Ludzkie koronawirusy - autor: Krzysztof Pyrć z Zakładu Mikrobiologii, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Zastanawiasz się, jak wydać pracę doktorską, habilitacyjną lub monografię? Chcesz dokonać zmian w stylistyce i interpunkcji tekstu naukowego? Nic prostszego! Zaufaj Wydawnictwu Borgis – wydawcy renomowanych książek i czasopism medycznych. Zapewniamy przede wszystkim profesjonalne wsparcie w przygotowaniu pracy, opracowanie dokumentacji oraz druk pracy doktorskiej, magisterskiej, habilitacyjnej. Dzięki nam nie będziesz musiał zajmować się projektowaniem okładki oraz typografią książki.

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Postępy Fitoterapii 2/2019, s. 159-160
Bogdan Kędzia
Nowości bibliograficzne
Sok z czarnej porzeczki zapobiega marskości wątroby
Rashid S., Idris-Khodja N., Auger C. i wsp.: Polyphenol – rich blackcurrant juice prevents endothelial dysfunction in the mesenteric artery of cirrhosis rats with portal hypertension: Role of oxidative stress and the angiotensin system. J. Med. Food 2017, 20(10), 1-10.
Przewlekłe choroby wątroby, z towarzyszącym im nadciśnieniem wrotnym, charakteryzują się postępującym rozszerzeniem naczyń, zaburzeniami czynności śródbłonka naczyń oraz naczyniowym stresem oksydacyjnym wywołanym przez oksydazę NADPH powodującą powstawanie rodników ponadtlenkowych. Wskazuje to na udział w tym procesie układu angiotensynowego.
Badania miały na celu określenie wpływu na zwierzęcy model marskości wątroby soku z czarnej porzeczki (Ribes nihrum L.). Sok bogaty w polifenole podawano szczurom drogą pokarmową przez 3 tygodnie w dawce 60 mg/kg w przeliczeniu na kwas galusowy, a następnie wywoływano marskość wątroby za pomocą podwiązywania przewodu żółciowego. Po 4 tygodniach oceniano stan śródbłonka tętnicy krezkowej oraz poziom w surowicy krwi cytokin prozapalnych.
Stwierdzono, że u zwierząt otrzymujących sok z czarnej porzeczki w ścianie tętnicy krezkowej nastąpiło obniżenie aktywności oksydazy NADPH o 42%, cyklooksydazy 2 (COX-2) o 63% oraz indukowalnej syntazy tlenku azotu (iNOS) o 38%. Poza tym w śródbłonku tętnicy odnotowano obniżenie poziomu angiotensyny II o 41% oraz konwertazy angiotensynowej o 53%. Równocześnie w surowicy krwi szczurów, którym podawano sok z czarnej porzeczki, zaobserwowano obniżenie prozapalnej interleukiny IL-1α oraz czynnika martwicy nowotworu o 39%, a także wzrost poziomu przeciwzapalnej interleukiny IL-4 ponad dwukrotnie w porównaniu do zwierząt kontrolnych.

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 30 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Postępy Fitoterapii 2/2019
Strona internetowa czasopisma Postępy Fitoterapii