Ponad 7000 publikacji medycznych!
Statystyki za 2021 rok:
odsłony: 8 805 378
Artykuły w Czytelni Medycznej o SARS-CoV-2/Covid-19
Nowa Stomatologia 4/2020

Spis treści / Contents

Praca poglądowa
Opis skutecznego leczenia przypadku częściowej reinkluzji pierwszego zęba trzonowego górnego stałego w dziesięcioletniej obserwacji
Case report of successful treatment of partially infraoccluded permanent maxillary first molar over a 10-year follow-up
Katarzyna Deszczyńska, Iulian Komarnitki, Paweł Piątkiewicz – s. 95-99
Praca oryginalna
Ocena laboratoryjna materiałów używanych do uszczelniania zagłębień anatomicznych w zębach stałych niedojrzałych
Pit and fissure sealants used in young permanent dentition – laboratory study
Emil Korporowicz, Dariusz Gozdowski, Dorota Olczak-Kowalczyk – s. 100-107
Opisy przypadków
Zastosowanie materiału Cention Forte u pacjenta w wieku rozwojowym
Use of Cention Forte in the pediatric patient
Emil Korporowicz, Małgorzata Dudek – s. 108-111
Postępowanie terapeutyczne w poprzecznym złamaniu korzenia u 14-letniego pacjenta – opis przypadku klinicznego
Management of horizontal root fracture in the middle third in 14 years old patient – clinical case
Natalia Bargieł, Małgorzata Jamka-Kasprzyk, Magdalena Kępisty, Magdalena Kukurba-Setkowicz – s. 112-118