Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Postępy Nauk Medycznych 5b/2013
*Andrzej Habior
Nonalcoholic fatty liver disease and obesity
Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby a otyłość
Department of Gastroenterology and Hepatology, Medical Centre for Postgraduate Education, Warsaw
Head of Department: prof. Jarosław Reguła, MD, PhD
Streszczenie
Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) polega na nadmiernym nagromadzeniu ciał tłuszczowych (głównie triglicerydów) w hepatocytach. Ten stan nazywany stłuszczeniem wątroby jest łatwo rozpoznawany w badaniach obrazowych (USG) lub w badaniu histopatologicznym. Termin „NAFLD” jest zarezerwowany dla choroby polegającej na stłuszczeniu wątroby w związku z istniejącym u pacjenta zespołem metabolicznym i otyłością. W kontekście tej definicji, aby rozpoznać NAFLD, konieczne jest wykluczenie innych przyczyn stłuszczenia wątroby, do których między innymi należą leki, zakażenie wirusem hepatitis C, toksyny, niektóre choroby metaboliczne i co najważniejsze – nadmierne spożywanie alkoholu. Do niedawna powszechnie przyjmowano, że NAFLD jest spektrum różnie nasilonych zmian w wątrobie, od najłagodniejszej formy, jaką jest proste stłuszczenie, nazywane niealkoholowym stłuszczeniem wątroby (NAFL) do bardziej zaawansowanej formy – niealkoholowego stłuszczeniowego zapalenia wątroby (NASH). Według tej hipotezy nazywanej „teorią dwu uderzeń” (ang. „two hits”) choroba w wyniku pierwszego „uderzenia” („first hit”), jakim jest insulinooporność i zespół metaboliczny manifestuje się jako NAFL. Po drugim „uderzeniu” („second hit”) wywołanym na przykład endotoksynami napływającymi żyłą wrotną z jelit do wątroby, zmiany w wątrobie nasilają się, przybierają formę NASH i często postępują dalej, do zwłóknienia, marskości, a nawet raka wątrobowokomórkowego. Ostatnio pojawiło się inne wytłumaczenie patogenezy NAFLD. Według tej teorii NAFL i NASH są różnymi chorobami. W NAFL triglicerydy nagromadzone w hepatocytach pełnią rolę ochronną i choroba nie postępuje do NASH. Natomiast u innych osób, w wyniku równoczesnego działania wielu czynników (teoria „multi hit”) powstają zmiany zapalne a następnie włóknienie. Czynnikami usposabiającymi do NASH są między innymi mikroflora jelitowa, cytokiny produkowane w wisceralnej tkance tłuszczowej, stres metaboliczny w strukturach siateczki gładkiej endoplazmatycznej hepatocytów i dysbioza indukowana przez inflammasomy. NAFLD i NASH są jednymi z najczęstszych chorób wątroby w skali światowej. W wysoko rozwiniętych krajach europejskich NAFLD występuje do 44% populacji i koreluje z „epidemią” cukrzycy i otyłości. Ostatnie badania wykazały, że mikroflora jelitowa, która jest jednym z głównych czynników powstawania NASH odgrywa również rolę w powstawaniu otyłości, która z kolei także usposabia do NAFLD i NASH. W ostatniej części przeglądu omówiono rolę rosnącego spożycia fruktozy (szczególnie pod postacią stężonego syropu) w powstawaniu otyłości, insulinooporności, a także rolę tego powszechnie stosowanego w przemyśle spożywczym środka słodzącego w inicjowaniu zmian zapalnych w wątrobie prowadzących do NASH.
Summary
Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is defined as the accumulation of fat (mainly triglycerides) in the liver cells. This condition termed as hepatic steatosis is easily visualised on ultrasound or on liver histology. The term NAFLD is reserved for the liver disease that is predominantly associated with metabolic syndrome and obesity. In the context of this definition the exclusion of secondary causes of liver steatosis (medications, virus hepatitis C, toxins, some metabolic diseases and other medical conditions and, what is most important, excessive alcohol consumption) is mandatory for NAFLD diagnosis. NAFLD is categorised into simple steatosis, termed nonalcoholic fatty liver (NAFL) and nonalcoholic steatohepatitis (NASH). According to the first “two hit” model of pathogenesis, NAFLD presents the wide spectrum of liver changes. Insulin resistance and metabolic syndrome, acting as a “firs hit” result in NAFL. After a “second hit” (e.g. gut-derived endotoxins), NAFL progress to NASH, the more advanced form of NAFLD. Furthermore, NASH frequently progress to fibrosis, cirrhosis and even to hepatocellular carcinoma. Recently, a new model of pathogenesis of NAFLD has been proposed. According to this model, NAFL and NASH are the distinct conditions. In NAFL the intrahepatic triglycerides exert rather protective effect and the disease does not progress to NASH. In other patients, many factors (“multi hit” theory) acting in parallel, result in liver inflammation (NASH). Gut microbiota and adipose tissue derived cytokines, endoplasmic reticulum stress, inflammasome mediated dysbiosis and other, actually less known factors, may play a central role in NASH developing. NAFLD and NASH are common causes of chronic liver diseases worldwide. In Western countries NAFLD is the most common liver disease (up to 44% in the general European population) closely associated with the epidemic of diabetes and obesity and is increasingly relevant public health issue. Recently published studies shown, that gut microbiota, which may be in important risk factor of NASH, may also predispose the host to obesity. In the last part of this review the role of growing consumption of fructose (especially in form of high fructose corn syrup) in development of obesity and insulin resistance and also in triggering of hepatic inflammation (NASH) is discussed.INTRODUCTION AND HISTORICAL OVERVIEW
This article is published in a volume of „Postępy Nauk Medycznych” fully dedicated to simple obesity. The author recognized as purposeful to present the subject of NAFLD/NASH in broader perspective, because it is related to the problem of obesity.
Fatty liver, which refers to the build-up of lipids, mainly triglycerides (TG), in hepatocytes, is a pathological condition, well known for a long time, and it refers to an imbalance between the amounts of lipids inflowing to the liver or produced in the liver, and the amount being secreted in the form of very low density lipoproteins (VLDL). An excessive amount of TGs in the liver parenchymal cells is the most common type of nonspecific response of the organ to various harmful factors and usually it is reversible after the causal factor stops acting. One of the most common causes of fatty liver is ethyl alcohol, and this pathology is a classical example of the reversibility of hepatic lesions following the discontinuing intake of a substance causing fatty liver. There are many known factors and conditions which may lead to fatty liver (1). They include improper nutrition and lifestyle, congenital or acquired diseases, as well as numerous exogenous factors, such as drugs and other chemicals (tab. 1 and 2).

Table 1. Exogenous factors, diseases and other pathological conditions, which may be accompanied by fatty liver (1).
Drugs (see table 2)
Toxins
Ethyl alcohol
Hydrocarbons, solvents
Some metals (e.g. inorganic phosphorus compounds)
Insulin resistance
Obesity
Type 2 diabetes mellitus
Hypertriglyceridemia
Hypertension
Improper nutrition
Excessive carbohydrate intake (diet, parenteral alimentation)
Protein deficiency in diet
Sudden weight loss (slimming)
Vitamin B12 deficiency
Anatomical lesions in the small intestine
Surgically created blind loop (e.g. in obesity treatment)
Diverticulosis of the small intestine
Short Bowel Syndrome
Metabolic diseases
Hypobetalipoproteinemia and abetalipoproteinemia
Wilson’s disease
Lipodystrophies
Weber-Christian syndrome
Infections
Hepatitis C virus (in particular genotype 3)
HIV
Recently diagnosed coexistence
Polycystic ovary syndrome
Hypothyroidism
Sleep Apnoea Syndrome
Hypopituitarism
Hypogonadism
Table 2. Some well known and generally used drugs, which may lead to fatty liver (6).
AmiodaroneMethotrexateSynthetic estrogens
CorticosteroidsTamoxifenAspirin
Valproic acidThioridazineCalcium channel blockers
TetracyclinesChloroquineZidovudine
DidanosineFialuridineGriseofulvin
In 1980, Ludwig et al. pointed out for the first time that after ruling out alcohol during interviews with subjects as a cause of their fatty liver, there are some cases with a morphological picture, which is “richer” than simple fatty liver. These cases revealed signs of hepatitis and fibrosis of various intensities (2). There were the first descriptions of a new disease called nonalcoholic steatohepatits (NASH), which has been interesting for clinicians and representatives of basic sciences involved in hepatology for three decades. During the initial period of studies, a definition was established for the liver pathology including steatosis, as well as expressions (see further in document), which are binding till now with some modifications. Aforementioned pathologies include: nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD), which comprises two types of pathologies – nonalcoholic fatty liver (NAFL) and nonalcoholic steatohepatits (NASH).
In 1998, Day and James presented a concept of NASH pathogenesis (3). According to this hypothesis, NASH is being developed in two “hits”. The first “hit” is simple steatosis, which is facilitated by insulin resistance, and the second “hit” includes developing inflammation, apoptosis and necrosis in hepatocytes, which results from oxidative stress induced by many factors – mainly by proinflammatory cytokines, environmental and genetic factors. This pathogenesis of NASH was generally accepted till the end of the first decade of this century, when new concepts occurred (see further).
The increasing interest in liver diseases belonging to NAFLD group and a need to improve the quality of diagnoses and accuracy in communication, not only among scientists, but also in everyday clinical practice, forced the conduction of works on classification of morphological lesions in the liver. The first histopathological classification of NASH, which has been used till now, was developed in 1999 by Brunt et al. (4). Since 2005, more precise, but more time-consuming score classification has been available, which considers a significantly larger number of parameters than the classification by Brunt et al. However, due to its complexity, score classification of NASH is almost exclusively used in scientific publications (5).
In the 1980’s, before distinguishing NAFLD as a new disease, steatosis was treated as a histopathologic abnormality included in the picture of a specific disease or syndrome. Then, the term “NAFLD” referred to various pathological conditions with steatosis in the course of a disease, while most frequently it meant the toxic action of drugs and no association with any specific disease (e.g. Wilson’s disease), provided that alcohol etiology was ruled out. Not until 2002, the criteria of diagnosing NAFLD were narrowed and it was adopted that this expression referred only to fatty lesions in the liver observed in persons with insulin resistance and clinical, extrahepatic symptom of this abnormality, which is metabolic syndrome, or its individually occurring components – overweight or obesity, type 2 diabetes mellitus, hypertension and dyslipidemia (shadowed area in tab. 1). All other causes of fatty liver listed in tables 1 and 2 are currently recognized as falling out of the diagnosis of NAFLD and they are referred to as secondary fatty liver (6).

Despite a significant number of scientific studies and clinical observations, problems of fatty liver disease are not well known and many questions and doubts regarding pathogenesis, diagnosis and treatment, and especially regarding prognosis in NAFLD remain unanswered. The latter mainly refers to NASH because of the increasing evidence for the progressive nature of this disease, which in a substantial percentage of cases leads to advanced fibrosis (37-41%), cirrhosis (over 5%) and even to liver cancer, and in general evaluation, it leads to a significantly higher mortality rate than it is in the general population (7-9). In order to summarize current knowledge about NAFLD, to determine direction for the studies and to provide clinicians with management based on the highest quality evidence, prestigious liver associations – European (European Association for the Study of Liver, EASL) in 2010 (10) and American (American Association for the Study of Liver Diseases, AASLD) together with two American gastroenterological associations: American College of Gastroenterology (ACG) and American Gastroenterological Association (AGA) in 2012 (11) published a formal position (10) and guidelines (11) for management of NAFLD.

The purpose of this publication is to familiarize Polish readers of „Postępy Nauk Medycznych” with the most important, and above all, practical information regarding NASH based on the aforementioned guidelines and more recent publications as well as to discuss some aspects connecting NAFLD/NASH with the “obesity epidemic”, which has been recently observed all over the world.
DEFINITIONS, EPIDEMIOLOGY, DIAGNOSIS OF NAFLD, NAFL AND NASH
It is assumed that the expression “nonalcoholic fatty liver disease” (NAFLD) refers to the liver pathology related to systemic metabolic abnormalities, including insulin resistance and metabolic syndrome developing on its basis. NAFLD does not include alcoholic damage (steatosis) and previously listed (tab. 1 and 2) secondary fatty liver (fig. 1). NAFLD includes two forms – less advanced, i.e. nonalcoholic fatty liver (NAFL) and nonalcoholic steatohepatitis (NASH). In the microscopic picture, NAFL reveals simple steatosis (with no signs of hepatocyte damage), but NASH, in addition to hepatocyte steatosis, reveals the following signs, which are observed in various intensities and in various combinations (4, 5): lobular hepatitis, hepatocyte necrosis, Mallory’s hyaline, glycogen degeneration of liver cell nuclei, fibrosis/cirrhosis.
Fig. 1. Classification of fatty liver diseases.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Puri P, Sanyal A: Nonalcoholic fatty liver disease: definitions, risk factors, and workup. Clinical Liv Dis 2012; 1: 99-103.
2. Ludwig J, Viggiano T, McGill D, Oh B: Nonalcoholic steatohepatitis: Mayo Clinc with a hitherto unnamed disease. Mayo Clin Proc 1980; 55: 434-438.
3. Day C, James O: Steatohepatitis: a tale of two ”hits”. Gastroenterology 1998; 114: 842-845.
4. Brunt E, Janney C, Di Bisceglie A et al.: Nonalcoholic steatohepatitis: a proposal for grading and staging the histological lesions. Am J Gastroenterol 1999; 94: 2467-2474.
5. Kleiner D, Brunt M, Van Natta M et al.: Design and validation of a histological scoring system for nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology 2005; 41: 1313-1321.
6. Angulo P: Nonalcoholic fatty liver disease. N Engl J Med 2002; 346: 1221-1231.
7. Mehta R, Younossi Z: Natural history of nonalcoholic fatty liver disease. Clinical Liv Dis 2012; 1: 112-113.
8. Adams L, Lymp J, Sauver J et al.: The natural history of nonalcoholic fatty liver disease: a population-based kohort study. Gastroenterology 2005; 129: 113-121.
9. Ong J, Pitts A, Younossi Z: Incerased overall mortality and liver-related mortality in non-alcoholic fatty liver disease. J Hepatol 2008; 49: 608-612.
10. Ratziu V, Bellentani S, Cortez-Pinto H et al.: A position statement on NAFLD/NASH based on the EASL 2009 special conference. J Hepatol 2010; 53: 372-384.
11. Chalasani N, Younossi Z, Lavine J et al.: The diagnosis and management of non-alcoholic fatty liver disease: practice guideline by the American Association for the Study of Liver Diseases, American College of Gastroenterology, and the American Gastroenterological Association. Hepatology 2012; 55: 2005-2023.
12. Blachier M, Lelu H, Peck-Radosavljevic M et al.: The burden of liver disease in Europe: a review of available epidemiological data. J Hepatol 2013; 58: 593-608.
13. Williams C, Stenger J, Asike M et al.: Prevalence of nonalcoholic fatty liver disease and nonalcoholic steatohepatitis among a largely middle-aged population utilizing ultrasound and liver biopsy: a prospective study. Gastroenterology 2011; 140: 124-131.
14. Rorat M, Jurek T, Kuchar E et al.: Liver steatosis in Polish children assessed by medicolegal autopsies. World J Pediatr 2013; 9: 68-72.
15. Festi D, Schiumerini R, Marzi L et al.: The diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease. Availability and accuracy of non-invasive methods. Aliment Pharmacol Ther 2013; 37: 392-400.
16. Myers R, Pollett A, Kirsch R et al.: Controlled attenuation parameter (CAP): a noninvasive metod for the detection of hepatic steatosis based on transient elastography. Liver Int 2012; 32: 902-910.
17. Tilg H, Moschen A: Evolution of inflammation in nonalcoholic fatty liver disease: the Multiple parallel hits hypothesis. Hepatology 2010; 52:1836-1846.
18. Yilmaz Y: Review article: is non-alcoholic fatty liver disease a spectrum, or are steatosis and non-alcoholic steatohepatitis distinct conditions? Alimentary Pharmacol Ther 2012; 36: 815-823.
19. Farrell G, van Rooyen D, Gan L, Chitturi S: NASH is an inflammatory disorder: pathogenic, prognostic and therapeutic implications. Gut Liver 2012; 6: 149-171.
20. Mouzaki M, Comelli E, Arendt B et al.: Intestinal microbiota in patients with non- alcoholic fatty liver disease. Hepatology 2013 Feb 11. doi: 10.1002/hep.26319. [Epub ahead of print]
21. Henao-Mejia J, Elinav E, Jin Ch et al.: Inflammasome-mediated dysbiosis regulates progression of NAFLD and obesity. Nature 2012; 482: 179-185.
22. Csak T, Ganz M, Pespisa J et al.: Fatty acid and endotoxin activate inflammasomes in mouse hepatocytes that release danger signals to stimulate immune cells. Hepatology 2011; 54: 133-144.
23. Dongiovanni P, Anstee Q, Valenti L: Genetic predisposition in NAFLD and NASH: impact on severity of liver disease and response to treatment. Curr Pharm Des 2013 Feb 4. [Epub ahead of print].
24. Fabbrini E, Sullivan S, Klein S: Obesity and nonalcoholic fatty liver disease: biochemical, metabolic, and clinical implications. Hepatology 2010; 51: 679-689.
25. Bray G, Nielsen S, Popkin B: Consumption of high-fructose corn syrup in beverages may play a role in the epidemic of obesity. Am J Clin Nutr 2004; 79: 537-543.
26. Ferder L, Ferder M, Inserra F: The role of high-fructose corn syrup in metabolic syndrome and hypertension. Curr Hypertens Rep 2010; 12: 105-112.
27. Moeller S, Fryhofer S, Osbahr A et al.: The effects of high fructose syrup. J Am Coll Nutr 2009; 28: 619-626.
28. Lim J, Mietus-Snyder M, Valente A et al.: The role of fructose in the pathogenesis of NAFLD and the metabolic syndrome. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2010; 7: 251-264.
29. Vos M, Lavine J: Dietary fructose in nonalcoholic fatty liver disease. Hepatology 2013; doi: 10.1002/hep.26299.
otrzymano: 2013-02-19
zaakceptowano do druku: 2013-02-27

Adres do korespondencji:
*Andrzej Habior
Department of Gastroenterology and Hepatology Medical Centre for Postgraduate Education
ul. W. K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel.: +48 (22) 546-23-28, fax: +48 (22) 546-30-35
e-mail: ahab@coi.waw.pl

Postępy Nauk Medycznych 5b/2013
Strona internetowa czasopisma Postępy Nauk Medycznych