Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Stomatologia 1/2011, s. 19-21
*Karolina Szaniawska1, Andrzej Wojtowicz1, Tomasz Kamiński2, Piotr Bar2
Squamous cell carcinoma of the oropharynx in a patient infected with HPV type 35 – case report
Rak płaskonabłonkowy ustnej części gardła u pacjenta z wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 35 – opis przypadku
1Zakład Chirurgii Stomatologicznej, Instytut Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz
2Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Chirurgii Stomatoligicznej, Instytut Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz
Summary
Raki płaskonabłonkowe jamy ustnej, a szczególnie te zlokalizowane w obrębie głowy i szyi, są jednymi z najczęściej występujących nowotworów w Polsce. Z danych literaturowych wynika, iż są dwie główne drogi prowadzące do rozwoju tego nowotworu. Jedna z nich to używanie wyrobów tytoniowych i alkoholu, druga to występowanie wirusa brodawczaka ludzkiego HPV, a przede wszystkim typów onkogennych wirusa, m.in. typu 35. W pracy przedstawiono przypadek 53-letniego chorego, u którego po wykonaniu testu diagnostycznego opracowanego przez firmę Nucleagena, stwierdzono obecność wirusa HPV35. Dodatkowo w wyniku badania stomatologicznego chorego, stwierdzono obecność raka ustnej części gardła (Carcinoma oropharyngis). W badaniu histopatologicznym zmiana okazała się rakiem płaskonabłonkowym o stopniu zawansowania miejscowego pT3. Ze względu na wiek oraz dobry stan ogólny zdrowia, pacjent został poddany skojarzonemu leczeniu radiochemioterapii.In 1999, malignant neoplasms of the oral cavity (including lips) and oropharynx constituted 2.8% of all malignant neoplasms in men and 0.8% in women. Epidemiological studies show that that incidence in men is almost 5 times higher than in women.
The most common locations of these neoplasms include, in decreasing order, vermilion, tongue, palatine tonsils, floor of the mouth, oropharynx, palate and gingiva (1). In 90% it is the case of squamous cell carcinoma (2).
The most important risk factors for cancers are smoking and chewing tobacco as well as alcohol abuse. They produce a synergistic effect. Only in the case of lip carcinomas, chronic exposure to solar radiation is the most important risk factor, while smoking pipe or cigarettes and poor oral hygiene are additional threats.
Cannabis smoking may be of certain significance, especially in young people, in oral carcinomas (3, 4). In India and Southern Asia, development of carcinomas in this area is associated with chewing betel quids, which usually contain tobacco, slaked lime and Areca palm nuts (5). Infection with human papilloma virus (HPV), mainly type 16 and 35, is detected in cells of oral and oropharyngeal carcinomas about 3 times more often than in carcinomas of other areas within the head and neck. It occurs particularly often in carcinomas of palatine tonsils and the oropharynx (6-9). More and more data indicate there is a causal link between HPV infection and development of squamous cell carcinomas in this area, above all in non-smokers and non-drinkers. It should be emphasized that various HPV detection methods are used and test results are not unequivocal.
Case report
A patient, aged 53, was admitted to the Department of Head and Neck Neoplasms of the Oncology Institute in Warsaw due to oropharyngeal cancer, which had been diagnosed during dental examination. The patient presented to the dentist due to very poor state of dentition. After having performed initial examination and having taken an orthopantomogram (fig. 1), the dentist unequivocally detected numerous roots with gangrenous pulp.
Fig. 1. Orthopantomogram.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Didkowska J et al.: Nowotwory złośliwe w Polsce w 1999 roku. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2002. 2. McClatchey KD, Zarbo RJ: The jaws and oral cavity. In: Sternberg SS (ed.); Diagnostic Surgical Pathology. Lippincott Williams & Wilkins 1999; 810. 3. Silverman S Jr: Demographics and occurence of oral and pharyngeal cancer. The outcomes, the trends, the challenge. J Am Dent Assoc 2001; 132: 7-11. 4. Schantz SP, Yu GP: Head and neck cancer incidence trends in young Americans, 1973-1997, with special analysis fot tongue cancer. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2002; 128: 268-274. 5. IARC Working Group, Lyon, France, 23-30 October 1984. Tobacco habits other than smoking; betel-quid and areca-nut chewing and some related nitrosamines. IARC Monogr Eval Carcinog Risk Chem Hum 1985; 37: 1-265. 6. Fouret P et al.: Human papillomavirus in head and neck squamous cell carcinoma in nonsmokers. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1997; 123: 513-516. 7. Paz IB et al.: Human papillomavirus (HPV) in head and neck cancer. An association of HPV 16 with squamous cell carcinoma of Waldeyer’s tonsillar ring. Cancer 1997; 79: 595-604. 8. Gillson ML et al.: Evidence for a casual role association between human papillomavirus and a subset of head and neck cancers. J Natl Cancer Inst 2000; 92: 709-720. 9. Ringström E et al.: Human papillomavirus type 16 and squamous cell carcinoma of the head and neck. Clin Cancer Res 2002; 8: 3187-3192.
otrzymano: 2011-01-26
zaakceptowano do druku: 2011-02-21

Adres do korespondencji:
*Karolina Szaniawska
04-088 Warszawa, ul. Majdańska 3/52
tel.: 506 491 327
e-mail: k_szaniawska@op.pl

Nowa Stomatologia 1/2011
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia