers are smoking and chewing tobacco as well as alcohol abuse. They produce a synergistic effect. Only in the case of lip carcinomas, chronic exposure to solar radiation is the most important risk factor, while smoking pipe or cigarettes and poor oral hygiene are additional threats.
Cannabis smoking may be of certain significance, especially in young people, in oral carcinomas (3, 4). In India and Southern Asia, development of carcinomas in this area is associated with chewing betel quids, which usually contain tobacco, slaked lime and Areca palm nuts (5). Infection with human papilloma virus (HPV), mainly type 16 and 35, is detected in cells of oral and oropharyngeal carcinomas about 3 times more often than in carcinomas of other areas within the head and neck. It occurs particularly often in carcinomas of palatine tonsils and the oropharynx (6-9). More and more data indicate there is a causal link between HPV infection and development of squamous cell carcinomas in this area, above all in non-smokers and non-drinkers. It should be emphasized that various HPV detection methods are used and test results are not unequivocal.
Case report
A patient, aged 53, was admitted to the Department of Head and Neck Neoplasms of the Oncology Institute in Warsaw due to oropharyngeal cancer, which had been diagnosed during dental examination. The patient presented to the dentist due to very poor state of dentition. After having performed initial examination and having taken an orthopantomogram (fig. 1), the dentist unequivocally detected numerous roots with gangrenous pulp.
Fig. 1. Orthopantomogram.
After diagnosis had been made, history was taken. The 53-year-old was on his last dental check-up 20 years earlier. During this period he had been abusing alcohol. In addition, he has been smoking one pack of cigarettes daily on average since he was 20. He had never used prostheses and taken care of oral hygiene, as he used to brush teeth every two or three days. It was initially established that patient’s sexual life had been very rich. It is worth noticing that frequency of accidental contacts with women without protection was quite high. Moreover, due to the fact that he had worked in the printing industry for 30 years, he had been exposed to many quite strong substances with carcinogenic properties.
After dental consultation and sanitation of oral cavity, the patient was referred to the Department of Head and Neck Neoplasms at the Oncology Institute in Warsaw. Prior to commencement of combined radiochemotherapy, macroscopic diagnosis of an oropharyngeal neoplasm had been made (fig. 2 A, B).
Fig. 2. Macroscopic view of the oropharyngeal cancer detected in the patient.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 35 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Didkowska J et al.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 1999 roku. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2002. 2. McClatchey KD, Zarbo RJ: The jaws and oral cavity. In: Sternberg SS (ed.); Diagnostic Surgical Pathology. Lippincott Williams & Wilkins 1999; 810. 3. Silverman S Jr: Demographics and occurence of oral and pharyngeal cancer. The outcomes, the trends, the challenge. J Am Dent Assoc 2001; 132: 7-11. 4. Schantz SP, Yu GP: Head and neck cancer incidence trends in young Americans, 1973-1997, with special analysis fot tongue cancer. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2002; 128: 268-274. 5. IARC Working Group, Lyon, France, 23-30 October 1984. Tobacco habits other than smoking; betel-quid and areca-nut chewing and some related nitrosamines. IARC Monogr Eval Carcinog Risk Chem Hum 1985; 37: 1-265. 6. Fouret P et al.: Human papillomavirus in head and neck squamous cell carcinoma in nonsmokers. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1997; 123: 513-516. 7. Paz IB et al.: Human papillomavirus (HPV) in head and neck cancer. An association of HPV 16 with squamous cell carcinoma of Waldeyer’s tonsillar ring. Cancer 1997; 79: 595-604. 8. Gillson ML et al.: Evidence for a casual role association between human papillomavirus and a subset of head and neck cancers. J Natl Cancer Inst 2000; 92: 709-720. 9. Ringström E et al.: Human papillomavirus type 16 and squamous cell carcinoma of the head and neck. Clin Cancer Res 2002; 8: 3187-3192.
otrzymano: 2011-01-26
zaakceptowano do druku: 2011-02-21

Adres do korespondencji:
*Karolina Szaniawska
04-088 Warszawa, ul. Majdańska 3/52
tel.: 506 491 327
e-mail: k_szaniawska@op.pl

Nowa Stomatologia 1/2011
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia