Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2019, s. 136-141 | DOI: 10.25121/NM.2019.26.4.136
Katarzyna Krasińska, *Szymon Głowacki, Tomasz Pokładowski, Feliks Orchowski
Guz pośladka pierwszym objawem rozgałęzionej torbieli pilonidalnej z przetoką okołoodbytową – opis przypadku
Gluteal protuberance as a first symptom of branched pilonidal sinus with anal fistula ? case report
General Surgery Ward, Health Care Center, District Hospital in Sochaczew
Ward Head: Szymon Głowacki, MD, PhD
Streszczenie
Autorzy prezentują przypadek pacjenta operowanego z powodu rozgałęzionej torbieli pilonidalnej z odgałęzieniem do zwieraczy odbytu oraz zbiornikiem ropnym w pośladku lewym. Zmiana została zdiagnozowana przypadkowo. Głównymi dolegliwościami pacjenta były niespecyficzne bóle pośladka od kilku miesięcy, do których dołączyły się okresowe stany gorączkowe. Zaplanowano i przeprowadzono zaawansowaną diagnostykę tej okolicy. Zakwalifikowano chorego do operacji sposobem Bascoma II z jednoczasowym wycięciem kanału przetoki do odbytu oraz otwarciem zbiornika płynowego pośladka lewego. Przebieg pooperacyjny bez powikłań. Kontrola po 2 miesiącach nie wykazała wznowy. Autorzy w pracy podkreślają fakt, że zmiany okolicy szpary pośladkowej są zmianami trudnymi diagnostycznie, rozpoznawanymi późno, często przebiegającymi bezobjawowo. Prawidłowa diagnostyka i właściwa technika operacyjna pozwalają na całkowite wyleczenie.
Summary
The authors present the case of a patient who underwent a surgery due to a branched pilonidal sinus with branching to anal sphincters and a purulent cistern in the left buttock. The lesion was diagnosed accidentally. The patient’s main ailments were non-specific buttock pains experienced for several months, which were followed by periodic febrile states. Advanced diagnostics of this region was planned and carried out. The patient was qualified for Bascom II procedure with simultaneous excision of the anal fistula tract and opening of the left buttock fluid cistern. No complications were observed in the postoperative course. The follow-up after 2 months showed no recurrence. The authors emphasize the fact that the lesions of the gluteal cleft are difficult to diagnose, diagnosed late and often asymptomatic. Proper diagnostics and proper surgical technique allow for complete cure.Wstęp
Zmiany okolicy szpary pośladkowej to najczęściej torbiele pilonidalne. Zwykle są zmianami związanymi z wrastaniem włosów pod skórę, gdzie wywołują stan zapalny, tworząc torbiel. Z powodu lokalizacji często są bezobjawowe. Dolegliwości są niecharakterystyczne, nierzadko mylone z wieloma innymi schorzeniami tej okolicy, jak dyskopatia, choroby proktologiczne: przetoki odbytu, choroba Verneuila, choroba Leśniowskiego-Crohna (1, 2). Zdarza się, że przebieg choroby jest gwałtowny. Wiąże się to z zakażeniem torbieli, przypadkowym urazem z uszkodzeniem ściany i wskutek tego powikłaniami miejscowymi. Chociaż rozpoznanie torbieli włosowej wydaje się proste, to powierzchowna diagnostyka może doprowadzić do przeoczenia odgałęzień idących w kierunku zwieraczy odbytu. Jeśli choroba obejmuje również okolicę zwieraczy, to leczenie operacyjne jest trudne i stanowi wyzwanie dla lekarza (3, 4).
Opis przypadku
Autorzy przedstawiają przypadek 34-letniego mężczyzny uskarżającego się na niespecyficzne dolegliwości ze strony pośladka lewego z okresowymi stanami gorączkowymi. Objawy nasiliły się w ostatnim miesiącu, uniemożliwiając wykonywanie pacjentowi pracy kierowcy.
Badanie proktologiczne

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

24

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

59

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Dutkiewicz P, Ciesielski P: Torbiel pilonidalna ? historia, epidemiologia i patofizjologia. Nowa Med 2015; 1: 24-27.
2. Doll D, Orlik A, Maier K et al.: Impact of geography and surgical approach on recurrence in global pilonidal sinus disease. Sci Rep 2019; 9(1): 15111.
3. Dutkiewicz P, Ciesielski P, Kołodziejczak M: Results of surgical treatment of pilonidal sinus in 50 patients operated using Bascom II procedure ? prospective study. Pol Przegl Chir 2019; 91(5): 21-26.
4. Kober MM, Alapati U, Khachemoune A: Treatment options for pilonidal sinus. Cutis 2018; 102(4): E23-E29.
5. Hap W, Frejlich E, Rudno-Rudzińska J et al.: Pilonidal sinus: finding the righttrack for treatment. Pol Przegl Chir 2017; 89(1): 68-75.
6. Garg P: Anal fistula and pilonidal sinus disease coexisting simultaneously: An audit in a cohort of 1284 patients. Int Wound J 2019; 16(5): 1199-1205.
7. Kleiner SB: Pilonidal sinus simulating anal fistula. Trans Am Proctol Soc 1947; 45: 596-601.
8. Accarpio G, Davini MD, Fazio A et al.: Pilonidal sinus with an anal canal fistula. Report of a case. Dis Colon Rectum 1988; 31(12): 965-967.
9. Puranik CI, Wadhwani VJ, Vora DM: Role of transperineal ultrasound in infective and inflammatory disorders. Indian J Radiol Imaging 2017; 27(4): 482-487.
10. Balcı S, Onur MR, Karaosmanoğlu AD et al.: MRI evaluation of anal and perianal diseases. Diagn Interv Radiol 2019; 25(1): 21-27.
11. Johnson AR, Ros PR, Hjermstad BM: Tailgut cyst: diagnosis with CT and sonography. AJR Am J Roentgenol 1986; 147(6): 1309-1311.
12. Salih AM, Kakamad FH, Rauf GM: Basal cell carcinoma mimicking pilonidal sinus: A case report with literature review. Int J Surg Case Rep 2016; 28: 121-123.
13. Michalopoulos N, Sapalidis K, Laskou S et al.: Squamous cell carcinoma arising from chronic sacrococcygeal pilonidal disease: a case report. World J Surg Oncol 2017; 15(1): 65.
14. Velotti N, Manigrasso M, Di Lauro K et al.: Minimally Invasive Pilonidal Sinus Treatment: A Narrative Review. Open Med (Wars) 2019; 14: 532-536.
15. Ciesielski P, Skoczylas J: Metody leczenia operacyjnego torbieli pilonidalnej z pierwotnym zamknięciem rany i przemieszczeniem szpary pośladkowej. Nowa Med 2014; 1: 10-14.
16. Ciesielski P, Dutkiewicz P: Wieloetapowe leczenie powikłanej torbieli pilonidalnej z użyciem opatrunków podciśnieniowych ? opis przypadku. Nowa Med 2015; 22(4): 115-119.
17. Merchea A, Larson DW, Hubner M et al.: The value of preoperative biopsy in the management of solid presacral tumors. Dis Colon Rectum 2013; 56: 756-760.
18. Jorge JMN, Wexner SD: Etiology and management of fecal incontinence. Dis Colon Rectum 1993; 36: 77-97.
otrzymano: 2019-10-07
zaakceptowano do druku: 2019-10-28

Adres do korespondencji:
*Szymon Głowacki
Oddział Chirurgii Ogólnej Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie
Batalionów Chłopskich 3/7, 96-500 Sochaczew
szymon.glowacki@onet.pl

Nowa Medycyna 4/2019
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna