Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19

Poniżej zamieściliśmy fragment artykułu. Informacja nt. dostępu do pełnej treści artykułu tutaj
© Borgis - Nowa Stomatologia 4/2020, s. 108-111 | DOI: 10.25121/NS.2020.25.4.108
*Emil Korporowicz, Małgorzata Dudek
Zastosowanie materiału Cention Forte u pacjenta w wieku rozwojowym
Use of Cention Forte in the pediatric patient
Zakład Stomatologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
Streszczenie
Współczesne materiały kompozytowe stały się standardem odbudowy utraconych tkanek w stomatologii zachowawczej. Nie są jednak materiałami doskonałymi, zwłaszcza podczas pracy z pacjentem w wieku rozwojowym, gdzie ważne są łatwość i szybkość wykonania procedury. Materiały szkło-jonomerowe, pomimo wielu pożądanych właściwości, takich jak potencjał remineralizacyjny czy prostota stosowania, mają ograniczone dowody długoczasowej skuteczności klinicznej. Obecnie powstają materiały łączące niektóre cechy materiałów kompozytowych i szkło-jonomerowych. Jednym z nich jest Cention Forte (Ivoclar Vivadent), należący do grupy alkazydów.
Do Zakładu Stomatologii Dziecięcej UCS WUM zgłosił się 16-letni pacjent, ogólnie zdrowy. Zdecydowano o rozpoczęciu leczenia zachowawczego od ubytku próchnicowego w zębie 47 – I klasa według Blacka, kod 4 według ICDAS II. Wykonano całkowite opracowanie ubytku i wypełnienie materiałem Cention Forte. W celu prawidłowego odtworzenia powierzchni zgryzowej wykorzystano technikę „stempla okluzyjnego”.
Zastosowanie materiału alkazydowego nowej generacji w przedstawionym przypadku klinicznym wiązało się z prostą procedurą, zaś właściwości materiału opisywane w badaniach laboratoryjnych mogą być korzystne dla pacjenta. Aby ocenić skuteczność kliniczną materiału, konieczne jest jednak przeprowadzenie odpowiednich randomizowanych badań klinicznych.
Summary
Modern composite materials have become the standard in restorative dentistry. However, they are not perfect, especially when working with a young patient, where ease and speed of procedure is important. Glass-ionomer materials, despite many desirable properties such as remineralization potential and ease of use, have limited evidence of long-term clinical efficacy. New materials are being developed that combine some of the features of composite and glass ionomer materials. One of them is Cention Forte (Ivoclar Vivadent), which belongs to the alkasite group.
A 16-year-old patient, generally healthy, was admitted to the Department of Pediatric Dentistry, UCS WUM. It was decided to start conservative treatment with a cavity in tooth 47 – I class according to Black, code 4 according to ICDAS II. The cavity was completely prepared and filled with Cention Forte. The “occlusal stamp” technique was used to restore the occlusal surface properly.
The use of a new generation alkaside material in this clinical case was associated with a simple procedure. Material properties described in laboratory studies may be beneficial to the patient. However, adequate randomized clinical trials are needed to evaluate the clinical efficacy of the material.
Wstęp
Współczesne materiały kompozytowe stały się standardem odbudowy utraconych tkanek w stomatologii zachowawczej, z powodzeniem zastępują wypełnienia amalgamatowe. Cechują się wysoką estetyką, trwałością oraz możliwością zastosowania technik adhezyjnych, co pozwala oszczędzić cenne tkanki zęba, wymagające kiedyś opracowania retencyjnego (1). Znajdują zastosowanie zarówno w odbudowach zębów stałych, jak i mlecznych, mają udowodnioną skuteczność kliniczną (2). Nie są jednak materiałami doskonałymi, zwłaszcza podczas pracy z pacjentem w wieku rozwojowym, gdzie ważne są łatwość i szybkość wykonania procedury. U pacjentów w wieku rozwojowym używane są często materiały szkło-jonomerowe, które mimo uproszczonej procedury klinicznej oraz zalet, takich jak remineralizacja i wysokie uwalnianie jonów fluoru, mają ograniczone dowody naukowe długoczasowej skuteczności klinicznej, zwłaszcza w II klasach według Blacka (2, 3).
Jednym ze sposobów uproszczenia procedury klinicznej jest zastosowanie materiałów typu bulk-fill, umożliwiających wypełnienie ubytku nawet za pomocą jednej warstwy kompozytu. Nie eliminuje to jednak konieczności zastosowania systemów łączących, które są wrażliwe na błędy podczas procedury (3).
Obecnie powstają nowe generacje materiałów pozwalających na wykonanie wypełnień zarówno w technice bulk-fill, jak i bez użycia systemów łączących. Materiały takie mogą mieć zastosowanie zwłaszcza w zębach mlecznych i stałych w odcinku bocznym, u pacjentów w wieku rozwojowym, gdzie priorytetem nie jest idealna estetyka, lecz łatwość wykonania wypełnienia. Jednym z takich materiałów jest Cention Forte (Ivoclar Vivadent), należący do grupy alkazydów (3, 4). Materiał charakteryzuje się również uwalnianiem jonów fluoru, wapnia oraz wodorotlenowych (5, 6).
Opis przypadku
Do Zakładu Stomatologii Dziecięcej UCS WUM zgłosił się 16-letni pacjent, ogólnie zdrowy, nieprzyjmujący leków. Przeprowadzono badania podmiotowe oraz przedmiotowe. Ryzyko próchnicy określono jako wysokie (7). Wykonano badania dodatkowe – zdjęcie pantomograficzne. Opracowano plan leczenia. Zdecydowano o rozpoczęciu leczenia zachowawczego od ubytku próchnicowego w zębie 47 – I klasa według Blacka, kod 4 według ICDAS II (7) (ryc. 1).
Ryc. 1. Ubytek próchnicowy I klasy według Blacka, ząb 47

Powyżej zamieściliśmy fragment artykułu, do którego możesz uzyskać pełny dostęp.
Mam kod dostępu
 • Aby uzyskać płatny dostęp do pełnej treści powyższego artykułu albo wszystkich artykułów (w zależności od wybranej opcji), należy wprowadzić kod.
 • Wprowadzając kod, akceptują Państwo treść Regulaminu oraz potwierdzają zapoznanie się z nim.
 • Aby kupić kod proszę skorzystać z jednej z poniższych opcji.

Opcja #1

19

Wybieram
 • dostęp do tego artykułu
 • dostęp na 7 dni

uzyskany kod musi być wprowadzony na stronie artykułu, do którego został wykupiony

Opcja #2

49

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 30 dni
 • najpopularniejsza opcja

Opcja #3

119

Wybieram
 • dostęp do tego i pozostałych ponad 7000 artykułów
 • dostęp na 90 dni
 • oszczędzasz 28 zł
Piśmiennictwo
1. Hirani RT, Batra R, Kapoor S: Comparative evaluation of postoperative sensitivity in bulk fill restoratives: A randomized controlled trial. J Int Soc Prevent Communit Dent 2018; 8: 534-539.
2. American Academy of Pediatric Dentistry: Pediatric restorative dentistry. The Reference Manual of Pediatric Dentistry. American Academy of Pediatric Dentistry, Chicago 2020: 371-83.
3. Sarapultseva M, Sarapultsev A: Flowable Bulk-Fill Materials Compared to Nano Ceramic Composites for Class I Cavities Restorations in Primary Molars: A Two-Year Prospective Case-Control Study. Dent J (Basel) 2019; 7(4): 94.
4. Mazumdar P, Das A, Das UK: Comparative evaluation of microleakage of three different direct restorative materials (Silver Amalgam, Glass Ionomer Cement, Cention N), in Class II restorations using stereomicroscope: An in vitro study. Indian J Dent Res 2019; 30: 277-281.
5. Aakriti, Ruhil J, Bhushan J, Bhagat P: To evaluate and compare microleakage in teeth restored with Conventional Glass Ionomer Cement and two newer restorative materials EQUIA Forte and Cention N using Stereomicroscope. J Adv Med Dent Scie Res 2020; 8(8): 163-167.
6. Gupta N, Jaiswal S, Nikhil V et al.: Comparison of fluoride ion release and alkalizing potential of a new bulk-fill alkasite. J Conserv Dent 2019; 22: 296?299.
7. Martignon S, Pitts NB, Goffin G et al.: CariesCare practice guide: consensus on evidence into practice. British Dental Journal 2019; 227(5): 353-362.
8. Cention Forte, Cention Primer – Ivoclar Vivadent. Ulotka producenta.
9. Verma V, Mathur S, Sachdev V, Singh D: Evaluation of compressive strength, shear bond strength, and microhardness values of glass?ionomer cement Type IX and Cention N. J Conserv Dent 2020; 23: 550?553.
10. Dodiya PV, Parekh V, Gupta MS et al.: Clinical evaluation of cention–N and nano hybrid composite resin as a restoration of non-carious cervical lesion. J Dent Specialities 2019; 7(1): 3-5.
11. Alshehadat SA, Halim MS, Carmen K, Fung CS: The stamp technique for direct Class II composite restorations: A case series. J Conserv Dent 2016; 19: 490-493.
12. Shaikh H, Choksi D, Idnani B: Posterior composite restoration with stamp technique. Indian J Oral Health Res 2020; 6: 29-31.
otrzymano: 2020-10-06
zaakceptowano do druku: 2020-10-27

Adres do korespondencji:
*Emil Korporowicz
Zakład Stomatologii Dziecięcej Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Binieckiego 6, 02-097 Warszawa
tel.: +48 (22) 116-64-24
emil.korporowicz@wum.edu.pl

Nowa Stomatologia 4/2020
Strona internetowa czasopisma Nowa Stomatologia