Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Medycyna 4/2019, s. 142-145 | DOI: 10.25121/NM.2019.26.4.142
Paweł Siekierski, Waldemar Kiereś, *Przemysław Ciesielski
A patient with a foreign body in the large intestine – a case report
Pacjent z ciałem obcym w jelicie grubym ? opis przypadku
Department of General Surgery, County Hospital in Wołomin
Streszczenie
Przypadki pacjentów z ciałami obcymi w końcowym odcinku przewodu pokarmowego nie są często spotykanymi w codziennej praktyce chirurgicznej. Najczęściej obecność ciał obcych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego spowodowana jest urazami i praktykami seksualnymi. Chorzy z ciałami obcymi w odbycie i odbytnicy często wymagają różnego rodzaju interwencji chirurgicznej. Autorzy opisują przypadek 45-letniego pacjenta, który zgłosił się do szpitala z objawami niskiej niedrożności przewodu pokarmowego. Mężczyzna wprowadził sobie do odbytu olbrzymie ciało obce w trakcie zabaw seksualnych. Następnie nie mógł go samodzielnie usunąć. Podjęto próbę usunięcia ciała obcego od strony krocza, która okazała się nieskuteczna ze względu na rozmiar przedmiotu wprowadzonego do odbytu. Pacjent został zakwalifikowany do leczenia operacyjnego. Wykonano laparotomię, a ciało obce usunięto przez jednoczasowy ucisk od strony jamy brzusznej i wyciąganie od strony kanału odbytu.
Summary
Cases of patients with foreign bodies impacted in the terminal part of the gastrointestinal tract are rarely encountered in everyday surgical practice. Injuries and sexual practices are the most common aetiology of foreign body impaction in the lower gastrointestinal tract. Different types of surgical interventions are often needed in patients with anal or rectal foreign bodies. We describe a case of a 45-year-old patient who reported to hospital with the symptoms of low gastrointestinal obstruction. The man introduced a large foreign body into his anus during sexual play and was unable to remove it by himself. An attempt to remove the foreign body through the perineal access was made, but was unsuccessful due to the size of the impacted object. The patient was qualified for surgical treatment. Laparotomy was performed, and the foreign body was removed by a simultaneous use of abdominal pressure and extraction from the anal canal.
Introduction
Cases of patients with foreign bodies impacted in the terminal part of the gastrointestinal tract are rarely encountered in everyday surgical practice. Foreign body impaction in the anus or the rectum may be due to an injury, e.g. impalement injury or as a result of rape. There is also a group of patients who introduce various objects into the anus for sexual purposes. If inserted too deep, such an object may be difficult to remove, and the patient requires hospital admission to remove the foreign body by a doctor. Patients with trauma usually present with anal sphincter damage, as well as anal and rectal injury. Patients who self-introduce foreign bodies for sexual purposes usually present with reduced baseline active and passive anal sphincter tone and are rarely affected by intestinal injury. The presented case of a patient who reported to hospital with a foreign body impacted in his rectum is unique due to the size of the object, which measured 35 x 8 cm.
Case report

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.

Płatny dostęp tylko do jednego, POWYŻSZEGO artykułu w Czytelni Medycznej
(uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony)

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 19 zł za 7 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

 

 

Płatny dostęp do wszystkich zasobów Czytelni Medycznej

Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu oraz WSZYSTKICH około 7000 artykułów Czytelni, należy wprowadzić kod:

Kod (cena 49 zł za 30 dni dostępu) mogą Państwo uzyskać, przechodząc na tę stronę.
Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.

Piśmiennictwo
1. Ooi BS, Ho YH, Eu KW et al.: Management of anorectal foreign bodies: a cause of obscure anal pain. Aust N Z J Surg 1998; 68(12): 852-855.
2. Kasotakis G, Roediger L, Mittal S: Rectal foreign bodies: a case report and review of the literature. Int J Surg Case Rep 2012; 3(3): 111-115.
3. Kurer MA, Davey C, Khan S, Chintapatla S: Colorectal foreign bodies: a systematic review. Colorectal Dis 2010; 12(9): 851-861.
4. Goldberg JE, Steele SR: Rectal foreign bodies. Surg Clin North Am 2010; 90: 173-184.
5. Clarke DL, Buccimazza I, Anderson FA, Thomson SR: Colorectal foreign bodies. Colorectal Dis 2005; 7: 98-103.
6. Gould GM, Pyle W: Anomalies and curiosities of medicine. WB Saunders, Philadelphia 1901: 645-648.
7. Cologne KG, Ault GT: Rectal foreign bodies: what is the current standard? Clin Colon Rectal Surg 2012; 25(4): 214-218.
otrzymano: 2019-10-07
zaakceptowano do druku: 2019-10-28

Adres do korespondencji:
*Przemysław Ciesielski
Oddział Chirurgii Ogólnej Szpital Powiatowy w Wołominie
ul. Gdyńska 1/3, 05-200 Wołomin
tel.: +48 (22) 763-31-16
drprzemyslawciesielski@gmail.com

Nowa Medycyna 4/2019
Strona internetowa czasopisma Nowa Medycyna