Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 2/2006, s. 37-40
*Artur Gadomski
Niesterydowe leki przeciwzapalne w domowej apteczce
Non-steroidal anti-inflamatory drugs in a medicine chest
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Akademii Medycznej w Warszawie
Kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. med. Michał Matysiak
Summary
Non-steroidal anti-inflamatory drugs are commonly used by patients themselves or prescribed by doctors. Applying these drugs according to doctors´ indication reduces risk of complication when contraditions and side effects are known.
Wstęp
Niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) ze względu na liczne wskazania do stosowania w różnych grupach wiekowych pacjentów są bardzo często obecne w domowych apteczkach.
Różnorodność postaci i dawek, a także dostępność bez recepty niektórych postaci NLPZ jest również przyczyną dużej popularności wśród chorych. Podstawowa znajomość wśród lekarzy i chorych wskazań do stosowania NLPZ oraz przeciwwskazań i ewentualnych objawów niepożądanych towarzyszących terapii pozwoli zmniejszyć liczbę i nasilenie przykrych, czasem groźnych powikłań.
Mechaniz działania NLPZ
Mechanizm działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy (COX) odpowiedzialnej za syntezę prostanoidów z kwasu arachidonowego, uwolnionego z fosfolipidów błon komórkowych przez fosfolipazę A2. Wyodrębniono dwie postacie tego enzymu, konstytutywną (COX-1) występującą zawsze i indukowaną (COX-2). COX-1 jest odpowiedzialna za syntezę prostaglandyn spełniających funkcje fizjologiczne. COX-2 jest odpowiedzialna za syntezę prostaglandyn pozapalnych w miejscu zapalenia.
Działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe klasycznych NLPZ jest wynikiem hamowania aktywności COX-2 odpowiedzialnej za produkcję prostaglandyn wywołujących zapalenie. Natomiast działania niepożądane NLPZ, jak uszkodzenie błony śluzowej żołądka, zaburzenie przepływu krwi przez nerki i funkcji trombocytów wiązane jest z hamowaniem fizjologicznej COX-1 (1).
Większość klasycznych NLPZ (np. kwas acetylosalicylowy, indometacyna, diklofenak, naproxen, ibuprom) w podobnym stopniu hamuje aktywność COX-1 i COX-2. Nowo opracowane NLPZ są wybiórczymi inhibitorami COX-2 (rofekoksyb, celekosyb), hamujące COX-2 ponad 100 razy silniej niż COX-1. Niektóre dotychczas stosowane NLPZ jak nimesulid, meloksykam czy nabumeton wykazują większe powinowactwo do COX-2, ale mniejsze niż wybiórcze blokery COX-2. Grupę tych leków zaliczmy do preferencyjnych inhibitorów (względnie wybiórcze) (2).
Wskazania do stosowania NLPZ
Najczęstsze wskazania są związane z wykorzystaniem podstawowych mechanizmów działania NLPZ czyli efektu przeciwbólowego, przeciwgorączkowego i przeciwzapalnego.
Klasyczne NLPZ (aspiryna, indometacyna, diklofenak, ibuprofen, naproxen) stosuje się w leczeniu szeregu chorób reumatycznych, jak reumatyczne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów, młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa i inne seronegatywne spondyloartropatie, zapaleniu ścięgien i kaletek maziowych oraz w atakach dny moczanowej. Skuteczność tych leków oceniana jest na 50-70% (3). Można stosować również jako leki przeciwbólowe w bólach o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu np. w bolesnym miesiączkowaniu. NLPZ w postaciach do użytku zewnętrznego może być stosowany w bólach mięśni i stawów, w urazach i zwichnięciach. Zastosowanie połączenia z mentolem i wodzianem chloralu wpływają korzystnie na szybszą i głębszą penetrację leku do tkanek. Wskazaniem do przewlekłego stosowania NLPZ preferencyjnie lub wybiórczo blokujących COX-2 są choroby reumatyczne. Rzadziej i mniej nasilone objawy niepożądane tych leków zwiększają bezpieczeństwo leczenia. Nimesulid (preferencyjny inhibitor) wydaje się nie powodować astmy aspirynopochodnej, jak również posiadać właściwości chondroprotekcyjne, wyróżniające go spośród innych NLPZ (2). NLPZ mogą być stosowane w leczeniu bólów nowotworowych. Ogólnie uznanym standardem leczenia farmakologicznego jest trójstopniowa drabina analgetyczna opracowana pod auspicjami WHO. NLPZ należą do grupy prostych analgetyków stosowanych samodzielnie lub w skojarzeniu ze słabymi lub silnymi opioidami, często w skojarzeniu z lekami uzupełniającymi np. lekami przeciwlękowymi (4). Stosuje się je także w leczeniu nerwobólów, bólów migrenowych i bolesnych miesiączek. NLPZ należą do najczęściej stosowanych leków doustnych lub o działaniu miejscowym w postępowaniu przeciwbólowym po zabiegach chirurgii jednego dnia (5). Aspiryna zapobiega wytwarzaniu tromboksanu poprzez hamowanie działania cyklooksygenazy. Wpływ ten odbywa się również na obszarze śródbłonka naczyniowego. Efekt ten jest wykorzystywany w profilaktyce kardiologicznej i neurologicznej. Stosowanie aspiryny w małych dawkach zmniejsza ryzyko zawału serca, udaru mózgu lub nagłego zgonu sercowego (3). Badania doświadczalne i epidemiologiczne sugerują możliwość stosowania NLPZ w zapobieganiu nowotworom jelita poprzez oddziaływanie na system nieprawidłowo spreparowanych nukleotydów (3, 6). Regularne przyjmowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych istotnie zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi. Badania epidemiologiczne wskazują na obecność efektu protekcyjnego ibuprofenu w stosunku do nowotworów występujących także u mężczyzn. Regularne przyjmowanie ibuprofenu wiąże się z redukcją ryzyka występowania raka prostaty o 66%. W ostatnich latach wykazano również, że codzienne przyjmowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych chroni przed wystąpieniem raka płuc wśród palaczy. Niesterydowe leki przeciwzapalne chronią również przed występowaniem czerniaka złośliwego. Jak wykazano, efekt utrzymuje się również w populacji osób często korzystających z kąpieli słonecznych.
Kwas 5 aminosalicylowy (5-ASA) jest stosowany w leczeniu nieswoistych chorób zapalnych jelita (choroba Crohn´a, wrzodziejące zapalenie jelita grubego). 5-ASA oddziaływuje na metabolizm kwasu arachidonowego. Mechanizm tego zjawiska nie jest zrozumiały, bowiem inhibitory cyklooksygenazy nie wpływają na przebieg zapalenia w nieswoistej chorobie zapalnej jelita (7).
Klasyczne NLPZ są stosowane w leczeniu objawowym zakażeń dróg oddechowych wykorzystując ich działanie przeciwgorączkowe, przeciwbólowe i przeciwzapalne (8).
Przeciwwskazania do stosowania NLPZ
Podstawowym przeciwwskazaniem do stosowania jest nadwrażliwość na jeden z leków (NLPZ), prowadząca do wystąpienia astmy, alergicznego nieżytu nosa lub polipów nosa oraz czynna choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. Lek nie jest zalecany u pacjentek ciężarnych i w okresie karmienia piersią. Ograniczenia wiekowe u dzieci są zróżnicowane w zależności od konkretnego preparatu i wskazań jego producenta (1). Nienależy stosować preparatów z kwasem acetylosalicylowym u dzieci do 12 roku życia ze względu na możliwość wystąpienia zespołu Rey´a (prowadzi do groźnych uszkodzeń wątroby i mózgu), którego występowaniu sprzyjają zakażenia wirusem ospy wietrznej lub grypy.
Działania niepożądane

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Chłopicki S., Gryglewski R.J.: W poszukiwaniu lepszej aspiryny. Medycyna po Dyplomie 2000, luty, Wydanie Specjalne: 4. 2. Klimiuk A.K., Sierakowski S.: Zastosowanie nimesulidu w chorobach reumatycznych. Nowa Medycyna, 2002/2, zeszyt 115. 3. Wisłowska M.: Przewlekłe stosowanie NLPZ – zagrożenia, potencjalne powikłania. Medycyna Rodzinna, 2004, 1, zeszyt 27. 4. Lewandowski T., 2004: Ból w chorobie nowotworowej. Kozakiewicz B.: Onkologia Kliniczna, Borgis, Warszawa, 145. 5. Misiak M.: Ból po zabiegach chirurgii jednego dnia. Nowa Medycyna, 2001, 2, zeszyt 110. 6. Nikliński J., i wsp.: Badania molekularne w rozpoznawaniu nowotworów, Nowa Medycyna – Onkologia V. 2000/10. 7. Wojciechowski K.: Preparaty kwasu 5-aminosalicylowego w leczeniu choroby Crohn´a Medycyna Rodzinna – 2001, 1, zeszyt 12. 8. Albrecht P.: Czy i jak leczyć objawowo zakażenia dróg oddechowych. Medycyna Rodzinna, 2004, 6, zeszyt 32. 9. Maj S.: Polekowe powikłania hematologiczne. Postępy Nauk Medycznych, 2000, 4. 10. Chmielik M., i wsp.: Tonsil operations In children – indycations and cotradications. New medicine. 2002, 2, vol. 5. 11. Kardas P., Herczynski D.: Samoleczenie infekcji dróg oddechowych przez podopiecznych lekarzy rodzinnych. Medycyna Rodzinna, 2003, 1, zeszyt 22. 12. Emary P., et al.: Celecoxib versus diclofenac In long term managment of rheumatoid arthritis: randomised double-blind comparison. The Lancet, 1999, 354, 2106-2111. 13. Kimon L.S., et al.: Anti-inflamatory and upper gasrointestinal effects of celecoxib In rehumatoid arthritis. A randomized controlled trial. JAMA, 1999, 282(20), 1921-1928. 14. Orlewska E.: Porównanie kosztów i efektów stosowania celekoksibu i diklofenaku w leczeniu chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów w Polsce. Farmakoekonomika, 2001, 2.
otrzymano: 2006-04-06
zaakceptowano do druku: 2006-06-20

Adres do korespondencji:
*Artur Gadomski
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Akademii Medycznej w Warszawie
ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
tel. (0-22) 629-06-44
e-mail: onkologia@litewska.edu.pl

Medycyna Rodzinna 2/2006
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna