Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 5b/2013, s. 49-54
*Artur Binda, Paweł Jaworski, Wiesław Tarnowski
Chirurgiczne leczenie otyłości
Surgical treatment of obesity
Department of General, Oncological and Gastrointestinal Surgery, Centre of Postgraduate Medical Education, Warsaw
Head of Department: prof. Wiesław Tarnowski, MD, PhD
Streszczenie
Leczenie chirurgiczne w chwili obecnej wydaje się najbardziej skuteczną metodą trwałej redukcji masy ciała. W przeciwieństwie do metod zachowawczych pozwala uzyskać, w dużej części przypadków, całkowite ustąpienie większości schorzeń towarzyszących otyłości. W ostatnich dekadach można zauważyć stale zwiększającą się ilość osób wymagających leczenia z powodu otyłości oraz gwałtowny wzrost liczby wykonywanych operacji na całym świecie. W 2011 roku liczba operacji bariatrycznych na świecie przekroczyła 340 tysięcy. W Polsce w tym samym czasie wykonano 1250 tego typu operacji. Najczęściej wykonywaną operacją jest ominięcie żołądkowo-jelitowe na pętli Roux. Wśród uznanych metod leczenia operacyjnego pojawiają się stale nowe procedury. Ich efektywność, w zakresie trwałej redukcji masy ciała wymaga dalszych obserwacji. Nadal do najbardziej skutecznych metod należy wyłączenie żółciowo-trzustkowe z przełączeniem dwunastnicy. W leczeniu otyłości, poza chirurgiem wyspecjalizowanym w operacjach bariatrycznych ważną rolę odgrywa wielospecjalistyczny zespół w skład którego powinni wchodzić: doświadczony internista, endokrynolog, psycholog oraz dietetyk. W celu zwiększenia skuteczności leczenia konieczna jest modyfikacja nawyków żywieniowych oraz codziennej aktywności fizycznej. Rodzaj operacji powinien być dobierany indywidualnie dla każdego pacjenta. Metodyka raportowania wyników leczenia powinna być ściśle określona. Dotyczy to zarówno kryteriów kalkulacji utraty masy ciała jak i ustępowania chorób towarzyszących. W pracy przedstawiono ogólne uwagi na temat chirurgicznego leczenia otyłości z uwzględnieniem najczęściej stosowanych i nowych metod operacyjnych.
Summary
Bariatric surgery currently seems to be the most effective method for durable weight loss. In contrast to conservative treatment it allows for complete resolution of the majority of co-morbidities in a large number of cases. In recent decades an increasing number of patients requiring treatment for obesity and the rapid increase in the number of procedures around the world can be seen. In 2011, the number of bariatric surgery in the world exceeded 340,000. In Poland, at the same time, 1,250 operations of this type were performed. The most commonly performed surgery is Roux-en-Y gastric bypass. Among the recognized methods of surgical treatment of obesity there are new procedures. Their effectiveness in terms of durable weight loss requires further investigations. Still one of the most effective methods is biliopancreatic diversion with duodenal switch. In the treatment of obesity, in addition to bariatric surgeon, a multidisciplinary team plays an important role. It should consist of an experienced general practitioner, endocrinologist, psychologist and dietician. In order to increase the effectiveness of treatment is necessary to modify eating habits and daily physical activity. The type of operation should be selected individually for each patient. Treatment outcomes reporting methodology should be clearly defined. This concerns both the criteria for the calculation of weight loss and resolution of co-morbidities. This paper presents a general comment on the surgical treatment of obesity taking into account the most commonly and novel surgical methods.INTRODUCTION
Over the past few decades obesity has become an important health problem. This problem mainly relates to well developed countries. To a greater extent, it is also becoming crucial in Poland. Obesity is accompanied by disturbances associated with overweight such as type 2 diabetes mellitus, dyslipidemia, hypertension, circulatory system diseases, obesity hypoventilation syndrome and degenerative lesions of the osteoarticular system. Conservative treatment, which mainly includes modification of existing eating habits and daily physical activity, usually does not provide any permanent effect. In the majority of patients in the long-term prospective, maintaining a beneficial relationship between the amount of energy intake and expenditure fails. In addition, implementation of fully effective pharmacological measures, which allow effective treatment of pathological obesity, has not been successful so far. After body mass reduction achieved by conservative treatment, patients manifest increased appetite, disturbed evaluation of the amount of consumed food and a tendency to consume high calorie foods (1, 2). After body mass reduction in obese patients, consuming large amount of food does not affect hunger and it does not provide feeling of fullness to such extent as it does in case of persons with normal body mass (3). Surgical treatment is an attractive alternative mainly because of the degree of body mass reduction and the permanency of obtained effects (4). It was also shown that surgical treatment is more beneficial compared to conservative treatment in terms of remission in comorbidities (5, 6). Over the past decade, the number of performed bariatric surgeries significantly increased. This phenomenon was undoubtedly affected by development of laparoscopic techniques and continuously increasing awareness of this problem, not only among patients, but also among physicians (7). In 2011 – 340,768 bariatric procedures were performed all over the world. This is a significant increase compared to 2003, when there was only 146,301 surgeries performed. The most frequently performed surgery was Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) – 46.6%, sleeve gastrectomy – 27.8% (SG), adjustable gastric banding (AGB) – 17.8% and biliopancreatic diversion with duodenal switch (BPD – DS) – 2.2%. In the same paper, tendencies regarding a change in the percent share of the respective types of surgeries in the general number of bariatric procedures were evaluated. Data collected in 2003, 2008 and 2011 were compared. A downward tendency was noted in the case of Roun-en-Y gastric bypass, 65.1, 49.0 and 46.6%, respectively, and in the case of biliopancreatic diversion, 6.1, 4.9 and 2.1%, respectively. In 2011, there was a significant increase in the percent share of sleeve gastrectomy in the general number of conducted surgeries, from 0.0 through 5.3 to 27.89%, respectively. In the case of adjustable gastric banding, after an initial increase from 24.4% in 2003 to 42.3% in 2008, a decrease took place in 2011 to 17.8%. The most surgeries were performed in the U.S. and in Canada – 101,645, in Brazil – 65,000, in France – 27,648 and in Mexico – 19,000. In 2011, 1,250 surgeries were performed in Poland. The number of the respective types of surgeries performed in our country were as follows: adjustable gastric banding – 256, sleeve gastrectomy – 516, Roun-en-Y gastric bypass – 381, mini gastric bypass – 65, biliopancreatic diversion – 5, biliopancreatic diversion with duodenal switch – 3, banded gastroplasty – 10, other – 14. The proportion of the number of surgical procedures to the number of citizens in Poland was 0.0033 and the same proportion in the U.S. and in Canada – 0.0326 and in Belgium – 0.7722 (8).
INDICATIONS FOR SURGICAL TREATMENT
The generally adopted qualification criteria for surgical treatment include: BMI > 40 kg/m2 or BMI 35-40 kg/m2 and the coexistence of at least one obesity-dependant diseases such as: hypertension, type 2 diabetes mellitus, severe sleep apnea syndrome, dyslipidemia and motor organ diseases resulted in limiting mobile activity. In a majority of centers, patients in the age of 18-60 are qualified for surgical treatment. Additional conditions to be met if surgical methods are used include a patient’s complete understanding of the purposes and principles of surgical treatment, informed consent for treatment, approval for the type of proposed treatment, willingness to constantly cooperate during the postoperative period and a lack of general contraindications for surgical procedure and general anesthesia. In the case of body mass index 30-35 kg/m2, indications for surgical treatment should be individually determined depending on the type of comorbidities. It is also possible to qualify patients below 18 years of age for surgical treatment (9). In the case of patients over 60 years old, the qualification for the procedure takes place after evaluating the balance between the benefits and risk of complications. In these patients, surgical treatment may be used, but rather to achieve a better quality of life but not for the purpose to extend their lives. Currently, past attempts of using conservative treatment are not a necessary condition to qualify for surgical treatment. Sometimes it is questionable what weight should be assumed for the calculation of the body mass index, which would be the base to qualify for surgical treatment. In some centers, the highest weight reached by the patient is considered. The most frequently, however, qualification is made on the base of current body mass. It should be kept in mind that the reduction of body mass, which takes place during the preparation period before the surgical procedure, should not result in changing the qualification for treatment.
