Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Medycyna 4/2019

Spis treści / Contents

Od Redaktora Naczelnego
Małgorzata Kołodziejczak – s. 125
Editorial by the Editor-in-Chief
Małgorzata Kołodziejczak – s. 126
Praca poglądowa
Review paper
Operacje wypadania odbytnicy z dostępu kroczowego przezodbytowego i pozaodbytowego
Rectal prolapse surgeries using perineal, trans-anal and extra-anal approach
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, – s. 129-135
Rectal prolapse surgeries using perineal, trans-anal and extra-anal approach
Operacje wypadania odbytnicy z dostępu kroczowego przezodbytowego i pozaodbytowego
Małgorzata Kołodziejczak, Przemysław Ciesielski, – s. 129-135
Opisy przypadków
Case reports
Guz pośladka pierwszym objawem rozgałęzionej torbieli pilonidalnej z przetoką okołoodbytową – opis przypadku
Gluteal protuberance as a first symptom of branched pilonidal sinus with anal fistula – case report
Katarzyna Krasińska, Szymon Głowacki, Tomasz Pokładowski, Feliks Orchowski – s. 136-141
Gluteal protuberance as a first symptom of branched pilonidal sinus with anal fistula – case report
Guz pośladka pierwszym objawem rozgałęzionej torbieli pilonidalnej z przetoką okołoodbytową – opis przypadku
Katarzyna Krasińska, Szymon Głowacki, Tomasz Pokładowski, Feliks Orchowski – s. 136-141
Pacjent z ciałem obcym w jelicie grubym – opis przypadku
A patient with a foreign body in the large intestine – a case report
Paweł Siekierski, Waldemar Kiereś, Przemysław Ciesielski – s. 142-145
A patient with a foreign body in the large intestine – a case report
Pacjent z ciałem obcym w jelicie grubym – opis przypadku
Paweł Siekierski, Waldemar Kiereś, Przemysław Ciesielski – s. 142-145
Nasi mistrzowie/Our masters
Dr Stanisław Michałek-Grodzki (1889?1951) – twórca polskiej szkoły chirurgii plastycznej
Dr. Stanisław Michałek-Grodzki (1889?1951) – the originator of the Polish school of plastic surgery
Maria Ciesielska, – s. 146-150