Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografie? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis - wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Medycyna Rodzinna 1/2019, s. 15-18 | DOI: 10.25121/MR.2019.22.1.15
Wojciech Kosowski, Maciej Kabaj, Magdalena Bastek, Andrzej Mysiak, Marta Negrusz-Kawecka
Takotsubo cardiomyopathy – a case report of a 62-year-old female with several severe comorbidities
Kardiomiopatia takotsubo – opis przypadku 62-letniej kobiety z wieloma poważnymi chorobami współistniejącymi
Cardiology Department, Wroclaw Medical University
Streszczenie
Kardiomiopatia takotsubo, zespół balotującego koniuszka, kardiomiopatia stresowa, zespół złamanego serca, to terminy określające tą samą jednostkę chorobową. Jest ona ostrym, odwracalnym stanem kardiologicznym charakteryzującym się objawami imitującymi ostry zespół wieńcowy (OZW). W większości przypadków kardiomiopatia takotsubo występuje na skutek stresotwórczego bodźca emocjonalnego lub fizycznego i dotyczy przede wszystkim starszych kobiet.
Prezentujemy opis przypadku 62-letniej kobiety z historią nadciśnienia tętniczego stopnia 2, hipercholesterolemii, miastenii, nowotworu nerki prawej, zespołu paranowotworowego i osteoporozy, u której rozpoznano kardiomiopatię takotsubo. Przy przyjęciu do szpitala pacjenta zgłaszała duszność i ból w klatce piersiowej. W EKG stwierdzono ujemne załamki T w odprowadzeniach I, II, aVL, aVF, V2-V6. Badania laboratoryjne wykazały podwyższone stężenie troponin sercowych. Z powodu prezentowania przy przyjęciu objawów imitujących OZW, postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne było pierwotnie prowadzone w kierunku OZW, dopóki nie został on wykluczony na podstawie rzetelnych danych. Szacuje się, że u 1 do 2% pacjentów, u których podejrzewa się OZW, ostatecznie stawia się rozpoznanie kardiomiopatii takotsubo.
Rozróżnienie kardiomiopatii Takotsubo od OZW pociąga za sobą wiele implikacji, w tym tych dotyczących farmakoterapii.
Słowa kluczowe: echokardiografia,
Introduction
Takotsubo cardiomyopathy, apical ballooning syndrome, stress-induced cardiomyopathy, acute and reversible cardiomyopathy provoked by stress, broken heart syndrome – these terms, among many others, apply to the same disease (1). It is takotsubo cardiomyopathy (TTC) which seems to be the most frequently used in both research and health care terminology.
TTC is an acute reversible cardiovascular disease that is characterized by symptoms which present similarly to those of an acute coronary syndrome (ACS), such as dyspnoea/chest pain, ECG abnormalities, elevated cardiac troponin level (2). Due to the resemblance of symptoms between the diseases, TTC patients are often initially diagnosed with ACS.
The origin of the term “stress-induced cardiomyopathy” is attributed to the fact that, in most cases, TTC occurs as the response to emotional (27.7%) or physical (36%) stress triggers (2). Most of them are negative, yet cases of TTC occurred after positive emotional triggers (such as birthday party, son’s wedding, meeting friends from high school after 50 years, positive job interview, becoming grandmother, winning several jackpots at the casino, celebration of normal PET-CT scan, seeing an opera performance for families) were reported as well (3). What is important, in 28.5% of TTC patients’ cases, there has been no obvious stress trigger perceived as an obvious stimulus (2).
The disease, which is the subject of the study, affects mainly elderly females. In the International Takotsubo Registry, 89.8% of 1750 patients diagnosed with TTC were women (2). Less than 3% of TTC patients were before the age of 50 (4).
The pathophysiology of TTC has not yet been fully understood. Among several proposed mechanisms of its formation, catecholamine-mediated cardiotoxicity has been considered to play an important role (5).
Case report
We present a case report of a 62-year-old female with the medical history of stage 2 hypertension, hypercholesterolemia, myasthenia, right kidney malignancy, paraneoplastic syndrome and osteoporosis, who was referred to the Cardiology Department and Clinic of Wroclaw Medical University from the Neurology Department and Clinic after being treated with myasthenia exacerbation.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz innych artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Sharkey SW, Lesser JR, Maron MS et al.: Why not just call it tako-tsubo cardiomyopathy: a discussion of nomenclature. JACC 2011; 57(13): 1496-1497.
2. Templin C, Ghadri JR, Diekmann J et al.: Clinical features and outcomes of Takotsubo (stress) cardiomyopathy. NEJM 2015; 373(10): 929-938.
3. Ghadri JR, Sarcon A, Diekmann J et al.: Happy heart syndrome: role of positive emotional stress in takotsubo syndrome. EHJ 2016; 37(37): 2823-2829.
4. Prasad A, Lerman A, Rihal CS: Apical ballooning syndrome (Tako-Tsubo or stress cardiomyopathy): a mimic of acute myocardial infarction. AHJ 2008; 155(3): 408-417.
5. Gianni M, Dentali F, Grandi AM et al.: Apical ballooning syndrome or takotsubo cardiomyopathy: a systematic review. EHJ 2006; 27(13): 1523-1529.
6. Barbaryan A, Bailuc SL, Patel K et al.: An emotional stress as a trigger for reverse Takotsubo cardiomyopathy: A case report and literature review. Am J Case Rep 2016; 17: 137.
otrzymano: 2019-01-21
zaakceptowano do druku: 2019-02-11

Adres do korespondencji:
Wojciech Kosowski
Klinika Kardiologii Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu
ul. Borowska 213, budynek A, 50-556 Wrocław
tel.: +48 (71) 736-42-42
kosowskiw@gmail.com

Medycyna Rodzinna 1/2019
Strona internetowa czasopisma Medycyna Rodzinna