Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Chcesz wydać pracę habilitacyjną, doktorską czy monografię? Zrób to w Wydawnictwie Borgis – jednym z najbardziej uznanych w Polsce wydawców książek i czasopism medycznych. W ramach współpracy otrzymasz pełne wsparcie w przygotowaniu książki – przede wszystkim korektę, skład, projekt graficzny okładki oraz profesjonalny druk. Wydawnictwo zapewnia szybkie terminy publikacji oraz doskonałą atmosferę współpracy z wysoko wykwalifikowanymi redaktorami, korektorami i specjalistami od składu. Oferuje także tłumaczenia artykułów naukowych, skanowanie materiałów potrzebnych do wydania książki oraz kompletowanie dorobku naukowego.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - New Medicine 3/2016, s. 71-73 | DOI: 10.5604/14270994.1222601
*Konrad Wroński1, Janusz Kaczor1, Zbigniew Masłowski1, Leszek Frąckowiak2, Michał Frąckowiak3
Psychiatric disorders as a risk factor for Warthin’s tumor
1Department of Surgical Oncology, Hospital Ministry of Internal Affairs with Warmia and Mazury Oncology Centre, Olsztyn, Poland
Head of Department: Andrzej Lachowski, MD
2Department of Public Health and Epidemiology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Head of Department: Professor Anna Abramczyk, MD, PhD
3Faculty of Medicine, Medical University in Gdańsk, Poland
Dean of University: Professor Janusz Moryś, MD, PhD
Summary
Introduction. Warthin’s tumor is a benign neoplasm of the salivary glands also known as adenolymphoma or lymphomatous papillary cystadenoma. This tumor is most commonly observed between the fifth and seventh decades of life and occurs three times more frequently in men than in women. The etiology of tumors of salivary glands is not well studied.
Psychiatric disorders are relatively common in the general population in the well-developed European countries. Psychiatric patients have a higher risk of specific somatic illnesses, such as cardiovascular diseases and obesity. Despite numerous reports, the association of psychiatric disorders with the incidence of neoplasms still remains unclear.
Aim. The objective of this study was to assess the association of psychiatric disorders with Warthin’s tumor.
Material and methods. In our study, we included 48 patients treated at the Department of Surgical Oncology of the Hospital of the Ministry of Internal Affairs and at the Warmia and Mazury Oncology Centre between the years 2009 and 2015. All the patients in the study group had a histopathological diagnosis of Warthin’s tumor. In this study, the patients underwent psychiatric interview concerning previous or ongoing psychiatric disorders. A detailed history of previous stays in hospitals was also gathered. Information about currently and previously taken medications, as well as family history of psychiatric disorders and Warthin’s tumor was collected. The statistical analysis was conducted with the STATISTICA 12 software.
Results. None of our patients with Warthin’s tumor was or had been treated for psychiatric disease, neither did they visit a psychologist or psychiatrist. Thorough medical history indicated that none of the family members of the patients suffered from psychiatric disorders. The patients had never received and did not take psychiatric drugs. The interview with patients’ close family confirmed these findings.
Conclusions. There were no patients suffering from psychiatric disorders in the group of patients with Warthin’s tumor. The authors of the present study believe, on the basis of this analysis, that psychiatric disorders are not responsible for the formation of benign tumors of the parotid gland. However, they consider it appropriate to continue studies in other patients.
INTRODUCTION
Approximately 80% of parotid tumors are benign neoplasms. Warthin’s tumor consists up to 6% of all salivary gland neoplasms. It is a benign neoplasm of the salivary glands, also known as adenolymphoma or lymphomatous papillary cystadenoma. It was first reported in 1895 by doctor Hildebrand and described by doctor Warthin in 1929 (1, 2). Warthin’s tumor is the second the most frequent neoplasm in the salivary gland (3). This tumor is observed between the 5th and 7th decade of life and occurs three times more frequently in men than in women (1-3). The etiology of tumors of salivary glands is not well studied.
Psychiatric disorders are relatively common in the general population in the well-developed European countries (4, 5). Psychiatric patients have a higher risk of specific somatic illnesses, such as cardiovascular diseases and obesity (6, 7). Despite numerous reports, the association of psychiatric disorders with the incidence of neoplasms still remains unclear.
The authors of this article are first in the world to attempt to examine the relationship between mental disorders and Warthin’s tumor.
AIM
The objective of this study was to assess the association between psychiatric disorders and Warthin’s tumor.
MATERIAL AND METHODS
In our study, we included 48 patients treated at the Department of Surgical Oncology of the Hospital of the Ministry of Internal Affairs and at the Warmia and Mazury Oncology Centre between the years 2009 and 2015. All of the patients in the study group had a histopathological diagnosis of Warthin’s tumor.
In the study group, the youngest patient was 22 years old and the oldest was 88 years. Most participants were female (33 female patients vs. 15 male patients). The average age was higher among women (56.79 years old) compared to men (53.47 years old). Women exhibited stronger age diversity (32.1%) than men (20.9%). The Mann-Whitney test did not confirm significant differences between the age male and female patients (p > 0.05).
The tumor size ranged from 20 to 57 millimeters. The average tumor size was bigger in women (25.30 millimeters) than in men (25.27 millimeters). Diversification in the tumor size was higher in women (43.2%) compared to men (20.8%). The Mann-Whitney test did not confirm the significant differences between the size of the tumor in the test men and women (p > 0.05).
In this study, the patients underwent psychiatric interview concerning previous or ongoing psychiatric disorders. A detailed history of previous stays in hospitals was also gathered. Information about currently and previously taken medications, as well as family history of psychiatric disorders and Warthin’s tumor was collected.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Ethunandan M, Pratt CA, Higgins B et al.: Factors influencing the occurrence of multicentric and “recurrent” Warthin’s tumor: a cross sectional study. Int J Oral Maxillofac Surg 2008; 37: 831-834. 2. Sanchez E, Melendez B, Revelles H et al.: Tumor de Warthin bilateral. ORL-Dips 2005; 32: 47-50. 3. Yerli H, Avci S, Aydin E et al.: The metaplastic variant of Warthin’s tumor of the parotid gland: dynamic multislice computerized tomography and magnetic resonance imaging findings with histopathologic correlation in a case. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2010; 109: e95-e98. 4. Eaton WW, Martins SS, Nestadt G et al.: The burden of mental disorders. Epidemiol Rev 2008; 30: 1-14. 5. Kessler RC, Berglund P, Demler O et al.: Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the national comorbidity survey replication. Arch Gen Psychiatry 2005; 62: 593-602. 6. Leucht S, Burkard T, Henderson J et al.: Physical illness and schizophrenia: a review of the literature. Acta Psychiatr Scand 2007; 116: 317-333. 7. Davidson S, Judd F, Jolley D et al.: Cardiovascular risk factors for people with mental illness. Aust N Z J Psychiatry 2001; 35: 196-202. 8. Horn-Ross PL, Ljung B, Morrow M: Environmental factors and the risk of salivary gland cancer. Epidemiology 1997; 8: 414-419. 9. Saku T, Hayashi Y, Takahara O et al.: Salivary gland tumors among atomic bomb survivors, 1950-1987. Cancer 1997; 79: 1465-1475. 10. Chedid HM, Rapoport A, Akiawa KF et al.: Warthin’s tumor of the parotid gland: study of 70 cases. Rev Col Bras Cir 2011; 38: 90-94. 11. Ellis GL: Lymphoid lesions of salivary glands: malignant and benign. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2007; 12: e479-e485. 12. Peter-Klussmann J, Wittekindt C, Florian-Preuss S et al.: High risk for bilateral Warthin tumor in heavy smokers review of 185 cases. Acta Otolaryngol 2006; 126: 1213-1217. 13. Colella G, Biondi P, Itro A et al.: Warthin’s tumor distribution within the parotid gland. A feasible etiologic source from lymph nodal tissue. Minerva Stomatol 2010; 59: 245-249. 14. Dalpa E, Gourvas V, Baritaki S et al.: High prevalence of human herpes virus 8 (HHV-8) in patients with Warthin’s tumors of the salivary gland. J Clin Virol 2008; 42: 182-185. 15. Teymoortash A, Lippert BM, Werner JA: Steroid hormone receptors in parotid gland cystadenolymphoma (Warthin’s tumor). Clin Otolaryngol Allied SCI 2001; 26: 441-446. 16. BarChana M, Levav I, Lipshitz I et al.: Enhanced cancer risk among patients with bipolar disorders. J Affect Disord 2008; 108: 43-48. 17. Carney CP, Woolson RF, Jones L et al.: Occurrence of cancer among people with mental health claims in an insured population. Psychosom Med 2004; 66: 735-743. 18. Grinshpoon A, Barchana M, Ponizovsky A et al.: Cancer in schizophrenia: is the risk higher or lower? Schizophr Res 2005; 73: 333-341. 19. de Leon J, Diaz FJ: A meta-analysis of worldwide studies demonstrates an association between schizophrenia and tobacco smoking behaviors. Schizophr Res 2005; 76: 135-157. 20. McCreadie RG, Scottish Schizophrenia Lifestyle Group: Diet, smoking and cardiovascular risk in people with schizophrenia – descriptive study. Br J Psychiatry 2003; 183: 534-539. 21. Cradock-O’Leary J, Young AS, Yano EM et al.: Use of general medical services by VA patients with psychiatric disorders. Psychiatr Serv 2002; 53: 874-878.
otrzymano: 2016-07-05
zaakceptowano do druku: 2016-07-12

Adres do korespondencji:
*Konrad Wroński
General Surgery Consultant Public Health Consultant Department of Surgical Oncology Faculty of Medicine University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, Poland
tel.: +48 505-818-126
e-mail: konradwronski@wp.pl

New Medicine 3/2016
Strona internetowa czasopisma New Medicine