OVERVIEW OF SURGICAL METHODS
The main mechanisms leading to body mass reduction as a result of surgical treatment include limiting the volume of consumed food and limiting its absorption. The action of each of these factors leads to a decrease in energy value of absorbed food. Restrictive surgeries, i.e. limiting the volume of consumed food, include: gastric plication, vertical banded gastroplasty (currently performed less often), placement of adjustable gastric banding and sleeve gastrectomy. Recently, reports have been published regarding endoscopic methods using restrictive mechanisms. These methods include transoral vertical gastroplasty. Surgical procedures, which use both mentioned mechanisms, i.e. restrictive and malabsorptive procedures, include: Roux-en-Y gastric bypass, mini gastric bypass and biliopancreatic diversion with duodenal switch. Procedures with malabsorption as the main mechanism of action include biliopancreatic diversion. Presently, each of these surgeries may be performed using the laparoscopic method. A perfect bariatric surgery should be safe, easy to perform, and lead to significant body weight loss, a high level of patient’s satisfaction and minimum pain in the postoperative period. The level of early and late complications should be low. The duration of a procedure and hospitalization period should be short, and convalescence as well as return to professional activity should be fast. Achieved body mass reduction should be permanent and the achieved results should be easy to evaluate. A given method should not lead to nutritional deficiencies, and in case of their occurrence, treatment should be relatively easy. The surgery should be performed by an experienced surgeon involved in bariatric or metabolic surgery (10). An overview of the most frequently performed bariatric surgeries with consideration of some interesting methods introduced in recent years is presented below.
TRANSORAL VERTICAL GASTROPLASTY – TOGa®

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Rodriguez-Rodriguez E, Aparicio A, Bermejo LM et al.: Changes in the sensation of hunger and well-being before and after meals in overweight/obese women following two types of hypoenergetic diet. Public Health Nutr 2009; 12: 44-50.
2. Gilhooly CH, Das SK, Golden JK et al.: Food cravings and energy regulation: the characteristics of craved foods and their relationship with eating behaviors and weight change during 6 months of dietary energy restriction. Int J Obes 2007; 31: 1849-1858.
3. Rosenbaum M, Kissileff HR, Mayer LE et al.: Energy intake in weight-reduced humans. Brain Res 2010; 1350: 95-102.
4. Dixon JB, Zimmet P, Alberti KG et al.: International Diabetes Federation Taskforce on Epidemiology and Prevention. Bariatric surgery for diabetes: The International Diabetes Federation takes a position. J Diabetes 2011; 3: 261-264.
5. Schauer PR, Kashyap SR, Wolski K et al.: Bariatric surgery versus intensive medical therapy in obese patients with diabetes. N Engl J Med 2012; 366: 1567-1576.
6. Mingrone G, Panunzi S, De Gaetano A et al.: Bariatric surgery versus conventional medical therapy for type 2 diabetes. N Engl J Med 2012; 366: 1577-1585.
7. Ward M, Prachand V: Surgical treatment of obesity. Gastrointest Endosc 2009; 70: 985-990.
8. Buchwald H, Oien DM: Metabolic/Bariatric Surgery Worldwide 2011. Obes Surg 2013; 23: 427-436.
9. Buchwald H: American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS) 2004. Consensus Conference. Consensus Conference Statement Bariatric surgery for morbid obesity: Health implications for patients, health professionals, and third-party payers. Surg Obes Relat Dis 2005; 1: 371-381.
10. Rutledge R: The mini-gastric bypass: experience with the first 1,274 cases. Obes Surg 2001; 11: 276-80.
11. Nanni G, Familiari P, Mor A et al.: Effectiveness of the Transoral Endoscopic Vertical Gastroplasty (TOGa®): a good balance between weight loss and complications, if compared with gastric bypass and biliopancreatic diversion. Obes Surg 2012; 22: 1897-1902.
12. Favretti F, Segato G, Ashton D et al.: Laparoscopic adjustable gastric banding in 1,791 consecutive obese patients: 12-year results. Obes Surg 2007; 17: 168-175.
13. Abdelbaki TN, Huang CK, Ramos A et al.: Gastric plication for morbid obesity: a systematic review. Obes Surg 2012; 22: 1633-1639.
14. Fried M, Dolezalova K, Buchwald JN, et al.: Laparoscopic greater curvature plication (LGCP) for treatment of morbid obesity in a series of 244 patients. Obes Surg 2012; 22: 1298-1307.
15. Regan J, Inabnet W, Gagner M.: Early experience with two-stage laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass as an alternative in super super obese patient. Obes Surg 2003; 13: 861-864.
16. Brethauer SA, Hammel SA, Schauer PR.: Systematic review of sleeve gastrectomy as staging and primary bariatric procedure. Surg Obes Relat Dis 2009; 5: 469-475.
17. Gagner M, Deitel M, Kalberer TL et al.: The Second International Consensus Summit for Sleeve Gastrectomy, March 19-21, 2009. Surg Obes Relat Dis 2009; 5: 476-485.
18. Kehagias I, Karamanakos SN, Argentou M et al.: Randomized clinical trial of laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass versus laparoscopic sleeve gastrectomy for the management of patients with BMI < 50 kg/m2. Obes Surg 2011; 21: 1650-1656.
19. Paluszkiewicz R, Kalinowski P, Wróblewski T et al.: Prospective randomized clinical trial of laparoscopic sleeve gastrectomy versus open Roux-en-Y gastric bypass for the management of patients with morbid obesity. Wideochir Inne Tech Malo Inwazyjne 2012; 7: 225-232.
20. Noun R, Skaff J, Riachi E et al.: One thousand consecutive mini-gastric bypass short and long-term outcome. Obes Surg 2012; 22: 697-703
21. Buchwald H, AvidorY, Braunwald E et al.: Bariatric surgery: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2004; 292: 1724-1737.
22. Scopinaro N, Gianetta E, Civalleri D, et al.: Bilio-pancreatic bypass for obesity: II. Initial experience in man. Br J Surg 1979; 66: 618-620.
23. Buchwald H, Estok R, Fahrbach K, et al.: Weight and type 2 diabetes after bariatric surgery: systematic review and metaanalysis. Am J Med 2009; 122: 248-256.
24. Biertho L, Lebel S, Marceau S et al.: Perioperative complications in a consecutive series of 1000 duodenal switches. Surg Obes Relat Dis. 2013; 9: 63-68.
25. Pata G, Crea N, Di Betta E et al.: Biliopancreatic diversion with transient gastroplasty and duodenal switch: Long-term results of a multicentric study. Surgery. 2013; 153: 413-422.
26. Oria HE, Carrasquilla C, Cunningham P, et al.: Guidelines for weight calculations and follow-up in bariatric surgery. American Society for Bariatric Surgery Standards Committee, 2004-2005. Surg Obes Relat Dis 2005; 1: 67-68.
27. Montero PN, Stefanidis D, Norton HJ, et al.: Reported excess weight loss after bariatric surgery could vary significantly depending on calculation method: a plea for standardization. Surg Obes Relat Dis 2011; 7: 531-534.
otrzymano: 2013-02-19
zaakceptowano do druku: 2013-02-27

Adres do korespondencji:
*Artur Binda
Department of General, Oncological and Gastrointestinal Surgery Centre of Postgraduate Medical Education
ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel.: +48 (22) 621-71-73, +48 (22) 584-11-36
e-mail: quiz0@interia.pl

Postępy Nauk Medycznych 5b/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych