Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2019, s. 136-141 | DOI: 10.25121/NM.2019.26.4.136
Katarzyna Krasińska, *Szymon Głowacki, Tomasz Pokładowski, Feliks Orchowski
Gluteal protuberance as a first symptom of branched pilonidal sinus with anal fistula – case report
Guz pośladka pierwszym objawem rozgałęzionej torbieli pilonidalnej z przetoką okołoodbytową ? opis przypadku
General Surgery Ward, Health Care Center, District Hospital in Sochaczew
Ward Head: Szymon Głowacki, MD, PhD
Streszczenie
Autorzy prezentują przypadek pacjenta operowanego z powodu rozgałęzionej torbieli pilonidalnej z odgałęzieniem do zwieraczy odbytu oraz zbiornikiem ropnym w pośladku lewym. Zmiana została zdiagnozowana przypadkowo. Głównymi dolegliwościami pacjenta były niespecyficzne bóle pośladka od kilku miesięcy, do których dołączyły się okresowe stany gorączkowe. Zaplanowano i przeprowadzono zaawansowaną diagnostykę tej okolicy. Zakwalifikowano chorego do operacji sposobem Bascoma II z jednoczasowym wycięciem kanału przetoki do odbytu oraz otwarciem zbiornika płynowego pośladka lewego. Przebieg pooperacyjny bez powikłań. Kontrola po 2 miesiącach nie wykazała wznowy. Autorzy w pracy podkreślają fakt, że zmiany okolicy szpary pośladkowej są zmianami trudnymi diagnostycznie, rozpoznawanymi późno, często przebiegającymi bezobjawowo. Prawidłowa diagnostyka i właściwa technika operacyjna pozwalają na całkowite wyleczenie.
Summary
The authors present the case of a patient who underwent a surgery due to a branched pilonidal sinus with branching to anal sphincters and a purulent cistern in the left buttock. The lesion was diagnosed accidentally. The patient’s main ailments were non-specific buttock pains experienced for several months, which were followed by periodic febrile states. Advanced diagnostics of this region was planned and carried out. The patient was qualified for Bascom II procedure with simultaneous excision of the anal fistula tract and opening of the left buttock fluid cistern. No complications were observed in the postoperative course. The follow-up after 2 months showed no recurrence. The authors emphasize the fact that the lesions of the gluteal cleft are difficult to diagnose, diagnosed late and often asymptomatic. Proper diagnostics and proper surgical technique allow for complete cure.
Introduction
Pilonidal sinuses are the most common lesions of the gluteal cleft region. They are usually lesions associated with the growth of hair under the skin causing inflammation by forming a cyst. Due to their location they are often asymptomatic. The complaints are atypical, often mistaken for many other diseases of this region, such as discopathy, proctological diseases: anal fistulas, Verneuil’s disease, Crohn’s disease (1, 2). The course of the disease happens to be rapid. It is associated with a cyst infection, accidental trauma with wall damage and consequential local complications. Although the diagnosis of a hair cyst seems to be simple, due to superficial diagnostics, branches towards anal sphincters may be omitted. If the disease also involves the sphincter region, surgical treatment is difficult and challenging for a physician (3, 4).
Case study
The authors present a case of a 34-year-old male patient complaining about non-specific ailments of the left buttock with periodic febrile states. The symptoms intensified in the last month preventing the patient from performing driver’s work.
Rectal examination
The patient is placed in a Sims position ? positioned on the left side with his knees pulled up, a resistance in the rear commissure in the middle of the sphincters was palpable, with a palpable fistula tract to the gluteal fluid lesion and gluteal cleft. During the examination of the gluteal cleft, a minor hole was visible, which clearly communicated with palpable fistulas during physical examination. The fluid cistern in the left buttock demonstrated no signs of fluctuation, it was movable against the muscle fascia. The rectal ultrasound revealed an extensive branched pilonidal sinus with a branch in the form of a fistula tract reaching anal sphincters. Subsequent fistula tracts reached the cistern in the left buttock and the main tract reached the skin in the gluteal cleft. No neoplastic infiltration characteristics were observed in the imaging. The patient’s continence was evaluated by rectal examination recommending sphincter clamping and evaluating anus compactness and using the Wexner scale (tab. 1). The patient had full continence of gases and stool. The patient was qualified for surgical treatment. The lesion was simultaneously completely excised within the scope of the main tract, fluid cistern, and all branches of fistulas (fig.1a-i). The postoperative course was without complications, the patient in good condition without the signs of incontinence was discharged for further outpatient check-up.
Fig. 1a-i. Stages of procedure
Tab. 1. Evaluation of progression of stool incontinence according to Wexner
Stool incontinence typeFrequency
NeverRarelySometimesFrequentlyAlways
Solid stool01234
Loose stool01234
Gases01234
Need to wear a diaper01234
Change of a life style01234
Never ? 0 Rarely ? < 1 once a week Sometimes ? ≤ 1 once a week Frequent ? < 1 once a day Always ? ≥ 1 once a day Result: 0 point ? excellent control over defecation
Histopathological examination result

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Dutkiewicz P, Ciesielski P: Torbiel pilonidalna ? historia, epidemiologia i patofizjologia. Nowa Med 2015; 1: 24-27.
2. Doll D, Orlik A, Maier K et al.: Impact of geography and surgical approach on recurrence in global pilonidal sinus disease. Sci Rep 2019; 9(1): 15111.
3. Dutkiewicz P, Ciesielski P, Kołodziejczak M: Results of surgical treatment of pilonidal sinus in 50 patients operated using Bascom II procedure ? prospective study. Pol Przegl Chir 2019; 91(5): 21-26.
4. Kober MM, Alapati U, Khachemoune A: Treatment options for pilonidal sinus. Cutis 2018; 102(4): E23-E29.
5. Hap W, Frejlich E, Rudno-Rudzińska J et al.: Pilonidal sinus: finding the righttrack for treatment. Pol Przegl Chir 2017; 89(1): 68-75.
6. Garg P: Anal fistula and pilonidal sinus disease coexisting simultaneously: An audit in a cohort of 1284 patients. Int Wound J 2019; 16(5): 1199-1205.
7. Kleiner SB: Pilonidal sinus simulating anal fistula. Trans Am Proctol Soc 1947; 45: 596-601.
8. Accarpio G, Davini MD, Fazio A et al.: Pilonidal sinus with an anal canal fistula. Report of a case. Dis Colon Rectum 1988; 31(12): 965-967.
9. Puranik CI, Wadhwani VJ, Vora DM: Role of transperineal ultrasound in infective and inflammatory disorders. Indian J Radiol Imaging 2017; 27(4): 482-487.
10. Balcı S, Onur MR, Karaosmanoğlu AD et al.: MRI evaluation of anal and perianal diseases. Diagn Interv Radiol 2019; 25(1): 21-27.
11. Johnson AR, Ros PR, Hjermstad BM: Tailgut cyst: diagnosis with CT and sonography. AJR Am J Roentgenol 1986; 147(6): 1309-1311.
12. Salih AM, Kakamad FH, Rauf GM: Basal cell carcinoma mimicking pilonidal sinus: A case report with literature review. Int J Surg Case Rep 2016; 28: 121-123.
13. Michalopoulos N, Sapalidis K, Laskou S et al.: Squamous cell carcinoma arising from chronic sacrococcygeal pilonidal disease: a case report. World J Surg Oncol 2017; 15(1): 65.
14. Velotti N, Manigrasso M, Di Lauro K et al.: Minimally Invasive Pilonidal Sinus Treatment: A Narrative Review. Open Med (Wars) 2019; 14: 532-536.
15. Ciesielski P, Skoczylas J: Metody leczenia operacyjnego torbieli pilonidalnej z pierwotnym zamknięciem rany i przemieszczeniem szpary pośladkowej. Nowa Med 2014; 1: 10-14.
16. Ciesielski P, Dutkiewicz P: Wieloetapowe leczenie powikłanej torbieli pilonidalnej z użyciem opatrunków podciśnieniowych ? opis przypadku. Nowa Med 2015; 22(4): 115-119.
17. Merchea A, Larson DW, Hubner M et al.: The value of preoperative biopsy in the management of solid presacral tumors. Dis Colon Rectum 2013; 56: 756-760.
18. Jorge JMN, Wexner SD: Etiology and management of fecal incontinence. Dis Colon Rectum 1993; 36: 77-97.
otrzymano: 2019-10-07
zaakceptowano do druku: 2019-10-28

Adres do korespondencji:
*Szymon Głowacki
Oddział Chirurgii Ogólnej Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie
Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew
szymon.glowacki@onet.pl

Nowa Medycyna 4/2019
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna