Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

© Borgis - Nowa Medycyna 1/2015, s. 1
Małgorzata Kołodziejczak
Od redaktora Naczelnego
0 ***
Szanowni Państwo
Bieżący numer „Nowej Medycyny” jest pierwszym numerem poświęconym w całości koloproktologii.
W niniejszym numerze publikujemy dwie prace oryginalne.
Polecam pracę dotyczącą badań kolonoskopowych badań przesiewowych w wykrywaniu polipów jelita grubego. Rak jelita grubego nadal zajmuje czołowe, bo drugie, miejsce wśród wszystkich nowotworów u obu płci w Polsce. Wszelkie działania profilaktyczne dotyczące jelita grubego, w tym przesiewowe badania kolonoskopowe, są cenne. W badanej przez autorów populacji gruczolaki jelita grubego wystąpiły w 6,9%, co jest wynikiem trochę niższym, ale zbliżonym do wyników profesora Reguły, który wykrył polipy u 9,5% badanych.
Druga praca oryginalna poświęcona jest klasycznej metodzie Altemeiera, czyli rektosigmoidektomii z dostępu kroczowego w leczeniu pełnościennego wypadania odbytnicy. W związku ze zjawiskiem starzenia się naszego społeczeństwa, liczba pacjentów w wieku podeszłym, zgłaszających się z powodu chorób proktologicznych będzie się zwiększać. Metoda Altemeiera dedykowana jest starszym pacjentom z obciążeniami internistycznymi, u których operacje z dostępu poprzez laparotomię są zbyt ryzykowne. Przedstawiona przez autorów artykułu metoda operacyjna jest najstarszą metodą wykonywaną z dostępu kroczowego. Opisana została przez Mikulicza już w 1889 roku, natomiast Altemeier ją rozpowszechnił. Pomimo że upłynęło ponad 120 lat od czasu opublikowania metody, ma ona nadal ma swoje miejsce wśród wielu innych metod operacyjnych leczenia wypadania odbytnicy.
Polecam również artykuł z ośrodka poznańskiego dotyczący powikłania po przedniej resekcji odbytnicy w postaci przetoki odbytniczo-pochwowej. Autorzy opisują dwa różne przypadki powikłań i sposoby operacji naprawczych. Przetoki odbytniczo-pochwowe u pacjentek operowanych z powodu raka mogą rozwinąć się wskutek błędu technicznego, ale też mogą być powikłaniem po radioterapii. W każdym przypadku jest to ciężkie, trudne do zaopatrzenia chirurgicznego powikłanie. Artykuł jest warty przeczytania, jako że w dostępnym polskim piśmiennictwie nie znaleziono doniesień o przeprowadzeniu podobnych operacji naprawczych.
Godny uwagi jest też artykuł poglądowy dotyczący aktualnej wiedzy na temat epidemiologii i patofizjologii torbieli włosowej. Polecam również interesujący artykuł dotyczący modnego obecnie tematu probiotyków, w tym przypadku zastosowanych w profilaktyce i leczeniu wybranych schorzeń proktologicznych. Autorzy konkludują, że probiotyki, prebiotyki oraz synbiotyki wydają się idealne w profilaktyce i wspomaganiu leczenia wielu schorzeń proktologicznych, jednak w celu potwierdzenia wstępnych obserwacji niezbędne są wieloośrodkowe badania randomizowane.
Zapraszam Państwa do zapoznania się tymi ciekawymi pracami.
Życzę przyjemnej lektury
Redaktor Naczelny Małgorzata Kołodziejczak
Nowa Medycyna 1/2015
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna