Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2018, s. 136-137
Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Przeciwdrgawkowe działanie furanu wyosobnionego z cedru himalajskiego
Dhayabaran D., Florance E.J., Nandakumar K. i wsp.: Anticonvulsant activity of fraction isolated from ethanolic extract of heartwood of Cedrus deodara. J. Nat. Med. 2014, 68, 310-315.
Cedrus deodara Roxb Loud (rodzina Pinaceae) rośnie na zboczach Himalajów i tradycyjnie stosowany jest w medycynie indyjskiej jako lek przeciwlękowy i przeciwpadaczkowy oraz jako środek przeciwko wielu zaburzeniom nerwowym.
Badaniami objęto związek furanowy, a mianowicie 3,4-bis(3,4-dimetoksyfenylo)-furano-2,5-dion (BDFD) wyosobniony z ekstraktu etanolowego otrzymanego z drewna Cedrus deodara. Okazało się, że BDFD podawany drogą pokarmową myszom i szczurom w ilości 40-90 mg/kg zapobiegał powstawaniu drgawek wywoływanych przez pentetrazol, pilokarpinę i na drodze stymulacji elektrycznej.
Ponadto wykazano, że przeciwdrgawkowe działanie BDFD polega na hamowaniu impulsów nerwowych powodowanych przez wysoki poziom mózgowego kwasu γ-aminomasłowego (GABA).
Przeprowadzone badania wskazują na możliwość wykorzystania związku BDFD do leczenia padaczki. Przemawia za tym także niska toksyczność badanego związku.
Olejek z pieprzu wąskolistnego przeciwko leiszmaniozie
Bosquiroli L.S.S., Demarque D.P., Rizk Y.S. i wsp.: In vitro anti-Leishmania infantum activity of essentials oil from Piper angustifolium. Rev. Brasil. Farmacogn. 2015, 25, 124-128.
Leiszmanioza jest przewlekłą ogólnoustrojową chorobą wywoływaną przez wiciowce pasożytujące we krwi. Zalicza się do nich m.in. Leishmania donovani i L. infantum, które przenoszone są przez owady i dzikie zwierzęta, i wprowadzone do krwi przekształcają się w postacie zakaźne amastigota bytujące w makrofagach. W wyniku zakażenia powstają zmiany skórne lub trzewne. Gatunek L. infantum, występujący w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Europie, powoduje zmiany trzewne, jest wysoce śmiertelny i często oporny na stosowane leki. Stąd poszukiwanie nowych substancji niewywołujących oporności, a także nietoksycznych dla pacjenta. Do takich substancji zalicza się m.in. olejek eteryczny z Piper angustifolium (rodzina Piperaceae), zawierający w swym składzie głównie spatulenol (ok. 24%) i tlenek kariofylenu (ok. 13%).

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 2/2018
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii