Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 5b/2013, s. 55-56
Prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska
Komentarz do prac
Przekazywany do rąk czytelników obecny numer „Postępów Nauk Medycznych”, podobnie jak poprzedni, poświęcony jest otyłości prostej, która jest jednym z najczęściej występujących problemów zdrowotnych związanych ze stylem życia. W obecnym wydaniu prezentujemy prace przeglądowe, mające na celu zwrócenie uwagi, że otyłość wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju zespołu metabolicznego i wielu innych chorób, jak również przedwczesnej śmierci. Znajomość niekorzystnych następstw zdrowotnych otyłości może się przydać lekarzom różnych specjalności w codziennej pracy lekarskiej, ułatwi zrozumienie konieczności zmian w podejściu do profilaktyki i leczenia otyłości. Będzie także pomocne w wyborze najbardziej odpowiedniego leczenia (dietetycznego, farmakologicznego, chirurgicznego) u indywidualnego pacjenta z otyłością prostą o różnym stopniu nasilenia.
W pierwszym artykule przeanalizowano (Walicka i wsp.) istniejące kontrowersje dotyczące rozpoznania zespołu metabolicznego i jego przydatności w codziennej praktyce klinicznej (1). Omówiono problemy związane ze zmieniającymi się definicjami tego rozpoznania, jak również konsekwencje związane z brakiem jednoznacznych kryteriów rozpoznania. W podsumowaniu przedstawiono cztery zasadnicze, zdaniem autorów, problemy, z powodu których rozpoznanie zespołu metabolicznego powinno być pozostawione do indywidualnej decyzji lekarza.
W pracy. Kuźmińskiej i wsp. „Otyłość a obturacyjny bezdech senny” podkreślono, że otyłość jest najważniejszym czynnikiem ryzyka występowania OBS, w ocenie którego oprócz BMI duże znaczenie ma obwód szyi (2). Omówiono także podłoże metaboliczne OBS, oraz znaczenie redukcji nadmiernej masy ciała w leczeniu OBS a także zmniejszeniu stopnia zaawansowania choroby.
W artykule „Otyłość a choroba zwyrodnieniowa” Jasik i wsp. podkreślają, że otyłość jest uznanym czynnikiem ryzyka choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych, biodrowych, a być może także stawów rąk (3). Podkreślają także, że patogeneza zmian nie jest w pełni jasna, a w celu pełnego wyjaśnienia mechanizmów molekularnych odpowiedzialnych za patogenezę choroby zwyrodnieniowej są potrzebne dalsze badania.
W następnym artykule Bogołowskiej-Stieblich i wsp. został poruszony ważny temat zmian w układzie sercowo naczyniowym u osób z otyłością (4). Podkreślono, że otyłość jest istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, oraz wystąpienia nagłej śmierci sercowej. Przytoczono także wyniki niektórych badań wskazujących na korzystny wpływ otyłości na rokowanie u pacjentów z już istniejącymi chorobami układu sercowo-naczyniowego tzw. zjawisko „paradoksu otyłości”.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Walicka M, Bik W, Sawicka A, Marcinowska-Suchowierska E: Czy istnieje zespół metaboliczny. Post N Med 2013; 5B: 4-8.
2. Kuźmińska M, Marcinowska-Suchowierska E: Otyłość a obturacyjny bezdech senny. Post N Med 2013; 5B: 9-13.
3. Jasik A, Tałałaj M: Otyłość a choroba zwyrodnieniowa stawów. Post N Med 2013; 5B: 14-18.
4. Bogołowska-Stieblich A, Tałałaj M: Otyłość a choroby układu sercowo-naczyniowego. Post N Med 2013; 5B: 19-25.
5. Tałałaj M: Otyłość a choroby nerek. Post N Med 2013; 5B: 26-30.
6. Habior A: Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby. Post N Med 2013; 5B: 31-37.
7. Białkowska M: Leczenie dietetyczne – ciągle aktualna metoda terapii otyłości. Post N Med 2013; 5B: 38-43.
8. Kusz-Rynkun A, Walicka M, Marcinowska-Suchowierska E: Farmakologiczne leczenie otyłości. Post N Med 2013; 5B: 44-48.
9. Binda A, Jaworski P, Tarnowski W: Surgical treatment of obesity. Post N Med 2013; 5B: 49-54.
Postępy Nauk Medycznych 5b/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych